Main content

Inhoud

Illegale slacht mogelijk beloond

Nieuws: 24 mei 2018
Slacht

Nederland - Eendenslachter Tomassen Duck-To uit Ermelo wordt mogelijk beloond voor het jarenlang overtreden van de vergunningseisen. Tomassen Duck-To heeft een nieuwe vergunning aangevraagd en wil nu ruimere werktijden en ruim 40.000 eenden per week extra slachten. 1 De gemeente Ermelo heeft de eerder opgelegde dwangsom aan het bedrijf ingetrokken. Animal Rights campagneleider Robert Molenaar is verbijsterd: “Illegale uitbreidingen moeten bestraft worden en niet beloond met een vergunning.”

Bekijk de tijdlijn van onze campagne.

Tomassen Duck-To met een vergunning belonen voor de jarenlange overtredingen is onacceptabel.

Robert Molenaar, Animal Rights

Overtreding op overtreding

De omgevingsdienst heeft in oktober 2016 al geconstateerd dat Tomassen Duck-To te veel eenden slacht en zich niet houdt aan de vergunde werktijden. Zo worden er dagelijks 35.000 eenden geslacht in plaats van de toegestane 31.500 eenden. Ook werd er geslacht buiten de uren dat dit was toegestaan.

De omgevingsdienst constateerde in november en december 2017 opnieuw dat er nog altijd duizenden eenden per dag te veel werden geslacht. Ook zijn er verschillende wijzigingen aangebracht binnen de slachterij, zonder dat hier een omgevingsvergunning voor is verleend. De gemeente Ermelo heeft begin mei 2018 Tomassen Duck-To een last onder dwangsom opgelegd waarin de slachterij terug moet worden gebracht naar de vergunde staat. Nu heeft Tomassen Duck-To een nieuwe vergunningsaanvraag ingediend en heeft de gemeente Ermelo de last onder dwangsom opgeschort.

Molenaar: “Op deze wijze wil Tomassen Duck-To de bestaande situatie legaliseren en wordt hij beloond voor de jarenlange overtredingen. Dat is een rechtsstaat onwaardig.”

Structureel dierenleed

Tomassen Duck-To is de spil in de Nederlandse eendensector met een eigen broederij, slachthuis en samenwerkingsverband met eendenfokkerijen. Animal Rights bracht in augustus 2017 beelden naar buiten van een elf maanden durend onderzoek naar eendenfokkerijen in Hierden en Ermelo.

Molenaar: ”De resultaten waren schokkend. Er waren talloze hulpbehoevende, zieke dieren in de geïnspecteerde fokkerijen die aan hun lot werden overgelaten. Ook deze bedrijven zijn eigendom van of gelieerd aan Tomassen Duck-To.”