Main content

Inhoud

Minder dierproeven op apen in Rijswijk

Nieuws: 4 december 2019
Dier­proeven

Het apentestcentrum BPRC in Rijswijk heeft vorig jaar 18 grote dierproefstudies uitgevoerd op 205 apen. Dat is een flinke daling t.o.v. 2017 toen er 21 dierproefstudies werden uitgevoerd op 315 apen. De apen werden na afloop van de experimenten afgemaakt of opnieuw ingezet voor een volgende dierproef. Ook zijn er veel minder nieuw apen geboren. Ging het in 2017 om 203 apen, in 2018 kwamen er 128 bij. 1

Robert Molenaar van Animal Rights: “De overheid wil het aantal proeven op apen verminderen. We juichen dit beleid toe maar enkel als het leidt tot volledige sluiting van het BPRC.”

Akelige testen

In 2017 diende het BPRC 7 nieuwe langdurende dierproefstudies in bij de Centrale Commissie Dierproeven. In 2018 werden 8 studies ingediend, waarvan 1 werd afgekeurd. 1

Volgens Geoffrey Deckers van Een DIER Een VRIEND zijn deze langdurende experimenten herhaalstudies die veel stress, angst en pijn bij de apen veroorzaken: “We zien keer op keer hetzelfde gebeuren: apen worden doodziek gemaakt en daarna afgemaakt. Nooit wordt een remedie gevonden.”

Politiek aan zet

Midden 2018 besloot minister van Engelshoven om de fokkolonie in het BPRC terug te dringen. Er werden dat jaar nog altijd 50 resusapen, 42 java-apen en 36 penseelapen geboren in het BPRC. Vanaf 1 januari 2020 moet het BPRC starten met het terugbrengen van het aantal dierproeven op apen. Het apentestcentrum zal uiterlijk in 2025 het aantal dierproeven hebben teruggebracht met 40%.

Tweede Kamerlid Frank Wassenberg van de Partij voor de Dieren heeft in november een motie ingediend met het verzoek aan minister van Engelshoven om het BPRC versneld af te bouwen door jaarlijks een deel van het budget voor proefdieronderzoek over te hevelen naar proefdiervrij onderzoek. 1

Agenda

Animal Rights en Een DIER Een VRIEND voeren samen actie voor de sluiting van het apentestcentrum BPRC. De eerstvolgende actie is op 17 december.

Red de apen uit de laboratoria Teken de petitie Dier­proeven

Teken nu de petitie

Ja, je mag mij bellen op het volgende nummer