Main content

Inhoud

Genetische modificatie maakt geen mens van een muis

Nieuws: 6 augustus 2021
Dier­proeven

Omwille van de opmars van genetische manipulatie bij proefdieren, is het aantal dierproeven in België de afgelopen jaren niet gedaald. Dit valt grotendeels te wijten aan dierproeven voor onderzoek naar Alzheimer, hoewel geen enkele dierproef geleid heeft tot succes. Tienduizenden genetisch gemodificeerde muizen en ratten betalen hiervoor jaarlijks de prijs. Volgens Animal Rights is genetische manipulatie van dieren niet alleen ethisch onverantwoord maar ook slechte wetenschap die verboden moet worden. Lees hieronder waarom.

MEER DIERPROEVEN DOOR GENETISCHE MODIFICATIE

In 2019 werden er in België 159.120 dierproeven (32% van alle dierproeven) uitgevoerd op genetisch gewijzigde proefdieren.1 Dit is dubbel zo veel als in Nederland. In Nederland zijn er in 2019 75.855 dierproeven verricht op genetisch gewijzigde dieren.2

Het aantal dieren dat wordt gebruikt voor het creëren en in stand houden van genetisch gemodificeerde proefdieren is in België is tussen 2017 en 2018 zelfs verdubbeld. Op 1 jaar tijden zijn de aantallen van 31.880 gestegen naar 63.792.

VOORAL VOOR ONDERZOEK NAAR ALZHEIMER

Deze stijging is grotendeels te verklaren door dierproeven voor Alzheimeronderzoek en de genetisch gemodificeerde proefdieren die daarvoor gecreëerd en onderhouden worden. In 2019 alleen al werden er niet minder dan 42.515 dierproeven met genetisch gemodificeerde muizen en ratten goedgekeurd. 1

Voor de creatie van nieuwe genetisch gemodificeerde modellen voor Alzheimeronderzoek hebben de onderzoekers vrij spel gekregen om gedurende 5 jaar gemiddeld 2000 dieren per jaar met de mutatie te fokken. 2

Het genetisch modificeren is een schending van dierenrechten, omdat het gaat om het manipuleren van dieren voor menselijke doeleinden en omdat het de intrinsieke waarde van andere dieren ontkent.

Jen Hochmuth, Animal Rights

GENETISCHE MODIFICATIE ZORGT VOOR NOG MEER DIERENLEED

Het creëren van genetisch gemodificeerde dieren en het uitvoeren van experimenten kost talloze dieren per jaar het leven en brengt in elke fase veel dierenleed met zich mee. De genetisch gemanipuleerde proefdieren worden op een bepaald kenmerk gecreëerd en geselecteerd. Zo zijn bepaalde rattenstammen extra gevoelig voor diabetes, of angstig aangelegd. Bepaalde muizen zijn extra vatbaar voor kanker of beroertes.

Vooral de moederdieren hebben ernstig te lijden onder de handelingen die worden uitgevoerd om de zogenaamde transgene dieren te maken, maar ook de nakomelingen die met genetische defecten geboren worden. Zij zijn zelfs nog voor er experimenten op hen worden verricht al in hun lichamelijke integriteit aangetast.

MUIZEN KRIJGEN VAN NATURE GEEN ALZHEIMER

De ziekte van Alzheimer wordt gekenmerkt door cognitieve stoornissen en de opbouw van amyloïde eiwitplaques in de hersenen van mensen. Deze ziekte komt niet van nature voor bij muizen. Volgens sommige wetenschappers is de oplossing om vooruitgang te boeken muizen genetisch te modificeren zodat ze menselijk amyloïde-eiwit produceren. Deze muizen ontwikkelen wel plaques in hun hersenen, maar ze vertonen nog steeds niet de geheugenproblemen die bij mensen voorkomen.

Volgens Jen Hochmuth beseffen veel wetenschappers dat andere dieren niet geschikt zijn als modellen voor de mens: "Het feit dat proefdieren eerst genetisch gewijzigd dienen te worden is al een bewijs dat hun voorspellende waarde voor de mens nooit voldoende gaat zijn.”

DIERPROEF RAMMELT AAN ALLE KANTEN

Dierproeven voor Alzheimeronderzoek hebben ongekend veel proefdieren het leven gekost, zonder enig succes. Volgens een rapport van de Europese Commissie heeft deze ziekte van Alzheimer het hoogste faalpercentage in de ontwikkeling van geneesmiddelen (meer dan 99%). 1

Falen van geneesmiddelen en onderzoek zonder significante resultaten vanwege irrelevante dierproeven vertragen niet alleen de medische vooruitgang, maar verspillen ook middelen en brengen de gezondheid en veiligheid van vrijwilligers in klinische proeven in gevaar.

ZET IN OP PROEFDIERVRIJE INNOVATIE

Meer en meer wetenschappers realiseren zich nu dat dierproeven geen geschikte methode zijn voor het testen van medicijnen omdat de menselijke biologie verschilt van andere diersoorten. Het Interreg. Vlaams-Nederlandse project ''Herinneringen'' van ToxGenSolutions BV past toxicologische benaderingen toe gebaseerd op menselijke stamcellen.1 Het is hun doel om genetische biomarkers te identificeren en de oorzaak van alzheimer te begrijpen en zo niet alleen mogelijke geneesmiddelen, maar ook nieuwe methoden voor de vroegtijdige diagnose van de ziekte te ontwikkelen.

Dr. Wiep Scheper van het Amsterdam UMC ontwikkelde daarom een 3D hersenmodel dat is gebaseerd op menselijke hersencellen. Met het model onderzoekt ze hoe de ontwikkeling van Alzheimer in een vroeg stadium stil te leggen is. Door het gebruik van menselijke cellen, zijn de resultaten een stuk relevanter en is het onderzoek proefdiervrij.2

STOP MET DIERPROEVEN

Momenteel bestaat er geen behandeling voor de ziekte van Alzheimer. Ondertussen zijn er al meer dan 500 op proefdieren geteste medicijnen ontwikkeld, maar geen enkele heeft het gewenste effect in de mens. Dit moet anders! Animal Rights is een petitie gestart en roept de EU op om de wetgeving te herzien en pleit voor een volledig verbod van genetische modificatie van dieren.

Jen Hochmuth: “We zitten aan een belangrijk kantelpunt: hoeveel tijd, geld en dierenleed gaan wetenschappers nog verspillen met proefdieren te vermenselijken om tot de duidelijke conclusie te komen dat we nooit van een muis, of van welk dier dan ook, een mens kunnen maken?”