Main content

Inhoud

Hittestress: ook dit jaar zullen de dieren weer lijden

Nieuws: 12 juli 2021
Slacht

De hete dagen komen er weer aan en dat betekent voor de dieren in de vee-industrie dat ze weer hittestress zullen ondervinden. In 2020 heeft minister Schouten nog besloten dat transporten met dieren niet meer mogen plaatsvinden als de temperaturen stijgen boven de 35 graden.1 De Tweede Kamer heeft nu de minister opgeroepen om deze bovengrens te verlagen naar 30 graden. Kristel Grond, campagneleider Stop de slacht: "De gestelde bovengrens in de Transportverordening is voor de dieren nog absurd hoog. Zolang deze industrie blijft bestaan blijven de dieren ernstig lijden en stress ondervinden!"

De gestelde bovengrens in de Transportverordening is voor de dieren nog absurd hoog. Zolang deze industrie blijft bestaan blijven de dieren ernstig lijden en stress ondervinden!

Kristel Grond, Animal Rights

Hittestress bij varkens

Een doorgefokt varken in de vee-industrie, bijvoorbeeld, ondervindt al snel hittestress. Voor een ‘vleesvarken’ van 100 kg, het gewicht waarop ze naar de slacht gaan, ligt de bovengrens van de comfortzone op 21 ºC, de bovenste kritieke temperatuur ligt op < 24 ºC.1

Varkens kunnen slecht tegen hitte; ze zweten namelijk niet. In de natuur lossen ze dat op door modderbaden, maar de onnatuurlijke situatie in de stallen en transportwagens geeft die mogelijkheid niet. Grond: "Zowel in 2019 als in 2020 hebben wij laten zien hoe ernstig de hoge temperaturen zijn voor varkens."

Lees ook: Honderden eenden creperen door hittestress bij eendenslachter Tomassen.

In 2020 filmde Animal Rights hoe varkens bij Vion Boxtel duidelijke symptomen van hittestress vertoonden

De effecten van hittestress

Een vleesvarken anno nu produceert 20% meer warmte dan een industrievarken in de jaren ’80 van de vorige eeuw en vele malen meer dan voorouder, het wilde zwijn. De combinatie van genoemde factoren maakt varkens nog gevoeliger voor warmte. Een varken voelt zich comfortabel tot 20 graden. Al bij een temperatuur van 27°C of zelfs lager als de luchtvochtigheid hoog is, kan hittestress optreden. Een aandoening die zich uit in lichamelijke klachten omdat de dieren de warmte niet kwijt kunnen.

De dieren gaan sneller en oppervlakkiger ademen met de mond open en zelfs met het schuim op de lippen. De hartslag en bloeddruk lopen op. Ook gaan ze bij hitte minder eten en rollen de normaal zindelijke dieren in hun eigen mest ter afkoeling. Uiteindelijk worden ze sloom en lethargisch. De oververhitte dieren worden gevoeliger voor infecties en er komen meer miskramen voor bij zeugen. Dit kan uiteindelijk leiden tot sterfte als gevolg van uitdroging, een verstoorde mineralenbalans, vergiftiging vanuit de darmen of hartstilstand.

Ook in de stallen lijden varkens aan hittestress, laat onderzoek van Animal Rights zien.

Het hitteprotocol is gebaseerd op economische overwegingen. De dieren en hun behoeften zijn van ondergeschikt belang en dit jaar zullen we vrijwel zeker weer dezelfde taferelen voorbij zien komen.

Kristel Grond, Animal Rights

Hitteprotocol faalt ieder jaar weer

Op het moment dat het stoppen met vervoeren van dieren boven de 35 graden nog van vrijblijvende aard was, constateerden we dat de sector, onder toeziend oog van de Nederlandse voedsel- en warenautoriteit, gewoon bleef rijden. Daarbij, is de pluimvee sector niet eens aangesloten bij het hitteprotocol. Grond: "Het hitteprotocol is gebaseerd op economische overwegingen. De dieren en hun behoeften zijn van ondergeschikt belang en dit jaar zullen we vrijwel zeker weer dezelfde taferelen voorbij zien komen."

Lees ook: Hitteprotocol faalde vorig jaar ook.

Kies plantaardig!

Zodra de temperaturen stijgen wordt de roep om meer 'dierenwelzijn' ook weer sterker. Zo worden de mobiele dodingsunit (MDU) dan weer geopperd voor het verbeteren van dierenwelzijn1 en wordt er met regelmaat gevraagd om een aanscherping van het hitteprotocol.

Echter, waar ingezet wordt op dierenwelzijn en economische belangen altijd de boventoon blijven voeren, zullen de dieren het niet beter krijgen. De enige echte oplossing is overgaan naar een plantaardig gevoede wereld. Kies daarom vandaag nog voor een plantaardig dieet!