Main content

Inhoud

Nieuwe EU Cijfers: dierproeven op honden en apen gestegen

Nieuws: 23 juli 2021
Dier­proeven

De Europese Commissie heeft nieuwe statistieken gepubliceerd over het aantal, de soorten en het doel van de dieren die voor onderzoek werden gebruikt in 2018 in 29 Europese lidstaten.1 Het totaal aantal is lichtjes gedaald maar er is een stijging van het gebruik op apen, honden en genetisch gemodificeerde dieren. Het wordt dringend tijd dat de EU het negentiende-eeuwse proefdiermodel aan de kant legt en volop investeert in nieuwe technologieën, die nuttig zijn voor de patiënten, en ethisch verantwoord zijn.

Waar blijft die forse vermindering?

Het aantal gebruikte dieren (exclusief de gegevens voor Noorwegen, die in eerdere statistieken buiten beschouwing zijn gelaten) daalt voor het eerst sinds 1991 onder de 9 miljoen, met een totaal van 8.921.758 dieren. Als echter ook rekening wordt gehouden met de cijfers van Noorwegen, werden er in 2018 10.572.305 dieren gebruikt in Europese laboratoria.

Deze aantallen zijn nog steeds veel te hoog als we bedenken dat de richtlijn die het gebruik van proefdieren regelt, bepaalt dat het gebruik van proefdieren slechts een laatste redmiddel mag zijn en dat het ultieme doel van de richtlijn is om dierproeven te herleiden tot nul.

Stijging van dierproeven op genetische gemodificeerde dieren

Voor het eerst worden ook de statistieken gespecificeerd over de dieren die worden gebruikt voor het creëren en in stand houden van genetisch gemodificeerde proefdieren. Genetisch gemodificeerde dieren vormen een groot onderdeel van proefdieren, met meer dan 1,5 miljoen, waarvan 16% een genetisch defect dragen dat extra lijden veroorzaakt. Dit wil zeggen dat deze dieren pijn vanaf de geboorte en aandoeningen hebben die hen zwak maken en zo nog meer blootstellen aan stress en lijden.

Bij de genetische modificatie van een dier wordt het genetisch materiaal gewijzigd op een manier die niet van nature voorkomt. Het genetisch modificeren is een schending van dierenrechten, omdat het gaat om het manipuleren van dieren voor menselijke doeleinden en omdat het de intrinsieke waarde van andere dieren ontkent.

Lees ook: Wist je deze 5 dingen al over genetisch gemodificeerde proefdieren?

Stijging van honden- en apentesten

In vergelijking met 2017 is het aantal dierproeven op honden gestegen met 29% (17.711 proefhonden in 2018). Het aantal primaten is met 4% gestegen sinds 2017 (8.583 proefapen in 2018). Wat meer bepaald dierproeven op primaten betreft, had Europa zich, gezien hun genetische verwantschap met de mens, tot doel gesteld alleen primaten te gebruiken uit zelfvoorzienende kolonies, terwijl hun oorsprong nog steeds grotendeels buiten de EU ligt, zoals in Afrika en Azië.

Animal Rights heeft dit al meermaals aan de kaak heeft gesteld met campagnes over de handel in dieren voor experimenten, met alle tragische gevolgen van dien voor de plaatselijke fauna en het leefmilieu. Wat de meest recente statistieken betreft, verwachten wij helaas een verdere toename van het aantal gebruikte primaten door de duizenden COVID-studies sinds 2020.

Lees ook: Maak korte metten met de dierproef

Bijna de helft van alle dierproeven niet eens wettelijk verplicht

Uit het dossier van de Commissie komen nog twee andere verontrustende gegevens naar voren: ten eerste is 46% van de dieren gebruikt voor fundamenteel onderzoek, waarvoor geen enkele wettelijke verplichting bestaat; in feite is slechts 18% gebruikt om te voldoen aan wettelijke verzoeken op basis van de wetgeving.

Ten tweede werd bijna de helft van de dieren, 4.732.546, onderworpen aan procedures welke matige of ernstige pijn veroorzaken. Denk hierbij aan ingrijpende operaties, het toebrengen van elektrische schokken, het opsluiten of isoleren van dieren in kooien zonder bewegingsvrijheid.

Meer transparantie in de toekomst

Animal Rights klaagt al lang het gebrek aan openheid en transparantie omtrent dierproeven aan. Om het uiteindelijke doel van volledige vervanging van dieren dichterbij te brengen en in te spelen op een grotere transparantie, heeft de Commissie van de EU ook de eerste statistische gegevensbank "EU ALURES" gelanceerd, die gratis toegang biedt aan iedereen die geïnteresseerd is in meer informatie over het gebruik van dieren in de EU. 1

Dit is een belangrijke stap in de richting van het delen van gegevens voor elk land. Wij hopen zo spoedig mogelijk een Europa te zien dat zich concreet inzet voor de ontwikkeling en ondersteuning van alternatieve methoden en dat dit doel een prioriteit is voor elke lidstaat.