Main content

Inhoud

Friese damherten krijgen de kogel

Nieuws: 19 augustus 2021
Jacht

Vorige maand gaf de provincie Friesland de opdracht damherten af te schieten in het gebied Oranjewoud - Katlijk. De provincie verwacht dat de populatie zal groeien en zo ook het gevaar voor de verkeersveiligheid zal toenemen. Er mag volgens de provincie niet meer dan gemiddeld één aanrijding per jaar plaatsvinden. Om dat te bereiken mogen er 80 herten blijven leven. De dierenbelangenorganisaties Animal Rights en Fauna4Life maken bezwaar: “De provincie moet of de provinciale weg volledig onbereikbaar maken of er moet slechts één damhert overblijven. Zo niet, dan is deze verwachting volledig onrealistisch en onhaalbaar.”

Het geweer wordt aangedragen als enige, ultieme oplossing. Dat moet anders.

Jessica Smit, Animal Rights

AANTAL AANRIJDINGEN

In het gebied Oranjewoud - Katlijk leven rond de 130-150 damherten.1 In 2019 vonden er elf aanrijdingen plaats, waarvan negen over een afstand van vier kilometer op dezelfde provinciale weg (N380). Op deze weg, waar gemiddeld 80 km/uur mag worden gereden, wordt volgens de provincie regelmatig (veel) te hard gereden. In het najaar wordt er op deze weg een wildwaarschuwingssysteem geplaatst.

Pauline de Jong, Fauna4Life: “Als er sprake is van aanrijdingen dan is het belangrijk dat eerst wordt gekeken waar deze aanrijdingen plaatsvinden om daar vervolgens gerichte preventieve maatregelen te nemen om de veiligheid voor mens en dier te verbeteren.”

Onze overheid verzaakt keer op keer om diervriendelijke, effectieve en duurzame oplossingen te zoeken.

Jessica Smit, Animal Rights

PREVENTIEVE MAATREGELEN

De organisaties willen dat de werking van het wildwaarschuwingssysteem wordt afgewacht. Daarnaast pleiten ze voor het handhaven van de snelheid, eventueel het verlagen van de snelheid en de invoering van open bermen, zodat zowel mens als dier elkaar eerder zien. In ieder geval heeft het willekeurig schieten van een groot aantal damherten overal in Oranjewoud-Katlijk, plus een zeer brede zone daar omheen, geen enkele relatie met eventuele verkeersonveilige situaties.

Jessica Smit, Animal Rights: “Onze overheid verzaakt keer op keer om diervriendelijke, effectieve en duurzame oplossingen te zoeken als het gaat om conflicten tussen mensen en in het wild levende dieren. Het geweer wordt aangedragen als enige, ultieme oplossing. Dat moet anders.”

NAAR DE RECHTER

De dierenbelangenorganisaties hebben samen bezwaar gemaakt en om een voorlopige voorziening gevraagd. De Faunabeheereenheid Friesland heeft aangegeven dat er niet voor 1 november met het afschot kan worden begonnen. De rechtbank houdt de zaak tot dan aan.

Buurtbewoners zijn een petitie gestart om het afschot te voorkomen. Je kan de petitie tekenen via deze link.

Gedoe binnen de Faunabeheereenheid

De uitvoering van het afschot van damherten in Friesland kan volgens een beleidsnotitie alleen op basis van een door Gedeputeerde Staten goedgekeurd faunabeheerplan. De Faunabeheereenheid (FBE) heeft aangegeven een dergelijk plan niet vast te kunnen stellen. Er kan geen unanimiteit worden bereikt. Er is, met andere woorden, onenigheid binnen de FBE. Omdat er geen overeenstemming kan worden bereikt heeft de provincie nu de opdracht gegeven tot afschot.