Main content

Inhoud

Honderden zwangere konijnen gered van giftigheidsexperimenten

Nieuws: 25 januari 2021
Dier­proeven

Het Europees Hof heeft voorbije week het belang van alternatieven voor dierproeven in een baanbrekende uitspraak benadrukt.1 De Europese coalitie voor de beëindiging van dierproeven (ECEAE), waar Animal Rights lid van is, heeft in deze rechtzaak doorslaggevende argumenten aangeleverd om de noodzaak van wettelijk verplichte dierproeven te weerleggen. Daardoor zijn honderden zwangere konijnen gered van akelige giftigheidstesten onder de REACH-verordening. Jen Hochmuth, toxicologe bij Animal Rights: “Dit is een groot succes en vormt een belangrijk precedent. De dierproef is niet langer de gouden standaard en mag onder geen enkel uitzondering meer worden uitgevoerd als er een alternatief bestaat.”

REACH HET GROOTSTE DIERPROEFPROGRAMMA TER WERELD

De REACH-verordening vereist resultaten uit dierproeven om de veiligheid van chemische stoffen voor de gezondheid van mens en milieu te waarborgen.1 Deze informatie wordt aan het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) bekendgemaakt door middel van een registratiedossier met daarin de gevareninformatie en, indien relevant, een beoordeling van de risico's die het gebruik van de stof kan opleveren en de wijze waarop deze risico's moeten worden beheerst. Wanneer de dierproeven zijn uitgevoerd mogen de producten van de fabrikant op de markt komen.

Op tien jaar tijd werden door REACH miljoenen dieren gebruikt in akelige en dodelijke giftigheidsexperimenten. Daarmee is REACH het grootste dierproefprogramma ter wereld.2 Muizen, ratten, cavia’s, konijnen, vissen en zelfs honden en katten worden ingezet in pijnlijke, langdurige en volstrekt onnodige giftigheidsexperimenten waarbij ze vaak een absurd hoge en dodelijke dosis chemicaliën krijgen toegediend.3

Lees ook: REACH en giftigheidexperimenten

DIERPROEVEN ONDER REACH ALS SCHIJNVEILIGHEID

In principe mogen registrerende bedrijven enkel nieuwe dierproeven verrichten wanneer zij alle andere relevante en beschikbare informatiebronnen hebben uitgeput. En nog voordat er een nieuwe dierproef wordt uitgevoerd moeten ze een aanvraag indienen bij ECHA. Onafhankelijk onderzoek heeft aangetoond dat deze maatregelen om dierproeven tot een minimum te beperken maar al te vaak niet wordt toegepast.1

Onlangs is Animal Rights achter gekomen dat Charles River, een van de grootste proefdiergebruikers van Nederland nog meer proefdieren wil gebruiken om de de vereisten onder de REACH-verordening na te komen. Charles River heeft al een vergunning om in vijf jaar tijd maar liefst 265.850 dierproeven uit te voeren op onder meer honden, katten, konijnen, ratten en minivarkens. Met de nieuwe uitbreiding komen daar nog eens 122.300 dierproeven bij. Animal Rights heeft bezwaar ingediend bij de gemeente ’s-Hertogenbosch tegen de uitbreiding. Volgens Animal Rights zorgen deze dierproeven alleen maar voor schijnveiligheid.

Robert Molenaar: "De dierproeven detecteren te veel risico’s of juist te weinig, geven grillige resultaten, zeggen weinig over de mens, of zijn verouderd. Maar toch worden ze gedaan. Muizen, ratten, cavia’s, konijnen, vissen en zelfs honden en katten worden ingezet in pijnlijke en vaak langdurige en volstrekt onnodige giftigheidsexperimenten. Dit moet stoppen.”

Grote overwinning: dierproef is niet langer de gouden standaard

In het kader van de EU-wetgeving inzake chemische stoffen REACH had het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) Esso Raffinage, een divisie van ExxonMobil, verplicht giftigheidsexperimenten uit te voeren op honderden konijnen. De dieren zouden dagelijks gedwangvoerd worden met grote hoeveelheden van een chemische stof en uiteindelijk afgemaakt worden om hun organen te bestuderen. Esso voerde aan dat het in plaats van dierproeven de veiligheid van zijn chemische stof kon aantonen met bewijzen uit alternatieven. ECHA weigerde deze mogelijkheid en Esso stapte naar het Gerecht van de EU.

De Europese coalitie voor de beëindiging van dierproeven (ECEAE) kwam tussen beide partijen en heeft een belangrijke rol gespeeld om nieuwe dierproeven te voorkomen. Voorbije week oordeelde het Europees Hof dat ECHA ten onrechte nieuwe dierproeven van Esso vereiste. Het Hof beklemtoont dat dierproeven onder REACH slechts in laatste instantie mogen worden uitgevoerd.

Jen Hochmuth: “Als het Europees Hof al erkent dat de dierproef niet langer de gouden standaard is, wordt het de hoogste tijd om wettelijk verplichte dierproeven te vervangen door moderne dierproefvrije technieken.”

Stop dodelijke experimenten op honden en katten TEKEN NU DE PETITIE Dier­proeven

Teken nu de petitie

Ja, je mag mij bellen op het volgende nummer