Main content

Inhoud

Het doden van overtollige proefdieren is een misdaad

Nieuws: 16 mei 2022
Dier­proeven

Autoriteiten in Duitsland overwegen of het afmaken van "overtollige" proefdieren een misdrijf is, na klachten die zijn ingediend door dierenrechtenactivisten.1 Elk jaar worden wereldwijd miljoenen dieren gebruikt voor medische experimenten, en deze praktijk is vaak het mikpunt van kritiek van activisten. Maar het enorme aantal dieren dat elk jaar wordt gedood en nooit voor experimenten is gebruikt, blijft vaak onopgemerkt. Jen Hochmuth: "Proefdieren worden beschouwd als voorwerpen voor menselijke doeleinden en weggegooid alsof ze niets anders zijn dan levenloos menselijk eigendom.”

Strafrechtelijke aanklachten tegen dierenlaboratoria slaan aan

Onze collega’s van Artsen tegen dierproeven (Ärzte gegen Tierversuche e.V., ÄgT) en de Duitse rechtsvereniging voor dierenbescherming (Deutsche Juristische Gesellschaft für Tierschutzrecht e.V., DJGT) hebben een schot in de roos gedaan door strafvervolging in te stellen tegen 14 dierproeflaboratoria in Hessen op verdenking van het onrechtmatig doden van "overbodige" dieren.1

Bekende media melden dat er sindsdien grote onrust is ontstaan in de laboratoria en dat sommige dieren voorlopig niet meer worden gedood. De verenigingen beschouwen het als een succes dat het gewoon doden van dieren niet langer kan worden afgedaan als een onbeduidend vergrijp.

Het standpunt van Animal Rights is dat proefdieren überhaupt niet gebruikt dienen te worden in experimenten. Zet in op moderne dierproefvrije onderzoeken: daar hoeft geen enkel dier onder het mom van de wetenschap of overbodig gedood te worden.

Enorme aantallen

In cijfers die de Europese Unie twee jaar geleden publiceerde, werd geschat dat in 2017 ongeveer 12,6 miljoen dieren die voor laboratoriumexperimenten werden gefokt - waarvan de meerderheid muizen waren - in het blok werden afgemaakt zonder ooit bij een onderzoek betrokken te zijn geweest.1 Ter vergelijking: ruwweg 9,4 miljoen dieren werden gebruikt voor experimenten.

Jen Hochmuth: "Onder het mom van de wetenschap proberen dierproefnemers ons steeds wijs te maken dat proefdieren nooit onnodig gedood worden. Deze cijfers laten duidelijk zien dat zelfs meer proefdieren als overbodig worden gedood dan dat er daadwerkelijk in dierproeven worden gebruikt."

Situatie in Nederland

Gemiddeld worden er jaarlijks in Nederland ruim 430.000 proefdieren gedood zonder ooit te zijn gebruikt in een proef. Stichting Animal Rights vroeg in 2021 informatie op bij 13 universiteiten en medische centra naar het aantal proefdieren en stelde op basis daarvan een omvangrijk rapport op dat we overhandigden aan de Tweede Kamer.

Lees ook: Dieren gedood in voorraad: overhandiging rapport aan de Tweede Kamer

Situatie in België

Het aantal overtollige proefdieren per jaar is niet openbaar. Wat we wel weten is dat de KU Leuven 160.555 proefdieren in 2017 heeft afgemaakt omdat ze ongeschikt of overbodig waren. Onze schatting is dat er minimaal 500.000 proefdieren overbodig zijn en worden gedood.

Animal Rights roept de Nederlandse en Belgische ministers op om het fokken en doden van proefdieren die nooit zijn gebruikt in dierproeven te stoppen. Teken de petitie hier.

Oproep aan minister: Pak fokoverschot proefdieren aan TEKEN NU DE PETITIE Dier­proeven

Teken nu de petitie

Ja, je mag mij bellen op het volgende nummer