Main content

Inhoud

Legkippen redden of de eierindustrie sponsoren?

Nieuws: 19 april 2018
Slacht

België - Animal Rights heeft beelden gemaakt tijdens een reddingsactie van ‘opgebruikte’ legkippen in een Vlaams eierbedrijf. Legkippen worden volgens de normen van de eierindustrie afgedankt na een dertiental maanden intensief eieren leggen. Dan vermindert hun eierproductie en bijgevolg worden ze afgevoerd naar een slachthuis. Sommige eierboeren geven dierenvrienden de kans om opgebruikte legkippen te redden van de slacht door ze vrij te kopen. Animal Rights wil mensen waarschuwen dat er ook een schaduwkant is aan deze reddingsacties: de boeren maken forse winsten op de verkoop van opgebruikte legkippen en investeren het geld in nieuw en meer kippenleed.  


Dieren als productiemachines

Activisten van Animal Rights hebben enkele legkippen vrijgekocht in een Vlaams eierbedrijf om te kunnen filmen hoe het er bij zo’n verkoop aan toe gaat. De boer toont weinig respect voor de kippen aan wiens eieren hij maandenlang geld verdiend heeft. De man graait de dieren aan hun poten uit de kooien om ze met bosjes in kratten te proppen. Het resultaat van de ruwe behandeling is dat sommige dieren botbreuken oplopen of gebroken vleugels. Bovendien is deze behandeling traumatiserend voor de dieren.

Op de beelden zie je ook de ‘verrijkte kooien’ waarin de kippen maandenlang opgesloten hebben gezeten. In de Vlaamse eierindustrie wordt maar liefst 63,3 procent van het totaal aantal leghennen ofwel 4,5 miljoen kippen in dergelijke kooien gehouden. Meer informatie over hoe legkippen hun leven doorbrengen in de industrie vind je hier. 


Legkippen redden van de slacht

Er bestaan ook organisaties die zich toeleggen op het redden van legkippen. Zij kopen opgebruikte kippen vrij uit eierbedrijven om hen ter adoptie aan te bieden aan mensen die hen een goede thuis willen geven. Dergelijke initiatieven zijn ontstaan met als doel bewustwording te creëren over het dierenleed voor de productie van eieren. Mensen die ex-legkippen adopteren kunnen met eigen ogen zien in welke verzwakte staat de dieren uit de bedrijven komen, en hoezeer ze geleden hebben onder de waanzinnig hoge productie-eisen van de eierindustrie. Dierenleed dat vroeger verborgen bleef, wordt via deze weg zichtbaar gemaakt.

Dit filmpje van Eyes on Animals toont dat de gangbare manier van vangen erg dieronvriendelijk is, bij het ruimen van een stal.

Als boeren geld ruiken…

Toen jaren geleden de eerste reddingsinitiatieven voor afgedankte legkippen uit de industrie van start gingen, waren de eierboeren bereid om hun dieren aan de organisaties te verkopen aan een prijs die overeen stemde met de prijs die ze er in het slachthuis voor kregen (gemiddeld 80 cent per kip). Maar al gauw hadden de boeren door dat er meer geld te rapen viel. Naarmate er meer aanvragen kwamen van mensen die kippen wilden redden, werden de prijzen opgedreven. Tegenwoordig rekenen de boeren 2,5 tot wel 4 euro per kip, wat 3 tot 5 keer meer is dan de prijs die ze in het slachthuis krijgen. Een verkoop van een paar honderden, soms duizenden kippen levert flink wat extra geld op voor de boer. De lucratieve handel stimuleert de verkoop en aldus het dierenleed.  


Verkoop aan particulieren

De verkoop van opgebruikte legkippen aan dierenvrienden wordt steeds populairder in de eierindustrie. Sommige boeren staan nu ook particulieren toe om rechtstreeks op het bedrijf kippen te kopen, zonder tussenkomst van een organisatie. Zo krijgen ze hun opgebruikte dieren nog meer en nog sneller verkocht. Helaas hebben vele particuliere kopers geen kennis van de speciale zorgen die de verzwakte kippen nodig hebben (zoals behandeling tegen bloedluis, of het verstrekken van vitamines en voedingssupplementen). Sommige kippen sterven dan ook al snel na hun ‘redding’. De boeren zelf houden zich niet bezig met het informeren en sensibiliseren van de kopers. Zij willen maar één ding: goed bijverdienen en de afgedankte dieren zo snel mogelijk vervangen door nieuwe productievere kippen. 

Kippen redden of eierboeren sponsoren?

Animal Rights vraagt dierenvrienden om ook stil te staan bij de schaduwkant van de kippenreddingsacties. Nietsvermoedende dierenvrienden dragen ongewild bij aan de eierindustrie door kippen vrij te kopen. Overweeg je om afgedankte legkippen te redden, adopteer ze dan liefst via gespecialiseerde organisaties zoals bijvoorbeeld de Facebookgroep 'Red een kip uit een legbatterij' of de organisatie ‘Red een legkip’. Dan ben je zeker dat de dieren de noodzakelijke eerste zorgen hebben gekregen en word je grondig geïnformeerd over de onderliggende problematiek.

Stop het dierenleed in de eierindustrie

Het vrijkopen van legkippen uit de eierindustrie maakt het mogelijk om een aantal dieren te redden van de slacht. Dat is positief voor de kippen die bij de gelukkigen zijn. Helaas is het op deze manier ook dweilen met de kraan open. Informatie en sensibilisering rond legkippenleed en de mogelijkheden om eieren te vervangen door plantaardige alternatieven blijven essentieel om tot een structurele oplossing te komen. Pas wanneer mensen stoppen met eieren kopen en eten, kan er echt een einde komen aan het leed van alle legkippen in de eierindustrie. Kijk hier voor tips om eieren in je voeding te vervangen

Hoe werkt Red een Legkip in Nederland

Wij, Red een Legkip in Nederland, zijn het met Animal Rights eens, dat boeren geen extra winst horen te maken op de verkoop van afgedankte legkippen. Anders dan vleeskuikens hebben legkippen, als ze na ruim een jaar eieren leggen naar de slacht gaan, nauwelijks nog een economische waarde. Veel Vlaamse boeren verdienen echter nog eens extra geld over de rug van de legkippen aan dierenvrienden. Red een Legkip Nederland neemt de kippen dan ook slechts voor de slachtprijs over van de boer, juist om te voorkomen dat de boer hier extra winst op maakt. De kippen worden net voor de slachtdatum opgehaald en daarbij vragen wij altijd aan de boer of we ze zelf mogen vangen. Helaas lukt dat niet altijd. Met regelmaat redt Red een Legkip Nederland ook kippen die ontsnapt zijn aan de vangploeg die de kippen komt vangen voor transport naar de slacht. Deze achtergebleven kippen, die zo gevochten hebben voor hun leven, worden normaal gesproken alsnog 'opgeruimd' met het schoonmaken van de stallen. Omdat de kippen op het moment van ophalen vaak verzwakt en kwetsbaar zijn, gaan ze eerst naar onze opvanglocaties in Nederland, België (Lanaken) en Duitsland (Gangelt) om daar aan te sterken. De meeste kippen passen zich snel aan het nieuwe leven aan en knappen zichtbaar op. Kippen die extra medische zorg nodig hebben krijgen deze dan ook in de opvang en van de dierenarts.

Als de kippen er aan toe zijn worden ze geadopteerd door mensen die akkoord gaan met onze plaatsingsvoorwaarden. De geredde legkippen moeten echt als kip eindelijk kunnen gaan leven. Het blijft prachtig om ze zo vol levenslust eindelijk echt te zien scharrelen. Meer informatie over het adopteren van geredde legkippen kun je vinden op redeenlegkip.nl