Main content

Inhoud

Naar rechter: Utrecht weigert informatie

Nieuws: 1 april 2021
Jacht

De provincie Utrecht weigert informatie te verstrekken over schade veroorzaakt door knobbelzwanen. Animal Rights heeft via een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob) de taxatierapporten opgevraagd over de afgelopen drie jaren. De dierenrechtenorganisatie wil onder andere weten welke alternatieve maatregelen er zijn getroffen ter voorkoming of beperking van schade. De provincie weigert de informatie te delen. Campagneleider Jessica Smit: “Het is bizar dat de provincie dit verzoek weigert. Onze overheid moet zoveel mogelijk openbaar handelen. Dat is één van de beginselen van onze democratie. Wij stappen naar de rechter om de informatie boven tafel te krijgen.”

Wij stappen naar de rechter om de informatie boven tafel te krijgen.

Jessica Smit, Animal Rights

AFSCHOT KNOBBELZWANEN LIGT STIL

Vorig jaar gaf de provincie Utrecht toestemming om knobbelzwanen dood te schieten wegens schade aan gras. Dierenbelangenorganisaties Animal Rights en Fauna4Life startten een spoedprocedure om het afschot te voorkomen. Daarnaast waren ook de Faunabescherming en Dierenrader partij. Het afschot van knobbelzwanen in Utrecht ligt door de uitspraak van de rechter nog steeds stil.

Smit: “De provincie weigert het verzoek, omdat wij zogezegd uitsluitend in het bezit willen zijn van de documenten voor deze juridische procedure. Er is meermaals contact geweest over het verzoek, maar naar onze motieven is nooit gevraagd.”

Lees ook: Utrechtse zwanen voorlopig veilig

Je vraagt je zo toch af wat de provincie te verbergen heeft. Iedereen heeft recht op deze informatie.

Jessica Smit, Animal Rights

GEDEGEN ONDERZOEK

De campagnes van Animal Rights zijn gebaseerd op uitgebreid en intensief onderzoek. Regelmatig worden er informatieverzoeken ingediend over afschot, afschotcijfers, jachtvelden, taxatierapporten en zo verder. Smit: “Wij gebruiken informatie van de overheid voor onze activiteiten, publicaties, petities en acties. Aan al onze campagnes ligt gedegen onderzoek ten grondslag. Je vraagt je zo toch af wat de provincie te verbergen heeft. Iedereen heeft recht op deze informatie.”

Uit een uitzending van het televisieprogramma Radar eerder dit jaar bleek dat het voor burgers steeds lastiger wordt om via een Wob-procedure informatie te verkrijgen. Nederland behoort de laatste jaren tot de slechtst scorende landen als het gaat om openheid door de overheid.1