Main content

Inhoud

GESLAAGDE DEMONSTRATIE TEGEN APENHANDELAAR HARTELUST

Nieuws: 5 september 2023
Dier­proeven

Animal Rights organiseerde op zaterdag 2 september 2023 een protestactie tegen apenhandelaar Hartelust in Tilburg met de eis om per direct een einde te maken aan de internationale apenhandel. Ondanks een unaniem aangenomen motie door de Tweede Kamer1 om dierproeven op apen zo snel mogelijk af te bouwen naar nul, gaat de apenhandel van Hartelust onverminderd door. De handel in apen veroorzaakt niet alleen veel dierenleed, het is daarnaast een schimmige handel met veel misstanden. Bovendien zijn er inmiddels voldoende alternatieven voor dierproeven omhanden, zoals organoïdes, organs-on-a-chip en AI modellen.

Met zo'n 100 demonstranten, sprekers van Animal Rights, de Partij voor de Dieren en Caring Vets stonden we voor Hartelust in Tilburg. De actie vond plaats in het kader van een groter internationaal protest waarbij ook actiegroepen The Camp Beagle, Abolición Vivisección en Cheshire Animal Rights Campaigns demonstraties organiseerden. Deze vonden onder andere plaats bij Manchester Airport, Charles River in Schotland en Labcorp UK.

De apenhandel gaat gepaard met ontzettend veel dierenleed en misstanden zijn aan de orde van de dag. Het is daarnaast een bijzonder schimmige handel met veel incidenten zoals fraude, smokkel en wildvangst. Bovendien zijn er inmiddels voldoende alternatieven voor dierproeven beschikbaar. Het is echt onacceptabel dat Nederland deze handel faciliteert.

Martine Ceton

DE "NOODZAAK" VAN DIERPROEVEN

Tijdens de demonstratie kwamen verschillende sprekers aan het woord die het leed en de misstanden die gepaard gaan met de handel uitvoerig bespraken. Volgens apenhandelaar Hartelust is dit leed nodig omdat hun apen mensenlevens kunnen redden. De gedachte dat dierproeven nodig zijn voor de gezondheid van mensen is echter een misvatting. Fractievoorzitter Anne-Miep Vlasveld van de Partij voor de Dieren verwoordde het mooi:

"In de discussie rondom dierproeven krijgen tegenstanders van deze proeven nog wel eens te horen dat ze verkeerde prioriteiten hebben. Dat ze het leven van dieren boven dat van mensen stellen. [...] Maar, dat is niet waar de discussie over gaat. De discussie gaat niet over mens versus dier, wie van de twee belangrijker is. De discussie gaat niet over wel of geen medicijn. De discussie gaat over welke methodiek wordt gebruikt om dat medicijn te bereiken. De discussie gaat over waar je voor kiest, de innovatieve diervriendelijke methodiek óf het verouderde immorele systeem van dierproeven. Want, dat is wat hier gebeurt! Door zich achter dat levensreddende medicijn te verschuilen halen dit soort bedrijven de aandacht weg van hun schimmige praktijken."

VOLDOENDE ALTERNATIEVEN

Ook Caring Vets liet dit punt gelukkig niet onbesproken. Zij benoemden dat de vertaalslag van proefdier naar mens altijd problematisch is geweest. "Een dier is immers geen mens. Zo bleken medicijnen die veilig en werkzaam werden geacht in proefdieren, niet veilig of werkzaam te zijn in de mens. Gelukkig zijn er inmiddels voldoende nieuwe methodieken die beter in staat zijn de veiligheid en effectiviteit in de mens te voorspellen. Technieken die we niet voor mogelijk konden houden meer dan 70 jaar geleden, toen dieren werden veroordeeld tot gouden standaard voor wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van de mens", aldus Caring Vets.

Deze proefdiervrije alternatieven, zoals organoïden, organs-on-a-chip en computermodellen, zijn gebaseerd op menselijk weefsel of menselijke data en hoeven deze vertaalslag niet te maken. Hierdoor kunnen ze effectiever en efficiënter de veiligheid in de mens voorspellen dan het diermodel. Het vasthouden aan het diermodel als gouden standaard houdt dan ook echte medische en wetenschappelijke vooruitgang tegen.

GRUWELIJKE UNDERCOVERBEELDEN

Naast de diverse sprekers werden op de demonstratie ook undercoverbeelden van dierproefcentrum Vivotecnia getoond1. Op 28 augustus ontving Animal Rights namelijk documenten van de Spaanse dierenrechtenorganisatie Abolición Vivisección waaruit bleek dat de Nederlandse apenhandelaar Hartelust in 2022 makaken heeft geleverd aan dit Spaanse centrum.

Dit commerciële dierproefcentrum kwam twee jaar geleden in de media toen een whistleblower2 gruwelijke undercoverbeelden onthulde waarop te zien was hoe medewerkers de dieren ruw bij de vacht vastgrepen, hard door elkaar schudden en zwaar mishandelden. Sommige dieren lagen bloedend op de grond of schreeuwden het uit van de angst en pijn. Naast de gruwelijke proeven waar de dieren aan worden onderworpen ontbreekt ieder greintje van respect voor deze dieren volledig. Desondanks is het bedrijf tot op de dag van vandaag nog steeds actief en blijft Nederland de handel met dit bedrijf faciliteren.

HANDEL MET VEEL FRAUDE EN MISSTANDEN

Naast het dierenleed dat gepaard gaat met deze industrie en de veelvoorkomende misstanden, is het ook een enorm schimmige handel waarin veelvuldig sprake is van illegale wildvangst, smokkel en fraude. Zo bleek uit de onlangs ontvangen data van Abolición Vivisección dat Hartelust Java-apen heeft geïmporteerd van het Spaanse bedrijf Camarney, één van de grootste distributie- en dierproevencentra van Europa en een net zo schimmig bedrijf als Hartelust.

Niet alleen is de herkomst van de apen bij Camarney vaak niet te achterhalen door missende gezondheidscertificaten, daarnaast wordt ook een van de voornaamste leveranciers van Camarney -het Vietnamese bedrijf Navofanny- al jaren verdacht van betrokkenheid bij illegale wildvangst. Navofanny is daarnaast nauw geassocieerd met Vanny Bio Research in Cambodja. Deze organisatie wordt momenteel verdacht van het verkopen van wilde Java-apen met vervalste documenten die aangeven dat de apen in gevangenschap zijn gefokt. Tot slot blijkt de eigenaar van Camarney het bedrijf Noveprim te zijn, een bedrijf genoteerd in de Panama Papers.

ANIMAL RIGHTS EN DE INTERNATIONALE BEWEGING

Animal Rights is woedend en roept met deze demonstratie de politiek op om deze handel niet langer te faciliteren. De apenhandel gaat gepaard met veel dierenleed en misstanden zijn aan de orde van de dag. Daarnaast is het een enorm schimmige handel met veel fraude, smokkel en wildvangst.

Animal Rights vindt het onbegrijpelijk dat er enerzijds unaniem een motie wordt aangenomen door de Tweede Kamer om dierproeven op apen zo spoedig mogelijk af te bouwen naar nul, maar tegelijkertijd vrij spel wordt gegeven aan een schimmige handelaar als Hartelust. Door het faciliteren van deze handel wordt vooruitgang op het gebied van proefdiervrije innovatie tegengewerkt. Daarom blijft Animal Rights campagne voeren totdat er voorgoed een einde komt aan dierproeven!