Main content

Inhoud

Meldpunt megastallen

Nieuws: 5 november 2023
Slacht

Voor de opstart of uitbreiding van een intensief veebedrijf of slachthuis is er een omgevingsvergunning nodig. Er moet worden voldaan aan bepaalde richtlijnen inzake ruimtelijke ordening, geluids- en geuroverlast, stikstof, waterafvoer, enz. Burgers en organisaties kunnen bezwaar indienen tegen het afleveren van deze omgevingsvergunning binnen een bepaalde termijn. Help ons de komst van megastallen en slachthuizen tegen te gaan door deze aan ons te melden!

Omwonenden worden doorgaans op de hoogte gebracht van de bouw of uitbreiding van een intensief veebedrijf of slachthuis, vaak gebeurt dit enkel door het ophangen van een gele affiche. De lopende openbare onderzoeken en beslissingen worden ook gepubliceerd via het omgevingsloket.

Wat kun je doen?

  • Meld ons lopende openbare onderzoeken via: info@animalrights.be met vermelding van de locatie, eventueel de naam van het bedrijf en de termijn waarbinnen het onderzoek loopt.

  • Je kunt zelf ook een bezwaarschrift uploaden via omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/