Main content

Inhoud

Het Animal Rights horror-schuren onderzoek - Nederweert

Nieuws: 9 januari 2019
Slacht

Ook de stal die een Animal Rights onderzoeksteam in Nederweert bezocht had een verstikkende atmosfeer van rond dwarrelend stof en vele hennen waren er vrijwel kaal. Verspreid door de schuur lagen tientallen dode kippen, onder de stellingen en in kruiwagens. Nieuw voor dit onderzoeksteam waren de bijna-handtamme ratten. Met zo’n overvloed aan granen en kippenlijken waren ze hun natuurlijke achterdocht verloren.

Dat deze hennen ‘oud’ zijn is een pertinente leugen van deze boer, een aantal van zijn collega’s en de sector. De hennen zijn op-misbruikt!

Erwin Vermeulen, Animal Rights

Doodsstrijd

Verschrikkelijk is de aanblik van een hen in haar doodsstrijd, een worsteling die ook haar reeds dode zusters hadden moeten doormaken zonder troost of medische verzorging. We hebben niet voor niets voor de term horror-schuren gekozen.

Lees ook: het Animal Rights horror-schuren onderzoek.

De boer en zijn ‘verdediging’

De boer-eigenaar die anoniem wilde blijven reageerde tegenover 1Limburg: "Ze hebben de oudste stal uitgezocht waar oude leghennen zitten die aan het eind van de cyclus zijn.” Dat een stal oud is is geen excuus voor de smerigheid ervan. 1

“Dat deze hennen ‘oud’ zijn is een pertinente leugen van deze boer, een aantal van zijn collega’s en de sector,” zegt Animal Rights campagneleider Erwin Vermeulen. “De hennen zijn op-misbruikt!” De gemiddelde haalbare leeftijd van een kip schommelt tussen de 5 tot 10 jaar, maar de maximum leeftijd is sterk afhankelijk van het ras. De ene kippensoort wordt doorgaans slechts drie jaar oud; andere soorten kunnen de leeftijd van 20 jaar bereiken.

Stress en ongerief

De kippen in de beelden zijn tussen de 20 en 70 weken oud. Na anderhalf jaar gaan ze naar de slacht omdat ze ‘op’ zijn. “Niet van ouderdom, maar door het misbruik van deze dieren voor eierproductie en hun verschrikkelijke bestaansomstandigheden,” zegt Vermeulen.

Ze zijn niet kaal van ouderdom, maar door verenpikkerij, een uiting van stress en gebrek aan afleiding, onder andere door de krappe behuizing en het grote aantal dieren. Caring Vets schrijft in een reactie op de Animal Rights beelden: “Kippen, gehouden in grote groepen, pikken elkaar geregeld door de hoge mate van stress en ongerief. Kale kippen met soms bloederige wonden zijn het gevolg. Wanneer het misgaat is het door de grootschaligheid van de stallen lastig om nog effectief in te grijpen. Een vluchtweg voor belaagde kippen is er niet. Dat dit in natuurlijkere leefomstandigheden niet gebeurt, wordt duidelijk wanneer deze kippen uit een dergelijke stal worden gehaald en in een kleinere groep worden geplaatst: binnen enkele maanden groeien al hun veren weer aan.” 1

Onnatuurlijke omstandigheden

Dat de leghennen grote kale plekken vertonen, wijt de pluimveehouder aan het feit dat de snavels van kippen niet meer mogen worden geknipt. "De dieren pikken elkaar met hun scherpe snavels als ze dicht op elkaar zitten,” zegt de pluimveehouder. Het ‘snavelkappen’ - net als staart-couperen van varkens en het onthoornen van runderen - wordt gedaan om het dier aan te passen aan de onnatuurlijke omstandigheden in de veehouderij. Vermeulen: “De onnatuurlijke omstandigheden zijn dus de oorzaak van het dierenleed, niet het verbieden van misdadige ingrepen door de boeren.”

Oorzaak en gevolg

"Door het pikken ervaren sommige kippen meer stress, proberen zij zich te verstoppen en eten ze minder. Daardoor neemt hun weerstand af. Het is dan niet vreemd dat in een stal van 20.000 oudere kippen er zo nu en dan eentje dood gaat,” zegt de pluimveehouder. Ook hier heeft de boer moeite om de waarheid onder ogen te zien: stress veroorzaakt verenpikken, veroorzaakt meer stress, etc. Ook is er weer de suggestie dat het doodgaan een kwestie van ouderdom is. Ook jonge kippen gaan dood!

Wetenschap

Uit de wetenschappelijke studie ‘Verlagen van uitval bij leghennen’: “De periode na het plaatsen is voor de hennen een stressvolle periode. Door onbekendheid met het systeem kunnen er ongelukken zijn, met dooddrukkers als gevolg en hennen die uitvallen door problemen met de eiproductie. Daarnaast kunnen er dieren uitvallen omdat ze het water niet hebben kunnen vinden. Ook kan er wat pikkerij vanuit de opfok meekomen en verergeren als gevolg van de stressvolle nieuwe omgeving. Dit alles heeft wat verhoogde uitval tot gevolg.” 1 Het sterven van jonge, net geplaatste hennen dus.

Uitval neemt af van week 30 tot 50, maar “[u]itval door pikkerij of E. coli treedt gedurende de gehele legperiode op.” De studie vervolgt: “Na 50 weken neemt de uitval weer toe als gevolg van slijters [hennen die vermageren, wegkwijnen] of uiteenlopende ziekteproblemen.” “Deze manier van dieren houden maakt dieren ziek,” zegt Vermeulen, “niet de activisten die goed voorbereid komen filmen; een ander argument van de industrielobby.”

Deze manier van dieren houden maakt dieren ziek

Erwin Vermeulen, Animal Rights

De standaard leugen

Dan de standaard leugen: ”Wij controleren dagelijks op dode kippen en leggen die dan in een kruiwagen buiten de leefruimten van de kippen. Daar liggen ze tot de kadavers worden opgehaald. De leden van Animal Rights hebben die kruiwagen gefilmd en dode dieren eruit gehaald, op de grond gelegd en gefilmd. Zo lijkt het allemaal veel erger dan het in werkelijkheid is.” Animal Rights haalt geen dieren uit tonnen of kruiwagens om ze in stallen te verspreiden. Dode dieren in tonnen worden in de tonnen gefilmd.

LTO

De boer ging in ieder geval nog op de beelden in; belangenorganisatie LTO neemt die moeite niet. Waarom zou je aandacht besteden aan de misstanden als je denkt de boodschapper aan te kunnen pakken.

Petitie

Animal Rights heeft een petitie lopen om een einde te maken aan de horror-schuren. De petitie is inmiddels reeds 27.000 keer getekend.

Demonstratie

Zaterdag 12 januari organiseert Animal Rights een protestactie bij de leghen-megastal in Merksplas.