Main content

Inhoud

Italiaans horror-vlees ook bij Albert Heijn/Delhaize te koop?

Nieuws: 28 oktober 2020
Slacht

In september brachten onze Italiaanse collega’s van Essere Animali gruwelijke beelden naar buiten van de mishandeling van varkens op een ‘boerderij’ die levert aan vleeswarenmerk Fratelli Beretta. Producten van dit merk zijn ook te koop bij Albert Heijn en Delhaize.

Een onderzoeker van Essere Animali werkte anderhalve maand undercover op het bedrijf en documenteerde verschrikkelijk geweld tegen dieren, zelfs tegen zieke dieren, en slechte sanitaire omstandigheden.

Een arbeider trekt, bijvoorbeeld, de tanden uit een varken dat zich schuldig maakte aan het bijten van zijn of haar lotgenoten. De operatie wordt uitgevoerd met een tang, zonder verdoving of nabehandeling. Deze praktijk is niet alleen pijnlijk, maar ook illegaal.

Gewonde en zieke varkens worden zonder tussenkomst van een dierenarts aan hun lot overgelaten in de gangpaden. Ze krijgen geen voedsel of water en blijven in contact met andere dieren totdat ze van de honger sterven.

De procedure voor het noodslachten van ernstig zieke dieren wordt verkeerd uitgevoerd en veroorzaakt ondraaglijk lijden. De varkens worden alleen bedwelmd met een schietpen door de schedel, zonder de halsader vervolgens door te snijden. De operatie wordt uitgevoerd in de hokken waarbij andere dieren aanwezig zijn, waardoor deze aan grote stress worden blootgesteld met kans op verwondingen.

De dieren worden op wrede wijze behandeld, zowel door de arbeiders als door de eigenaar. Varkens worden hard geraakt met trappen, stoten en ijzeren pijpen, aan de oren voortgesleurd of op de grond geworpen uit een tractor-laadschep.

Vijf miljoen Italianen zagen de beelden op TV, maar ondanks dat en de vele honderden ‘comments’ op hun sociale media kanalen, weigerde Fratelli Beretta ook maar enige reactie te geven. Animal Rights heeft Albert Heijn en Delhaize om een reactie gevraagd. Albert Heijn "zoekt het nog uit", maar Delhaize nam onmiddellijk contact op met Fratelli Beretta. Beretta's verklaring is dat de beelden uit 2018 zijn en ze inmiddels de banden met deze varkensfabriek verbroken hebben. Het klopt dat de beelden van eind 2018/begin 2019 zijn; we geloven ook dat Beretta inmiddels geen varkensvlees meer afneemt van dit bedrijf, het onderzoek naar de misstanden startte immers al begin 2020. Wat Beretta niet heeft gedaan is afdoende toezicht houden op hun leveranciers; ook hebben ze niet publiekelijk afstand genomen van deze praktijken. Voor Essere Animali en Animal Rights is dit genoeg reden om wantrouwend te zijn over dit merk. Transparantie staat duidelijk niet hoog op hun lijst van prioriteiten.

Animal Rights vraagt Albert Heijn/Delhaize om de producten van het merk Fratelli Beretta uit de handel te nemen en de vleeswarenfabrikant om opheldering te vragen.

Delhaize liet weten in het kader van transparantie bewijzen opgevraagd te hebben bij Fratelli Beretta over de precieze datum van stopzetting samenwerking met het varkensbedrijf.

Dierenrechten in de grondwet TEKEN DE PETITIE! Animal Rights wil dat alle dieren in Nederland, wild en in gevangenschap, als (staats)burgers, (rechts)personen en ingezetenen erkend worden en grondwettelijk verankerde rechten krijgen. Animal Rights

Teken nu de petitie

Ja, je mag mij bellen op het volgende nummer