Main content

Inhoud

HUMANISTISCH VERZORGINGSHUIS REINALDA IN HAARLEM MISBRUIKT KUIKENTJES VOOR VERMAAK

Nieuws: 20 maart 2020
Slacht

Op 3 maart stuurde het Meldpunt kuikentjesmisbruik naar aanleiding van een binnengekomen melding een brandbrief namens Comité Dierennoodhulp, Red een Legkip, Een DIER Een VRIEND, Animal Rights NL, Rechten voor al wat leeft, Stichting Dier in Nood, Zwerfkip & Zo, Stichting Akka's Ganzenparadijs en Veggiesquad naar Zorggroep Reinalda in Haarlem. In dit humanistisch verzorgingshuis was er door het verhuurbedrijf Het knuffelkuiken een broedmachine geplaatst. Op 24 februari kwamen daar 2 eieren uit waarvan 1 kuikentje het overleefde. Dit kuikentje heeft zes dagen lang zonder moeder alleen gezeten. Pas op 1 maart werden er kuikentjes bij geplaatst.

In de brandbrief die wij stuurden legden we de directie uit dat kuikens net als ieder ander dier een moeder nodig hebben. Het zijn geen vermaakartikelen om het lentegevoel bij ouderen op te wekken of om een stukje eenzaamheid weg te halen. Dat kuikens een moeder nodig hebben en niet op deze wijze misbruikt dienen te worden voor vermaak wordt ondersteund door wetenschappelijk onderzoek en de verklaringen van de dierenartsen van de Caring Vets en professor dr. Marie-José Enders. Ook schreven we in de brief dat de helft van de kuikens haan zal zijn en zal worden gedood.

Omdat we maar geen reactie kregen op onze brandbrief is er naar deze zorginstelling gebeld. Van de directiesecretaresse kregen we te horen dat de directie besloten had om niet op onze brandbrief te reageren. Toen er gevraagd werd of het doden van de haantjes hen dan niets kon schelen was de reactie van de secretaresse dat er in de industrie toch ook de haantjes werden afgemaakt. We moesten ons maar met echt belangrijke zaken bezig houden… Het is diep triest dat dit verzorgingshuis zo met dieren om durft te gaan en weigert na te denken over de gevolgen voor de kuikens door dit vermaak!

Lees hier meer over het Meldpunt Kuikentjesmisbruik.

Dierenrechten in de grondwet Animal Rights wil dat alle dieren in Nederland, wild en in gevangenschap, als (staats)burgers, (rechts)personen en ingezetenen erkend worden en grondwettelijk verankerde rechten krijgen. TEKEN DE PETITIE! Animal Rights

Teken nu de petitie

Ja, je mag mij bellen op het volgende nummer