Main content

Inhoud

Over de waanzin van een onverbeterlijke industrie

Blog: 14 augustus 2018
Slacht

Tijdens de recente hittegolven was er heel wat beroering rondom hittestress bij varkens. Mensen plaatsten zelfgemaakte filmpjes op facebook van varkenstransporten die ze op hun weg tegenkwamen. Animal Rights toonde beelden van varkens in een bloedhete Vlaamse varkensstal. In Nederland filmden we vrachtwagens met varkens die in de volle zon stonden aan te schuiven bij een slachthuis. Op alle beelden waren dezelfde trieste taferelen te zien: hijgende, gestresseerde dieren die wanhopig smachtten naar wat verkoeling.

Dit opiniestuk van Nadine Lucas verscheen ook in Knackop 14/08/2018

Onder alle omstandigheden moet het systeem blijven doordraaien, kost wat kost.

Nadine Lucas, Animal Rights

De vee-industrie draait door

Varkens, dieren die zeer gevoelig zijn voor hittestress, konden tijdens de hete dagen op weinig mededogen rekenen vanuit de vee-industrie. Het productiesysteem moest kost wat kost blijven verder draaien. Onder alle omstandigheden moeten zeugen aan de lopende band biggen werpen, moeten biggen zich volvreten om snel op slachtgewicht te komen, en worden vetgemeste varkens zonder uitstel naar het slachthuis gevoerd om de stallen te vullen met nieuwe dieren.

Het leed van veehouders

Vanuit de vee-industrie klonk ook bezorgdheid om de aanhoudende hitte. Niet omdat de dieren in de stallen lagen te hijgen en te puffen, maar omdat hittestress negatieve effecten heeft op de productie. Varkens die last hebben van de warmte eten en groeien minder waardoor het voor de fokker problematisch wordt om hen snel genoeg op een rendabel slachtgewicht te krijgen. Daarbovenop zorgt de hitte voor meer sterfgevallen bij de dieren, wat eveneens een economisch verlies inhoudt. Veehouders klaagden over ‘mentale stress’ omwille van ‘hun’ moeilijke situatie. Aan het leed van de dieren werd voorbij gegaan.1

De 'oplossing' voor de problemen: nog meer selectief doorfokken van de dieren.

Nadine Lucas, Animal Rights

Agrarische sector oogst wat hij zelf zaait

Klimaatwetenschappers waarschuwen dat de hitterecords die we nu zien zijn slechts een voorproefje zijn van wat we in de toekomst gaan zien, tenzij we de uitstoot van broeikasgassen drastisch gaan verminderen. Het is intussen alom geweten dat de veehouderij verantwoordelijk is voor 14,5 procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen, net zoveel als alle transport bij elkaar (cijfers van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN). Zou de vee-industrie nu wakker geschud zijn door de ‘mentale stress’ die ze de voorbije weken geleden heeft? Gaat er eindelijk een lichtje branden dat het tijd is om te stoppen met massaproductie en de veestapel af te bouwen? Helaas lijkt afbouwen nog steeds niet in hun woordenboek te staan.

Genetische selectie

Door de jaren heen doken steeds nieuwe problemen op in de veehouderij. Oplossingen worden niet gezocht in minder productie met betere (= duurdere) leefomstandigheden voor de dieren, maar in ‘genetische selectie’. Waanzinnig doorgedreven fokprogramma’s die tot doel hebben dieren te creëren die niet alleen productiever en rendabeler zijn, maar ook meer ‘aangepast’ aan de onnatuurlijke omstandigheden waarin zij hun trieste leven moeten doorbrengen. Zo wordt bijvoorbeeld geïnvesteerd in het selectief fokken van ‘turbovarkens’ die meer vlees opbrengen met minder voerkosten,1 en van varkens met hogere serotoninespiegels die minder staartbijtgedrag vertonen wanneer zij in krappe stalruimtes samen gepropt worden onder de stresserende omstandigheden van het huidige productiesysteem.2

Video: Animal Rights filmt hoe varkens stress ervaren door de hitte en plaatstekort in een Vlaamse varkensstal.

Zoals steeds verkiest de industrie aan symptoombestrijding te doen in plaats van de echte oorzaak van het kwaad onder ogen te zien.

Nadine Lucas, Animal Rights

Warmtetolerante varkens

Een nieuw stokpaardje op gebied van genetische selectie lijkt nu de zoektocht te zijn naar varkens die beter tegen de warmte kunnen. Hypor, een fokkerijorganisatie die gespecialiseerd is in varkensgenetica, meldt in een nieuwsbrief dat zij in warme regio’s genetica selecteert van varkens met een hoge warmtetolerantie.1 Dat is het kortzichtige antwoord van de vee-industrie op de toenemende problemen van hittestress bij de dieren ten gevolge van de klimaatopwarming. Zoals steeds verkiest de industrie aan symptoombestrijding te doen in plaats van de echte oorzaak van het kwaad onder ogen te zien. Aan de huidige massaproductie en winstmaximalisatie mag niet geraakt worden. De dieren zijn er op alle denkbare en ondenkbare manieren de dupe van.

Complete waanzin

Het doorgedreven fokken op eigenschappen die in de kraam van de industrie passen heeft ertoe geleid dat productiedieren in niets nog lijken op hun natuurlijke voorouders. Met alle gevolgen vandien voor hun welzijn en gezondheid. Zeugen werpen zodanig veel biggen dat ze tepels te kort komen om hun jongen te voeden. Ze zijn zeer vatbaar voor problemen rond vruchtbaarheid en uiergezondheid. De verhoogde worpcijfers resulteren in veel doodgeboren biggen, en biggen die te klein en te zwak zijn om te blijven leven. De onnatuurlijke groeisnelheid van vleesvarkens is een zware belasting voor hun organen. Hart, milt, hersenen en longen kunnen de versnelde ontwikkeling van de spiermassa niet bijbenen. 70% van de varkens lijdt aan osteochondrose, een pijnlijke skeletaandoening die kan leiden tot kreupelheid. Osteochondrose is een direct gevolg van de opgedreven groeisnelheid.

Bij andere diersoorten in de veehouderij is het niet beter. Denk maar aan de ziekelijk misvormde plofkippen die kreupel lopen onder het gewicht van hun veel te grote ‘borstfilets’, of aan de dikbilkoeien die door het selectieve fokken enkel nog kunnen bevallen met keizersnede. Ondanks de vele problemen waartoe het systeem van massaproductie reeds geleid heeft, weigert de industrie te accepteren dat de biologische grenzen van de dieren al lang overschreden zijn. ‘Genetische selectie’ is het wondermiddel dat alle problemen zou moeten oplossen.

Stop deze dolgedraaide industrie

Het is nu wel klaar en duidelijk dat we van de kant van de vee-industrie geen enkele stap in de goede richting kunnen verwachten. Niet voor de dieren, niet voor de mensen, en niet voor het klimaat. Gelukkig heeft ieder van ons de sleutel in handen om een einde te maken aan deze misstanden. De keuze voor plantaardig voedsel is het beste wat je kan doen om de waanzin van de vee-industrie te stoppen. Met Animal Rights blijven we ons inzetten om nog meer mensen te informeren en sensibiliseren. Steun je ons in de strijd voor een betere toekomst voor dieren en mensen?