Main content

Inhoud

In Flevoland ging het bij 6 van de 10 gemelde wolfaanvallen om hond of vos

Nieuws: 23 februari 2024
Slacht

In de provincie Flevoland zijn tot nu toe 10 meldingen binnengekomen bij BIJ12, de organisatie die onder meer de schadeafhandelingen regelt voor de provincies, over wolfaanvallen op gehouden dieren. Dierenrechtenorganisatie Animal Rights vroeg de taxatierapporten op en daaruit blijkt dat geen van deze dieren - allen schapen - beschermd werden door een wolfwerende afrastering.
De meeste schapenhouders hielden de dieren achter 2 kunststof schrikdraden van zo’n halve meter hoog. Prima om schapen in de wei te houden, maar volstrekt onvoldoende om een wolf buiten te sluiten.

Uit de analyse van Animal Rights blijkt dat slechts één wolf via DNA werd geïdentificeerd. Het ging hier om GW979m, beter bekend als August, die twee schapen doodden in Zeewolde in juli 2018. Vlaanderens beroemdste wolf maakte op zijn doortocht ook in Gelderland en Friesland slachtoffers, voordat hij zich een maand later vestigde op het Militair domein Leopoldsburg met wolvin Naya (en later Noëlla). In juli 2023 werd hij doodgereden op de N76 in Meeuwen.

In april en mei 2022 vonden twee aanvallen plaats door een ongeïdentificeerde wolf (of wolven) in Creil en Bant. In september 2022 in Luttelgeest (eveneens Noordoostpolder) spreekt BIJ12 over “vermoedelijk” een wolf.

Bij de twee gemelde aanvallen uit 2023 in Ens (januari) en Lelystad (mei) bleek het na DNA analyse in beide gevallen om een hond te gaan; zo ook in Dronten in augustus 2022 en in Zeewolde in april 2020.

Bij twee gedode schapen op 27 en 28 december 2021 in Swifterbant noteert BIJ12: “diersoort onbekend”. Er zijn geen aanwijzingen voor een wolf en het vraatbeeld doet vermoeden dat het om een vos gaat. Ook hier werd, net als bij de hondenaanvallen, geen schade uitgekeerd.

Voor de uitkering van schadevergoeding maakt het nog altijd niet uit of een houder zijn dieren tracht te beschermen achter een goed geplaatst en goed onderhouden wolfwerend raster, of als een smakelijk hapje voor de wolf opdient achter een of twee touwtjes. Dit is Animal Rights een schop tegen het zere been.

De NVWA weigert nog altijd op te treden tegen dierhouders die op deze wijze de wet overtreden. Artikel 1.6, derde lid, van het Besluit houders van dieren bepaalt immers dat een dier, indien het niet in een gebouw wordt gehouden, door de houder bescherming moet worden geboden tegen slechte weersomstandigheden, gezondheidsrisico’s en zo nodig roofdieren. Animal Rights heeft hiervoor diverse handhavingsverzoeken lopen en wacht op zittingsdata van de rechtbank.

Animal Rights wil dat schade uitkeringen afhankelijk worden van genomen, beschermende maatregelen en tracht de NVWA te dwingen tot handhaving op het gebied van de beschermplicht van dierhouders.

Dierenrechten in de grondwet TEKEN DE PETITIE! Animal Rights wil dat alle dieren in Nederland, wild en in gevangenschap, als (staats)burgers, (rechts)personen en ingezetenen erkend worden en grondwettelijk verankerde rechten krijgen. Animal Rights

Teken nu de petitie

Ja, je mag mij bellen op het volgende nummer