Main content

Inhoud

Ook in 2023 werden in Noord-Brabant louter niet of slecht beschermde dieren gedood door de wolf

Nieuws: 8 februari 2024
Slacht

In Noord-Brabant vonden in 2023 31 vermoedelijke wolf aanvallen plaats op gehouden dieren. Dit blijkt uit de door dierenrechtenorganisatie Animal Rights opgevraagde taxatierapporten via de Wet open overheid (Woo). Van de zaken waarvan BIJ12, de organisatie die onder andere schadeafhandelingen regelt voor de provincies, reeds gepubliceerd heeft of het raster ‘voldoet aan de adviesnorm’, was er slechts in twee gevallen sprake van een - in theorie - wolfwerend raster. Echter in beide gevallen waren er problemen met het betreffende raster.
Hetzelfde geldt voor de periode 1 oktober 2022 tot 1 oktober 2023, waarvan Animal Rights alle taxatierapporten in handen heeft en er 32 vermoedelijke wolf aanvallen plaatsvonden, waaronder de onderhavige twee.

Bij een aanval op 9 juli 2023 op de Strabrechtse heide noteert de taxateur op het taxatieformulier dat het raster wolfwerend is, maar bij ‘beschrijving gebeurtenis’: "1 schaap en 1 lam uit de nachtkraal waarvan 2 palen plat lagen.” Het lam raakt niet gewond, maar het schaap wordt gedood.
Op 28 maart in Sterksel, bij een, in theorie, wolfwerend raster, wordt bij ‘beschrijving gebeurtenis’ genoteerd: “schapen zaten in een nachtkraal maar in een hoek allemaal uitgebroken”. 2 schapen worden gedood.
‘Wolfwerende’ rasters waarvan onderdelen plat liggen en/of schapen uitbreken, zijn, per definitie, niet wolfwerend!

Voor de uitkering van schadevergoeding maakt het nog altijd niet uit of een houder zijn dieren tracht te beschermen achter een goed geplaatst en goed onderhouden wolfwerend raster, of als een smakelijk hapje voor de wolf opdient achter een of twee touwtjes. Dit is Animal Rights een schop tegen het zere been.
Op 24 maart 2023 worden drie alpaca’s gedood achter een raster van harmonicagaas zonder voltage in Haps. De hobbyhouder krijgt meer dan 26.000 euro (gemeenschapsgeld) uitgekeerd.

De NVWA weigert nog altijd op te treden tegen dierhouders die op deze wijze de wet overtreden. Artikel 1.6, derde lid, van het Besluit houders van dieren bepaalt immers dat een dier, indien het niet in een gebouw wordt gehouden, door de houder bescherming moet worden geboden tegen slechte weersomstandigheden, gezondheidsrisico’s en zo nodig roofdieren.
Animal Rights heeft hiervoor diverse handhavingsverzoeken lopen en wacht op zittingsdata van de rechtbank.

“Geen enkele maatregel - behalve stoppen met het houden van kwetsbare dieren - zal gehouden dieren 100% beschermen, maar een goed geplaatst, goed onderhouden wolfwerend raster, eventueel in combinatie met ’s nachts ophokken van de dieren, minimaliseert de kans op een aanval,” zegt Animal Rights directeur Susan Hartland. “Echter, zolang schade uitkeringen onvoorwaardelijk plaatsvinden en de NVWA niet optreedt tegen overtredingen van de beschermplicht, trekken subsidies en advies dierhouders niet over de streep. Dit kost jaarlijks honderden schapen hun leven en is onacceptabel.”

Animal Rights wil dat schade uitkeringen afhankelijk worden van genomen, beschermende maatregelen en tracht de NVWA te dwingen tot handhaving op het gebied van de beschermplicht van dierhouders.

Dierenrechten in de grondwet TEKEN DE PETITIE! Animal Rights wil dat alle dieren in Nederland, wild en in gevangenschap, als (staats)burgers, (rechts)personen en ingezetenen erkend worden en grondwettelijk verankerde rechten krijgen. Animal Rights

Teken nu de petitie

Ja, je mag mij bellen op het volgende nummer