Main content

Inhoud

Klacht in verband met gezeul van dieren op de Dam bij boerenevenement

Nieuws: 13 december 2019
Slacht

Dierenorganisaties sturen klacht aan burgemeester Femke Halsema in verband met gezeul van dieren op de Dam bij boerenevenement

Comité Dierennoodhulp, Een DIER Een VRIEND, Animal Rights en Rechten voor al wat leeft hebben een klacht ingediend bij burgemeester Femke Halsema en de wethouders en raadsleden van de gemeente Amsterdam over het door de boeren meezeulen van koeien, schapen, konijnen en een paard en neerzetten op de Dam.

De dierenorganisaties vinden het onbegrijpelijk dat dit toegelaten wordt en dat de politie tot nu toe niet opgetreden heeft. Dit gesleep en tentoonstellen van dieren is namelijk volstrekt tegen het gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid waarin afgesproken is geen vergunningen te verlenen voor het gesleep met dieren omdat het dieren onnodig angst en stress oplevert. De gemeente heeft om die reden eerder ook alle dierenverhuurbedrijven laten weten dat zij niet welkom zijn in Amsterdam. De dierenorganisaties hebben ook de politie verzocht om op te treden.

Het feit dat er ook meer tractoren op de Dam staan dan de toegestane 25 zien de dierenorganisaties als symptomatisch voor het door het Amsterdamse gezag oprekken van regels als het om boze veeboeren gaat. De dierenorganisaties vinden het bijzonder kwalijk dat dieren daar nu ook de dupe van worden.

Met dank aan Karen Soeters voor onderstaande foto's.

Update

Op 10 januari 2020 reageerde burgemeester Femke Halsema van Amsterdam dat bij evenementen een vergunning nodig is voor het gebruik van dieren, maar dat het bij het boerenprotest op 13 december om een demonstratie ging, waarbij de dieren "elementen die sterk verbonden aan de demonstratie" waren. Absurd natuurlijk, temeer omdat Halsema op grond van de Wet openbare manifestaties wel beperkingen oplegde aan het aantal tractoren dat op de Dam/Rokin aanwezig mocht zijn.

De organisaties verzochten burgemeester Halsema vervolgens om als voorschrift en als beperking voor toekomstige demonstraties op te gaan leggen dat er geen levende dieren (uitgezonderd honden) gebruikt mogen worden als meegebrachte elementen van de demonstratie/manifestatie uit het oogpunt van dierenwelzijn en openbare orde.

Dierenrechten in de grondwet Animal Rights wil dat alle dieren in Nederland, wild en in gevangenschap, als (staats)burgers, (rechts)personen en ingezetenen erkend worden en grondwettelijk verankerde rechten krijgen. TEKEN DE PETITIE! Animal Rights

Teken nu de petitie

Ja, je mag mij bellen op het volgende nummer