Main content

Inhoud

Nederland fungeert als doorvoerland voor duizenden dierproef-aapjes en transparantie ontbreekt

Nieuws: 3 mei 2023
Dier­proeven

Uit onderzoek van Animal Rights blijkt dat er door de Nederlandse apenhandelaar Hartelust nog steeds veel aapjes intercontinentaal verhandeld worden ten behoeve van dierproeven. Naast het feit dat dit enorm veel dierenleed veroorzaakt, is er een gebrek aan transparantie in de volledige handelsketen.

Het is echter van cruciaal belang dat de handel volledig controleerbaar is zodat misstanden, zoals smokkel en wildvang, zo snel mogelijk kunnen worden opgespoord. Martine Ceton, Animal Rights: "Het blijft daarnaast onbegrijpelijk dat er in Nederland, ondanks de ambitie om dierproeven met niet-humane primaten zo snel mogelijk af te bouwen, zoveel handel in apen plaatsvindt."

Apenimport Hartelust

In augustus 2022 vroeg Animal Rights de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) om informatie over de door hen verleende toestemmingen voor de import van aapjes voor de dierenproeven-industrie door apenhandelaar Hartelust B.V. uit Tilburg. Hoewel deze documentatie een goed beeld geeft over de intercontinentale handel van Hartelust, is over de afzet van het bedrijf binnen de EU en de Europese handel nauwelijks iets bekend. Animal Rights vroeg bij de Nederlandse voedsel- en warenautoriteit (NVWA) de ‘totaaljaarstaten aan- en afvoer dieren’ op van Hartelust. De NVWA weigerde echter deze informatie te verstrekken. Animal Rights legt zich hier niet bij neer en gaat in beroep.

CIJFERS

De omvang van de handel van Hartelust is groot. Uit de puzzeltocht door de bureaucratische wirwar van geanonimiseerde aanvragen en heraanvragen komt naar voren dat Hartelust in 2018 meer dan 1000 makaken importeerde uit China en Mauritius. We zetten de cijfers voor jullie op een rij. Het gaat om twee soorten makaken die in het wild in Azië voorkomen: de esusaap (Macaca mulatta) en vooral de Java-aap of krabbenetende makaak (Macaca fascicularis).

2018
De RVO verleent 3 certificaten voor de import van in totaal 360 Java-apen uit Mauritius en 6 certificaten voor in totaal 828 Java-apen uit China (1188 in totaal).

2019
De RVO verleent een certificaat voor de import van 144 Java-apen uit China en een certificaat voor de import van 120 resusapen uit China.

2020
In februari verleent de RVO een certificaat voor de import van 120 resusapen uit China.

2022
In maart verleent de RVO een certificaat voor de import van 240 Java-apen uit Vietnam.

2023
In januari worden 480 Java-apen uit Vietnam geïmporteerd.

De NVWA weigert informatie vrij te geven

De CITES-informatie (‘Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora') geeft een duidelijk beeld van de intercontinentale apenhandel van Hartelust. Maar Hartelust importeert waarschijnlijk ook aapjes van apenfokkers uit bijvoorbeeld Spanje en zijn ‘afzet’ vindt voor een groot deel binnen de EU plaats. Daarvoor is geen CITES certificatie nodig. Hierdoor ontbreekt transparantie over de gehele keten.

De Nederlandse overheid blijft beweren zo transparant mogelijk te zijn in het gebruik van primaten en andere dieren bij medische experimenten, maar de praktijk laat wat anders zien. Animal Rights vroeg bij de Nederlandse voedsel- en warenautoriteit (NVWA) om de ‘totaaljaarstaten aan- en afvoer dieren’ van Hartelust. Dit is een rapportage die alle bedrijven en instituten binnen de dierproevenindustrie volgens de Dierproevenregeling moeten bijhouden.

De NVWA weigerde om de informatie te verstrekken. De gebruikelijke drogredenen worden aangehaald: de informatie zou bedrijfs- en fabricagegevens betreffen en men is bang voor mogelijke acties van ‘dierenrechtenextremisten’. Inzicht hebben in de volledige keten is echter cruciaal om te zorgen dat misstanden zo snel mogelijk worden opgespoord. Zonder de openbaarheid van deze informatie kan ongestraft illegale handel plaatsvinden.

Dierenrechten in de grondwet TEKEN DE PETITIE! Animal Rights wil dat alle dieren in Nederland, wild en in gevangenschap, als (staats)burgers, (rechts)personen en ingezetenen erkend worden en grondwettelijk verankerde rechten krijgen. Animal Rights

Teken nu de petitie

Ja, je mag mij bellen op het volgende nummer