Main content

Inhoud

Nieuw kalkoenenbesluit redt geen kalkoen

Nieuws: 13 december 2023
Slacht

Vlaanderen is opnieuw een dierenwelzijnswet rijker: een besluit dat vanaf 2026 van kracht gaat, legt voorwaarden op waaraan de industrie moet voldoen. Animal Rights is niet onder de indruk. Gelijkaardige regels zijn in Nederland al sinds 2016 opgenomen in het besluit houders van dieren en daar heeft dat niet geleid tot een beter leven voor de kalkoenen.

Animal Rights: “Dit besluit bevat geen enkele bepaling die wezenlijk verschilt van hoe de kalkoenenindustrie momenteel werkt en dat is een groot probleem. De kalkoenenindustrie is rot en daar zal dit besluit niets aan veranderen.”

We analyseren hieronder de bepalingen van het besluit.1

Gezondheidsproblemen

  • Kalkoenen zullen twee keer per dag gecontroleerd moeten worden, ’s morgens en ’s avonds

  • Kalkoenen met een verminderd welzijn moeten worden gehuisvest in een ziekenboeg of onmiddellijk gedood worden

  • Bij hogere sterfte dan normaal moet een dierenarts gecontacteerd worden

  • Verenpikkers worden afgezonderd van de andere kalkoenen

Deze bepalingen zullen weinig verschil maken. In een reactie op de beelden die Animal Rights maakte in 2022 beweerde de kalkoenenkweker al dat de kalkoenen in een ziekenboeg werden gehouden. Toch waren de dieren in erbarmelijke toestand. Verenpikken en kannibalisme komen veel voor in de kalkoenenindustrie, tot 10% van de dieren hebben er last van. Dit heeft enerzijds te maken met het feit dat de kalkoenen met duizenden op elkaar gehouden worden, hoewel ze in het wild in kleine groepjes leven. Maar de gedragsproblemen hebben vermoedelijk ook een genetische basis. Daar zal deze wetgeving dus weinig aan veranderen.

De bezettingsgraad wijzigt in de praktijk niet, dus ook de vatbaarheid voor infecties, zoals vogelgriep of blackhead zal niet veranderen. De sterfte in de kalkoenenhouderij is 5% voor kalkoenhennen en 8-12% voor hanen.

Voor konijnen zijn er al gelijkaardige regels van kracht voor konijnen, maar deze worden niet opgevolgd. Controles zijn er dan ook amper.

Snavelkappen niet verboden

Het besluit verbiedt snavelkappen niet. Voor de leeftijd van tien dagen wordt het puntje van de snavel van de kuikens met infrarood weggebrand,waardoor de snavelpunt afsterft, teneinde verenpikken tegen te gaan. De dieren hebben pijn en krijgen geen pijnstiller.

Verrijking

  • Het aanbieden van het voer mag niet tot overmatige concurrentie tussen de kalkoenen lijden.

  • Alle kalkoenen hebben toegang tot strooisel

  • Er wordt verrijkingsmateriaal voorzien, zoals strobalen

  • Kalkoenen tot vier weken moeten voorzien zijn van zitstokken, voor kalkoenen vanaf vier weken worden er platformen voorzien

Ook hier zien we in andere industrieën, zoals de leghennen, varkens- en konijnenindustrie dat vage verplichtingen voor het voorzien van verrijkingsmateriaal niets opleveren. De verrijking wordt niet aangeboden en als ze er is, is het materiaal zodanig oninteressant dat het eigenlijk niets uitmaakt voor de dieren.

Het verplichten van strooisel zorgt voor bijkomende hygiëneproblemen. Het strooisel moet slechts geruimd worden nadat de stal geruimd wordt. De mestkalkoenen verblijven ongeveer 3 maanden in de stal. Als het strooisel zo lang niet vervangen wordt, en vervangen is praktisch onmogelijk, is het vervuild door de uitwerpselen. Het vuile strooisel is bijtend en zorgt voor wondes op de fragiele kalkoenpoten.

Bezettingsgraad

De maximale bezettingsdichtheid voor kalkoenen vanaf de leeftijd van acht weken is voor hennen niet hoger dan 5 dieren per m2 en voor hanen niet hoger dan 3,5 dieren per m2. De bezettingsdichtheid bedraagt nooit meer dan 52 kg per m2 voor hennen en 56 kg per m2 voor hanen.

Kalkoenen zullen nog steeds met duizenden op elkaar in een stal zitten. De voorziene ruimte is in de verste verte niet voldoende. Dierenwelzijn raadt voor hobbykalkoenen minimaal 16 m² buitenruimte voor twee kalkoenen en een nachthok van 9 m².1

Plofkalkoenen

De maximale groeisnelheid is gemiddeld niet hoger dan 100 gram per dag voor hennen en 135 gram per dag voor hanen.

Dit cijfers is nog steeds enorm hoog. Kwekers zullen nog steeds hetzelfde kalkoenenras gebruiken dat ze altijd gebruiken, namelijk de ‘Hybrid Converter”. Deze dieren hebben een genetische predispositie tot bepaalde problemen van spieren en skelet, omwille van de snelle groei. Kort door de bocht genomen, groeien de kalkoenen zo snel dat ze vanaf een bepaald gewicht gewoon door de poten zakken.

Vroegtijdig naar de slacht

De mestkalkoenen worden geslacht op een gewicht van 10 à 10,5 kg en de hanen op 15 à 16 kg. Op dat moment zijn ze nog maar 14-18 weken oud. Kalkoenen kunnen van nature een leeftijd van 12 jaar bereiken.

Niet verbeteren, maar afschaffen

Animal Rights is van mening dat deze regeltjes niets zullen veranderen aan de misstanden die we in 2022 hebben vastgelegd in kalkoenenstallen. Kalkoenen zullen nog steeds aan rap tempo worden vetgemest, met veel te veel op elkaar zitten in een vuile stal, nog steeds te lijden hebben onder gezondheidsproblemen en nog steeds vroegtijdig aan hun einde komen bij slachthuis Volys Star.

Animal Rights: “We verwachten in 2026 niets anders aan te treffen in de kalkoenstallen dan hoe het er nu aan toegaat. Deze regeltjes zullen deze gruwelijke industrie enkel onnodig rekken. De kalkoenenhouderij kan niet verbeterd worden, maar moet gewoon worden afgeschaft.”

Bekijk hier opnieuw de beelden van de kalkoenhouderij in 2022.