Main content

Inhoud

Mauritius laat wildvangst van apen en uitbreiding van apenfokkerij toe

Nieuws: 28 april 2021
Dier­proeven

Action for Primates, Progress Science Mauritius, One Voice en Animal Rights voeren een internationale campagne die door vele duizenden mensen uit Mauritius over de hele wereld werd gesteund. De dierenrechtenorganisaties zijn verbijsterd dat dit besluit is genomen op een moment dat er wereldwijd grote bezorgdheid bestaat over de vangst van wilde niet-menselijke primaten. Wij veroordelen het besluit van de regering van Mauritius om toestemming te verlenen voor de uitbreiding van Biosphere Trading Ltd en het bedrijf toe te staan ongeveer 1000 wilde apen te vangen, als een "stap terug".

Mauritus wil 1500 apen aan de proefdierindustie verkopen

Biosphere Trading, een bedrijf in Closel in Tamarin Falls, fokt en exporteert langstaartmakaken voor onderzoek. Naar verluidt zal het nu zijn huidige capaciteit van 800 apen verhogen tot 7.500 apen, met het doel 1.500 apen per jaar te exporteren 1. Mauritius is reeds een van 's werelds grootste exporteurs van apen voor de internationale proefdierindustrie en exporteert elk jaar duizenden apen naar de VS en Europa. In 2020 werden 10.827 langstaartmakaken uit het land geëxporteerd, een stijging van 40% (3.088 apen) ten opzichte van 2019.

Op 27 oktober 2020 organiseerde Animal Rights een demonstratie voor de ambassade van Mauritius in Brussel om er bij de regering van Mauritius op aan te dringen een recente aanvraag van een van de grootste apenkwekerijen op Mauritius te weigeren.

Wildvangst zorgt voor ontzettend veel dierenleed

Het weghalen van wilde dieren uit hun natuurlijke habitat is een bijzonder wrede praktijk die ontzettend veel stress en leed veroorzaakt bij de sociale en familiegroepen. Wij vrezen dat een dergelijke stap zou kunnen leiden tot de hervatting van de grootschalige commerciële vangst van wilde langstaartmakaken op Mauritius.

Het houden en het vervoer zijn bijkomende bronnen van stress en lijden, aangezien de apen op lange reizen over de hele wereld worden vervoerd in de laadruimten van vliegtuigen. In de loop der jaren is veel bewijs verzameld dat de enorme wreedheid en het enorme lijden aan het licht heeft gebracht waarmee apen worden geconfronteerd tijdens hun gevangenneming, in hun kooi, in hun verblijf en tijdens hun vervoer.

Niet in lijn met de EU wet

Verscheidene officiële instanties en organisaties, waaronder de Europese Unie, erkennen het lijden dat gepaard gaat met het vangen van in het wild levende niet-menselijke primaten. Bijvoorbeeld, de Internationale Primatologische Vereniging (IPS):

"...het vangen van niet-menselijke primaten in het wild is stresserend voor de dieren en verhoogt het lijden, het risico op verwondingen, de verspreiding van ziekten en zelfs de dood tijdens de vangst, de opslag en het vervoer" 1

In de richtlijn van de Europese Unie (die in 2013 in de hele EU is toegepast) wordt erkend dat het vangen van niet-menselijke primaten in het wild zeer stresserend is voor de betrokken dieren en een verhoogd risico inhoudt op verwondingen en lijden tijdens de vangst en het vervoer. Om een einde te maken aan de vangst van dieren in het wild, ook voor fokdoeleinden, zijn in de richtlijn bepalingen opgenomen om te komen tot het gebruik van uitsluitend niet-menselijke primaten die zijn gefokt in zichzelf in stand houdende kolonies, uit ouders die zelf in gevangenschap zijn gefokt 2.