Main content

Inhoud

Meer hamsters en konijnen slachtoffer van dierproeven

Nieuws: 14 januari 2022
Dier­proeven

In 2020 werden er in Vlaanderen 220.309 dierproeven uitgevoerd.1 Dat zijn er 13% minder dan in 2019, toen er nog 253.433 proeven werden gedaan.2 Hamsters en konijnen waren de grote slachtoffers onder de proefdieren in 2020. Het aantal dierproeven met hamsters was 5 keer zo hoog als in 2019 en er zijn zelfs 8 keer meer konijnen in dierproeven gebruikt dan een jaar eerder. Er zijn minder dierproeven op muizen en zebravissen vastgesteld maar meer op honden en katten.

De lichte daling is geen reden om te juichen volgens Jen Hochmuth, toxicologe en campagncoördinator bij Animal Rights: “De overheid moet een proefdierenquota met een vast percentage opstellen en een dierproeftaks opleggen naargelang het aantal proefdieren dat gehouden en gebruikt wordt. Dat geld kan dan geïnvesteerd worden in proefdiervrij onderzoek."

Minder muizen en zebravissen

In absolute aantallen daalde vooral het aantal proeven op muizen en zebravissen sterk in 2020. Het gaat om een daling van 19,46% in het gebruik van muizen (30.782 minder proeven) en een daling van 46,59% in het gebruik van zebravissen (14.061 minder proeven).

Helaas valt deze daling niet te danken aan een succesvol beleid om het aantal dierproeven te verminderen, maar is de coronapandemie de reden. Als gevolg van de maatregelen tijdens de lockdown zijn sommige dierproeven opgeschort of helemaal stopgezet.

Meer dierproeven op katten en honden

Ook waren er meer dierproeven op katten, honden en konijnen dan in 2019. Voor een deel van de proeven gaat het om onderzoek uitgevoerd met het oog op de ontwikkeling van geneesmiddelen voor mensen en dieren. Voor een ander deel gaat het om proeven op huisdieren die in behandeling zijn als patiënt bij een universitaire dierenkliniek.

5 keer meer dierproeven op hamsters

Opvallend is dat er veel meer experimenten werden uitgevoerd op hamsters en konijnen dan in 2019. Het aantal proeven op hamsters stijgt van 396 in 2019 naar 2.381 in 2020 (+501,26%). Dit is te wijten aan het onderzoek dat verricht werd met het oog op de ontwikkeling van een vaccin en medicatie tegen het coronavirus. Omdat de muis nutteloos bleek als proefmodel voor corona schakelden de virologen aan de KU Leuven over op hamsters.

Hamsters werden ingezet aangezien deze diersoort gevoelig is voor coronainfecties. “Het enige wat hen tot nu gelukt is, is proefdieren ziek maken. Er is geen vaccin op basis van dierproeven op hamsters ontwikkeld”, aldus Hochmuth.

8 keer meer dierproeven op konijnen

Tegenover 2019 werd in 2020 vooral een aanzienlijke stijging van het aantal proeven op konijnen gerapporteerd. Het aantal proeven op konijnen stijgt van 846 in 2019 naar 8.044 in 2020 (+850,83%). Deze stijging is hoofdzakelijk toe te schrijven aan een specifiek onderzoek waarin het effect van groepshuisvesting op het gedrag en gewicht van konijnen onderzocht werd.

Het doel was het bepalen van hoe snel en hoe lang voedsters in groep gehouden kunnen worden. Dit akelige gedragsexperiment werd door het ILVO (Instituut voor Landbouw, Visserij en Voedingsonderzoek) uitgevoerd voor louter economische winst. "Het is vanzelfsprekend dat zogende voedsters in een groepsvestiging elkaar verschrikkelijk toetakelen om de eigen jongen te verdedigen. We moeten dan ook de vleesindustrie afschaffen; daar hebben we geen dierproeven voor nodig", benadrukt Hochmuth.

Vervangen van dierproeven geen prioriteit

Animal Rights roept de regering op om nu echt werk te maken van het vervangen van dierproeven. We hebben genoeg van lege beloftes en loze woorden. We willen echte progressie zien op de volgende vlakken:

  • Investeer flink en jarenlang in dierproefvrije innovaties.

  • Zet een krachtige lobby op om verouderde Europese wetgeving aan te passen zodat dieren niet hoeven te lijden in afschuwelijke giftigheidsexperimenten.

  • Neem de regie in handen en stimuleer wetenschappers die mee willen veranderen; de transitie naar proefdiervrije innovatie is een feit.

Het vervangen van dierproeven is nog steeds geen prioriteit in België. Daarom organiseert Animal Rights op zondag 24 april, Wereldproefdierendag, een grote mars.

Link naar het facebookevent.

Petitie - vervang dierproeven Animal Rights roept de regering op om nu echt werk te maken van het vervangen van dierproeven. Dier­proeven

Teken nu de petitie

Ja, je mag mij bellen op het volgende nummer