Main content

Inhoud

Handel in proefhonden is 'big business'

Nieuws: 12 augustus 2015
Dier­proeven

Een megafokkerij, verstopt in de bossen van het idyllische Franse plaatsje Mézilles, herbergt duizenden honden. Beagles, labradors, Duitse herders en golden retrievers worden daar gefokt ten behoeve van dierproeven. Een van de afnemers is het proefdiercentrum van Janssen Pharmaceutica in het Belgische Beerse.

De megafokkerij genaamd CEDS (Centre d’Élevage du Domaine des Souches ofwel fokkerij voor biologisch materiaal) wordt al ruim 40 jaar (!) gerund door twee voormalig onderzoekers die een gat in de markt zagen: fokken van proefhonden voor laboratoria. Zoals je op de luchtfoto kunt zien staan er meer dan vijftig gebouwen op het 14 hectare grote terrein. In deze gebouwen zitten circa 500 fokteven die jaarlijks zo'n 4000 puppy’s het leven schenken. Wanneer de dieren vier maanden tot een jaar zijn, worden ze verkocht aan proefdiercentra in binnen- en buitenland.

Beagles

Janssen Pharmaceutica in Beerse is een belangrijke afnemer van de beagles van CEDS. De beagle is compact, zachtaardig en al sinds de jaren zestig van de vorige eeuw een veel gebruikt proefdier in de laboratoria. Met name toxiciteitsonderzoek, met als opzet het bepalen van de giftigheid van een stof, wordt veelvuldig toegepast op beagles. Een studie bij Janssen Pharmaceutica met drie groepen beagles gaat als volgt: de eerste groep krijgt een placebo, de tweede groep een hoge dosering en de derde groep de allerhoogste dosering van een stof. Een veel toegepaste methode is om een capsule achter in de bek van een beagle te duwen. Een andere methode is een grote harde buis in de bek van de beagle te duwen zodat vloeibare stoffen naar binnen kunnen glijden. Deze onderzoeken duren een maand tot een jaar.

Uit recente publicaties van Janssen Pharmaceutica1 blijkt dat door CEDS geleverde beagles ook gebruikt worden voor cardiologisch onderzoek. Bij jonge beagles tussen één en twee jaar oud worden chirurgische ingrepen uitgevoerd om telemetrische apparaatjes in te planten voor het opmeten van cardiovasculaire parameters. Vervolgens krijgen de beagles diverse chemische stoffen toegediend om de werking van de geïmplanteerde meettoestellen te testen.


  1. 2014, A translational assessment of preclinical versus clinical tools for the measurement of cardiac contractility 

Labradors

Minder vaak gebruikte proefhonden zijn de labrador, golden retriever en Duitse herdershond. Experimenten waarbij hartritmestoornissen en hartaanvallen worden opgewekt zijn vaak dermate zwaar dat de onderzoekers hiervoor grotere honden met een groter hart nodig hebben. Wat niet wegneemt dat al tijdens deze experimenten vele honden sterven. De Universiteit Maastricht gebruikte tot voor kort labradors in dit type onderzoek. Een campagne van Animal Rights zorgde ervoor dat de universiteit het gebruik van honden heeft stopgezet. De Nederlandse Hartstichting financiert deze zeer ernstige experimenten op proefhonden.

Onze visie

Het erkennen van de rechten van dieren is ons doel. Dierproeven tornen aan de rechten van dieren vanwege de onvrijwillige opsluiting, het ziek maken, verminken en het ontnemen van het leven van een proefdier. Elk dier is een individu met recht op leven en welzijn, ongeacht nut of noodzaak voor de mens. Wij geloven in een maatschappij waar mens en dier in harmonie leven.

Onze activiteiten

Animal Rights volgt de dierproeven op de voet. Wij monitoren aanvragen van dierproeven en de handel in proefdieren. Wij organiseren petities en acties om aandacht te vragen voor dierenrechten. Wij werken daar waar mogelijk graag samen met andere partijen zoals politici, burgers, dierenrechten organisaties in binnen- en buitenland. Wij gaan in gesprek met dierproefnemers en verantwoordelijken en schuwen het debat niet. Wij maken het dierenleed van proefdieren in laboratoria zichtbaar en brengen het in de media en dienen bezwaarschriften in tegen uitbreiding van dierproefcentra.