Main content

Inhoud

Inspecteurs vinden levende eenden in kadaverton

Nieuws: 17 juli 2018
Slacht

Veluwse eendenfokkerijen worden amper op dierenwelzijn geïnspecteerd door de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA). Dit blijkt uit opgevraagde stukken over de periode oktober 2013 t/m juni 2017 die in het bezit zijn van Animal Rights. Animal Rights campagneleider Erwin Vermeulen: “Er werden nog geen 15 eendenfokkerijen in 3,5 jaar tijd gecontroleerd. Maar vrijwel alle gecontroleerde bedrijven waren in overtreding.”

Bekijk de tijdlijn van onze campagne.
Lees ook: Misstanden in eendenslachthuis.

De eendensector lapt de regels al jaren aan hun laars en geconstateerde welzijnsproblemen worden genegeerd.

Erwin Vermeulen, Animal Rights

Levend in de kadaverton

Uit de stukken blijkt dat bij twee eendenfokkerijen nog levende dieren tussen de dode dieren in de kadavertonnen werden gevonden. NVWA-inspecteurs hadden bij een eendenfokkerij een onveilige en brandgevaarlijke situatie geconstateerd door verlengsnoeren en stekkers die onder het stro in de stal lagen. Ook lekte het dak op sommige plekken.

Pijnlijke ontstekeningen

Op een ander bedrijf werden niet alle dode dieren geruimd, lag er onvoldoende stro in de stallen en hadden de eenden slechte toegang tot drinkwater. Op een fokkerij zagen NVWA-inspecteurs bij de helft van twintig opgepakte dieren duidelijk aanwezige voetzoollaesies. Dit zijn pijnlijke ontstekingen van de huid, wat veroorzaakt wordt door slecht strooisel.

De meest geconstateerde overtreding was geen passend nachtritme voor de eenden. De dieren leven in de schuren 24 uur per dag onder kunstlicht wat een overtreding is van de Wet dieren.

NVWA deelt waarschuwingen uit

Overigens komen de eendenfokkers er eenvoudig van af: in vrijwel alle gevallen verstuurde de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) waarschuwings- en herstelbrieven of deelde mondelinge waarschuwingen uit. Ook wanneer de overtredingen meerdere malen werd geconstateerd bleef de NVWA vooral gesprekspartner.

Volgens Animal Rights is de situatie onhoudbaar en is een verbod op de eendenfokkerij de enige oplossing om het dierenleed aan te pakken. Vermeulen: 'De eendensector lapt de regels al jaren aan hun laars en geconstateerde welzijnsproblemen worden genegeerd. Het gaat om 8.5 miljoen eenden die jaarlijks in de Veluwse stallen worden gefokt.”


De NVWA rapporteerde over de volgende 7 misstanden op eendenfokkerijen:

  1. Levende eenden worden tussen de dode dieren in de kadaverton gevonden. In deze tonnen worden aan een destructiebedrijf aangeboden om vernietigd te worden.

  2. Verlengsnoeren en stekkers liggen onder het stro in een eendenschuur. Ook lekt het dak op sommige plekken. Deze zeer brandgevaarlijke situatie wordt door een inspecteur op tijd geconstateerd. In 2015 brak er nog een brand uit in een schuur met 5.000 eenden.

  3. In een schuur lopen eenden rond met voetzoollaesies. Dit zijn pijnlijke ontstekingen van de huid wat veroorzaakt wordt door slecht strooisel.

  4. Inspecteurs zien dat in schuren 24 uur lang het licht aanstaat waardoor er geen natuurlijk dag en nachtritme ontstaat.

  5. Eenden hebben slecht toegang tot drinkwater.

  6. In schuren ligt onvoldoende stro voor de eenden.

  7. Dode eenden worden niet opgeruimd.

Bron: Inspectierapporten NVWA