Main content

Inhoud

Het College van Beroep over vrijlating zebra Smiley bij circus Freiwald

Nieuws: 4 maart 2024
Animal Rights

In april 2021 dienden Animal Rights en Bite Back bezwaar in tegen het besluit van 25 maart van dat jaar van toenmalig minister van Dierenleed Schouten om een ontheffing voor onbepaalde tijd te verlenen aan circus Freiwald van het ‘circusverbod’ voor zowel olifant Buba als zebra Smiley.

Lees ook: De circus-ontheffing voor olifant Buba is ingetrokken; we vechten door voor zebra Smiley

Op 2 juni 2023 volgde een zitting van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in Den Haag. Op die zitting geeft de advocaat van de minister aan dat ze kijken naar de mogelijkheid om tot intrekking van beide ontheffingen over te gaan. De minister krijgt van de rechter 8 weken de tijd en moet na 4 weken een voortgangsbericht sturen. Op 15 augustus 2023 laat de advocaat van de minister weten dat de ontheffing voor Buba op 11 augustus is ingetrokken. Buba heeft daar vooralsnog niets aan, want ze is met medewerking van diezelfde minister weggesluisd naar Hongarije.

Zebra Smiley reist ondertussen met het circus door Duitsland. Dat is een overtreding van de ontheffing voor hem. De NVWA weigert daar tegen op te treden en de minister weigert de ontheffing in te trekken.

Op 20 februari 2024 volgt een tussenuitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven. Het College veegt de vloer aan met de argumenten van de minister. Zo ontbreekt een onderbouwing dat wordt voldaan aan de voorwaarde dat het belang van Smiley zich niet tegen de ontheffingverlening verzet. De minister is eenvoudigweg afgegaan op de informatie van Freiwald, heeft geen eigen onderzoek laten doen en had ook op de zitting geen onderbouwing voorhanden.

Uit ambtelijke noties, aangeleverd door de dierenrechtenorganisaties, verkregen uit informatieverzoeken, blijkt dat de ambtenaren van de minister al de vraag opwierpen of een onderbouwing wel kon worden gegeven.

Het College stelt vast dat het dossier juist aanknopingspunten geeft dat er geschikte opvang voor Smiley is en dat ontheffingverlening is ingegeven door de politieke wens van de minister om de 1 december 2020-moties Graus en Martels/Van Helvert uit te willen voeren om Buba bij het circus te laten. Schouten betrekt vervolgens ook Smiley in dit proces.

Het CBb oordeelt dat het besluit om de bezwaren van de dierenrechtenorganisaties ongegrond te verklaren onzorgvuldig is genomen en een duidelijke motivering mist. De minister krijgt 12 weken om het besluit te herstellen dan wel een nieuw besluit te nemen, en moet na 6 weken een voortgangsrapportage insturen. Na het nieuwe of herstel besluit krijgen Animal Rights en Bite Back 4 weken om een zienswijze te geven en kan ook Freiwald dat doen.