Main content

Inhoud

Getreuzel zorgt voor toename dierproeven

Nieuws: 15 juli 2021
Dier­proeven

Animal Rights maakt zich ernstig zorgen over het aantal dierproeven in Nederland: de aantallen zullen verder oplopen in de aankomende jaren. Uit ons onderzoek blijkt dat de toename zit in het aantal dierproeven voor corona-onderzoek, dierproeven voor de veehouderij en de groei van het commerciële proefdiercentrum Charles River.

Toename

In 2019 werden er 448.656 dierproeven uitgevoerd in Nederland. 1 De cijfers over 2020 zijn nog niet openbaar maar het aantal dierproeven in 2020 zal nagenoeg gelijk zijn met 2019 (er kwamen dierproeven bij voor corona maar onderzoeken lagen ook een tijd stil 2). Daarna zullen de aantallen flink stijgen. Met name dierproeven op muizen, ratten, varkens, vogels, geiten, fretten, hamsters, honden, katten en resusapen zullen toenemen.

Animal Rights oprichter Robert Molenaar: “De ambitie om dierproeven te vervangen is een tandeloze ambitie geworden. De mogelijkheden zijn er volop maar er is veel te weinig budget en politieke wil. De hoop is gericht op een nieuwe kabinet die wel de ambitie omarmt en prioriteert.”

Waar is de ambitie gebleven?

Animal Rights is samen met PETA een petitie gestart en roept de overheid op om flink te investeren in dierproefvrij onderzoek. Onlangs riep Het Nationaal Comité advies dierproevenbeleid (NCad) minister Schouten op tot meer coördinatie en investeringen in dierproefvrij onderzoek. Het NCAD laat op haar website weten:

'Met het huidige tempo gaat de transitie naar proefdiervrij onderzoek langzaam. Ondanks dat er op veel plekken in Nederland gewerkt wordt aan organen-op-een chip en andere proefdiervrije modellen, is daadwerkelijk toepassing daarvan nog niet altijd mogelijk. Wil Nederland de ingezette transitie naar proefdiervrij onderzoek versnellen, dan zijn er extra coördinatie tussen en investeringen van alle betrokken partijen in de keten nodig: overheden, onderzoeksinstellingen en bedrijven.' 1

“Er zijn vele redenen om dierproeven zo snel mogelijk te vervangen,” aldus Molenaar. “Zo is de vertaalslag van proefdier naar mens lastig te maken. Dierproefvrije technieken kunnen die kloof vaak wel dichten. Bovendien hebben we de morele verplichting om alles op alles te zetten om dieren te ontzien. Proefdieren betalen het getreuzel van de overheid met hun leven.”

Petitie - vervang dierproeven Animal Rights roept de regering op om nu echt werk te maken van het vervangen van dierproeven. Dier­proeven

Teken nu de petitie

Ja, je mag mij bellen op het volgende nummer