Main content

Inhoud

Gruweldaden in Tielt gaan gewoon door

Nieuws: 22 maart 2022
Slacht

Na vijf jaar blijkt dat de horror gewoon doorgaat in slachthuis Tielt. Varkens worden geslagen, sterven een verdrinkingsdood in de mestput, er worden nog steeds zieke dieren aangevoerd. Een kreupel dier dat niet zelfstandig uit de vrachtwagen kon komen werd eerst natgespoten met een waterslang voordat het verkeerd bedwelmd werd met het bedwelmingstoestel. Er waren problemen met verdovingsmateriaal dat niet werkte zodat de dieren pas werden verdoofd aan de bloedcarrousel. Het slachthuis nam daarbij geen eigen initiatief om de slachtlijn stil te leggen.

Animal Rights campagnecoördinator Els Van Campenhout: “De beelden die Animal Rights in 2017 maakte, konden even goed gisteren gemaakt zijn. De horror blijft hier gewoon doorgaan. Wij eisen de onmiddellijke sluiting van dit slachthuis die na haar veroordeling nog steeds dieren mishandelt.”

Lees ook: Kom naar onze demo op 26 maart in Tielt

Hieronder vind je een overzicht van de mishandelingen die we in de inspectierapporten tegenkwamen.

1) Varkens worden geslagen

Op 23 november 2021 wordt gemeld dat de varkens geslagen worden met een peddel door een medewerker. We lezen in het informatieformulier: “Het was mij al opgevallen dat deze persoon tijdens het drijven van de varkens in de stallen naar de wachtstallen heel veel de peddel gebruikte om op de varkens te slaan en daarbij heel veel roepende geluiden maakte.”

2) Kreupel varken mishandeld

Een kreupel varken dat niet in staat is om zelfstandig uit een vrachtwagen te komen wordt bij aankomst in het slachthuis mishandeld met een waterslang en het bedwelmingstoestel. Het gaat hierbij om dezelfde medewerker die klappen uitdeelt aan de varkens. In het meldingsformulier lezen we: “Toen er een varken op een vrachtwagen niet kon steunen op de achterhand, werd hem gevraagd om het ter plekke te bedwelmen. Hij bleef echter met de watersproeier sproeien op het dier tot het alsnog op de laadklep van vrachtwagen belandde. Hij zette het bedwelmingstoestel volkomen verkeerd op het hoofd van het dier, maar zelfs aanmaningen van […] konden hem niet op andere gedachten brengen.

Uit hetzelfde meldingsformulier blijkt dat de ‘onkunde’ i.v.m. het bedwelmingstoestel eerder al werd opgemerkt in de stallen, maar hierover vinden we geen andere informatieformulieren met diezelfde informatie terug. Van Campenhout: “Dit bewijst dat er meer inbreuken plaatsvinden die nooit gemeld worden.“

3) Noodverdoving werkt niet

In een formulier op datum van 15 oktober 2021 lezen we dat er problemen zijn met de noodverdoving: “Omstreeks 7h00 was de elektrische noodverdoving aan de ophangtafel stuk. […] Bij hercontrole om 8h45 was er nog steeds geen elektrische noodverdovingstang aanwezig. Er waren andere prioriteiten blijkbaar bij de technische dienst. Er werd vanuit het slachthuis geen initiatief genomen om het slachten stil te leggen tussen 7h en 8h45 en de nodige herstellingen uit te voeren. De dieren werden pas bijverdoofd aan de bloedcarrousel.” Pas nadat Dierenwelzijn optrad, werd de slachtlijn toch stil gelegd.

Slachthuis Tielt slacht 650 varkens per uur. Dat zijn dus bijna 1300 varkens die geen bijverdoving konden krijgen wanneer ze opgetakeld werden. Mogelijk zijn hier opnieuw dieren bij bewustzijn gekeeld en leeggebloed.

4) Dieren raken geklemd en zijn ziek

Op 16 december 2021 wordt gemeld dat varkens die moeilijk te been zijn gewoon verder geduwd worden in plaats van gescheiden te worden van de andere dieren. Bij slachthuis Tielt worden dus alweer dieren aangevoerd die ziek en/of kreupel zijn. Daarnaast gebeurt het opdrijven “niet op een rustige manier,” lezen we in het rapport. Er wordt overbezetting en beperking van bewegingsruimte voor de dieren in de stallen gemeld, varkens worden over lichamen van bedwelmde soortgenoten gedreven en dieren raken klem te zitten tussen automatische deuren. Opnieuw wordt de slachtsnelheid aangeklaagd: “Het is enkel de slachtsnelheid die telt om zeker te voorkomen er dat een ruimte zonder dieren ontstaat aan de (slacht)ketting.”

5) Teveel dieren in gasliften

Daarnaast zien we dat er melding gemaakt wordt van het feit dat teveel dieren in de verdovingskooien richting de vergassingsruimte geplaatst worden. In een informatieformulier op datum van 16 december lezen we: “Heel vaak worden meer dan 9 dieren in de verdovingskooien geplaatst (tot 12).”

6) Verdrinken in mest

Een controlerende dierenarts beschrijft in een informatieformulier op datum van 26 juni 2018 hoe 16 varkens in een mestput onder de wachtstallen van het slachthuis terechtkomen. Daarbij zijn 9 varkens verdronken. “Er werden geen foto’s genomen, wegens te schrijnende beelden,” meldt de dierenarts.

7) Slachtsnelheid

Wat we opvallend vaak zien terugkomen in de meldingen van 2021 is dat er vanuit het slachthuis wordt gehamerd op de slachtsnelheid. “Erg jammer dat het personeel er voortdurend attent opgemaakt woerd dat de slachtsnelheid belangrijk is,” schrijf een controlerende dierenarts op 15 oktober 2021. “Het negeren van de basisregels Dierenwelzijn en Volksgezondheid wegen niet op tegen de slachtsnelheid”, lezen we in datzelfde informatieformulier. Het dierenwelzijn moet dus duidelijk inboeten omdat het slachthuis de slachtsnelheid per se wil aanhouden.

Eis tot sluiting

Dienst Dierenwelzijn laat weten: “Voor de informatieformulieren uit 2021 werd PV opgesteld, maar aangezien deze zaak nog lopende is kan dit niet overgemaakt worden.” Animal Rights is het hiermee niet eens. “Een PV gaat niets oplossen. Er is geen enkele reden meer om dit slachthuis nog open te houden. De enige manier om deze mishandelingen te doen stoppen, is de onmiddellijke sluiting”, zegt Van Campenhout.

Rechtszaak: schuldig verklaard voor dierenmishandeling

Animal Rights begon in 2017 samen met GAIA een rechtszaak tegen het horrorslachthuis naar aanleiding van de gruwelijke undercoverbeelden die Animal Rights maakte in het slachthuis.

In 2019 werden het slachthuis én de CEO in de correctionele rechtbank veroordeeld. Ze werden schuldig bevonden aan dierenmishandeling en moesten van de rechter maximale boetes betalen.

Protestactie

Op zaterdag 26 maart zal Animal Rights samen met GAIA, Bite Back en Rose's Law: Animal Bill Of Rights Belgium van 10 tot 12 uur actie voeren voor de poorten van slachthuis Tielt om de miljoenen slachtoffers te herdenken die er sinds 2017 gestorven zijn en de onmiddellijke sluiting te eisen.