Main content

Inhoud

Illegale schapen slacht in de Betuwe

Nieuws: 25 juni 2020
Slacht

Op een boerderij in de Betuwe hebben rechercheurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) woensdag 24 juni 2020 een geïmproviseerde slachtplaats en een grote hoeveelheid resten van schapen en geiten aangetroffen. 1 Ze doorzochten het bedrijf in een lopend strafrechtelijk onderzoek naar het illegaal slachten van schapen. Illegaal slachten is een misdrijf.

Om hoeveel schapen en geiten het gaat, wordt nog onderzocht, stelt een woordvoerder van de NVWA een dag later.   De boer wordt ervan verdacht particulieren de gelegenheid te bieden om de schapen die zij bij hem kopen ter plekke te slachten. Dat is niet toegestaan. In vrijwel alle gevallen moet een schaap geslacht worden in een erkend slachthuis. Schapen en lammeren moeten voorafgaand aan de slacht worden onderzocht. Ook moet het vlees voorzien zijn van een gezondheidsmerk. Een schaap moet vooraf worden bedwelmd en worden gedood door iemand die beschikt over een geldig getuigschrift van vakbekwaamheid.

De NVWA ziet toe op slachten. Daarbij wordt theoretisch onder meer gekeken naar dierenwelzijn, hygiëne en of het vlees geschikt is voor menselijke consumptie. Wanneer er illegaal wordt geslacht, is er geen toezicht. Daardoor ontstaan er risico's voor de voedselveiligheid en het dierenwelzijn. 

Een jaar geleden werden al een Betuwse veehandelaar en zijn zoon verdacht van illegale slachtpraktijken. De NVWA voerde in de tweede week van maart 2019 doorzoekingen uit. 2 De illegale slachtpraktijken gebeurden volgens de NVWA op een boerderij in de Betuwe.

De veehandelaar en zijn zoon zouden op kleine schaal schapen en lammeren hebben geslacht en het vlees ongekeurd hebben verkocht. Aan wie het vlees is verkocht, moet onderzoek nog uitwijzen.

Waar in De Betuwe deze praktijken plaats vonden werd niet bekend gemaakt. “In verband met het onderzoek” kon men zelfs niet zeggen in welke gemeente(n) de bewuste boerderijen staan.

Dierenrechten in de grondwet Animal Rights wil dat alle dieren in Nederland, wild en in gevangenschap, als (staats)burgers, (rechts)personen en ingezetenen erkend worden en grondwettelijk verankerde rechten krijgen. TEKEN DE PETITIE! Animal Rights

Teken nu de petitie

Ja, je mag mij bellen op het volgende nummer