Main content

Inhoud

Duurzame zuivel bestaat niet!

Nieuws: 26 december 2018
Slacht

Wat volledig wordt genegeerd is hoe de zuivelindustrie ongewenste kalveren en uitgemolken koeien als ‘afval’ produceert

Susan Hartland, Animal Rights

Stichting Milieukeur (SMK) is een certificatieschema voor duurzamere zuivel gestart, onder het internationale keurmerk ‘On the way to PlanetProof’, dat tot nu toe alleen voor plantaardige producten werd gebruikt. Om het keurmerk te mogen dragen, moet melk voldoen aan eisen met betrekking tot diergezondheid, dierenwelzijn, biodiversiteit en klimaat. Daarnaast moet de melk voldoen aan criteria voor weidegang en grondgebondenheid. 1

“Wat volledig wordt genegeerd is hoe de zuivelindustrie ongewenste kalveren en uitgemolken koeien als ‘afval’ produceert,” zegt Animal Rights directeur Susan Hartland. “Zuivelproductie is een aanslag op dierenwelzijn en zuivel is dus nooit duurzaam.”

Belangstelling

FrieslandCampina en Stichting Natuurlijk Melken 2050 (NM2050) hadden op voorhand belangstelling voor het keurmerk, net als inkoopvereniging Superunie en supermarktketens Jumbo, Aldi en Lidl. “Het is de ambitie van FrieslandCampina om begin 2019 de eerste gecertificeerde duurzamere zuivelproducten op de markt te brengen.” aldus Bas Roelofs, Directeur FrieslandCampina Nederland.

Duurzamer in plaats van duurzaam

Let op dat er tactisch is gekozen voor “on the way to” - op weg naar - en ‘duurzamere’ in plaats van ‘planetproof’ en 'duurzaam’, want duurzame zuivel is een contradictio in terminis.

“De woordkeuze lijkt er vooral op gericht om de consument voor de gek te houden, terwijl er aan de bedrijfsvoering nauwelijks iets zal veranderen,” zegt Animal Rights campagneleider Erwin Vermeulen. “Dit blijkt wel uit de korte tijdsspanne tussen de openbare hoorzitting op 4 oktober en het in de schappen belanden van de eerste gecertificeerde melk midden december 2018.”

Voor de hoorzitting van 4 oktober diende Animal Rights een zienswijze op duurzame zuivel in, die min of meer werd genegeerd.

Zuivelproductie is een aanslag op dierenwelzijn en zuivel is dus nooit duurzaam

Susan Hartland, Animal Rights

dierenwelzijn

Ook als je naar de dierenwelzijnseisen kijkt, lijkt het uitgangspunt in de eerste plaats te zijn dat er zoveel mogelijk bedrijven mee moeten kunnen doen. “Business-as-usual wordt een groen jasje aangemeten,” zegt Vermeulen.

Melkkoeien

De gemiddelde levensduur van melkkoeien moet bijvoorbeeld 5 jaar en 2 maanden bedragen, een fractie van hun levensverwachting wanneer hun voortbestaan niet zou afhangen van economische overwegingen, maar deze eis ligt ook onder het nationaal gemiddelde. In Nederland was de levensproductie en de levensduur van melkkoeien 30.868 kg en 2.097 dagen in 2015. 1

Daarnaast moeten melkkoeien 85 punten uit de Continue DiergezondheidsMonitoring (CDM) score halen, die is gebaseerd op reeds beschikbare data, zoals informatie van melkmonsters van individuele koeien en de gezondheidsstatus van het bedrijf. Of het bedrijf moet deelnemen aan KoeKompas, waarbij een dierenarts twee keer per jaar op het melkveebedrijf komt om een integrale risicoanalyse van het bedrijf uit te voeren met betrekking tot het melken, voeding en water, huisvesting, dierenwelzijn, werkroutines, dierziektes en omgang met jongvee.

Een grupstal of aanbind systeem is verboden, er moet één roterende koeborstel per 70 melkkoeien zijn en één ligplaats per dier in ligboxenstal en/of 8 m2 per dier in een vrijloopstal. Er worden dus minimale ‘eisen’ gesteld waar een groot gedeelte van de bedrijven toch al aan voldoet. 2

Business-as-usual wordt een groen jasje aangemeten

Erwin Vermeulen, Animal Rights

Kalveren

Kalveren moeten 70 scoren uit de KalfOK score, gebaseerd op 12 kengetallen, verdeeld over 3 aandachtsgebieden: geboorte en opfok, antibioticagebruik bij kalveren en de bedrijfsgezondheidsstatus.

Er verandert dus niets aan het feit dat kalveren na hun geboorte direct worden weggehaald bij de moeder, dat ze na twee weken naar een mesterij worden getransporteerd, waar ze de rest van hun korte leven zijn gehuisvest in kale stallen met harde, vaak gladde vloeren, die hun natuurlijk gedrag beperken en verwondingen veroorzaken. De kalveren hebben vaak luchtweginfecties en bloedarmoede en moeten bloedonderzoek verduren zodat ze net boven de wettelijke minimale waardes kunnen worden gehouden. Ze komen nooit meer buiten tot ze op het volgende transport naar een slachthuis gaan.

Massasterfte

Uit de I&R-cijfers van RVO.nl is op te maken dat in 2016, 5,76% van 1,734 miljoen geboren kalveren in de eerste maand stierf. Bij kalveren tussen een maand en een jaar leeftijd komt het totaal percentage sterfte van de geregistreerde kalveren op basis van cijfers van RVO.nl boven de 10% uit (2015). Dieren die dood geboren worden - ongeveer 8% - of binnen drie dagen sterven en dus geen oormerk registratie ontvangen zitten daar niet eens bij. 1

De certificering voor duurzame(re) melk is letterlijk en figuurlijk boerenbedrog

Susan Hartland, Animal Rights

Bloedmelk

Alle zuivel is overbodig. Naast dat het een volstrekt absurde traditie is dat, veelal volwassen, mensen melk drinken bedoeld voor en gestolen van de baby’s van een andere diersoort, staan de supermarktschappen ook vol met een grote verscheidenheid aan plantaardige alternatieven.

“Al is de kleur wit, er kleeft het bloed aan de flessen en pakken melk en andere zuivel van dierlijke oorsprong,” zegt Vermeulen.

Geen verantwoordelijkheid

Het certificeringssysteem weegt dus niet mee wat er met dieren gebeurt nadat ze als levend afval van de melkveebedrijven verdwijnen. De zuivel industrie produceert aan de lopende band ongewenste kalveren en uitgemolken koeien. “De certificering voor duurzame(re) melk is letterlijk en figuurlijk boerenbedrog,” zegt Hartland

Al is de kleur wit, er kleeft het bloed aan de flessen en pakken melk en andere zuivel van dierlijke oorsprong

Erwin Vermeulen, Animal Rights

Animal Rights beelden

Uit beelden die Animal Rights deelden vanuit Duitsland en maakte in België blijkt dat de afgedankte dieren vaak vreselijk worden behandeld bij de slachthuizen. Ook dit wordt niet meegenomen in de certificering.

Het slachthuis van Drachten werd recentelijk door de strafrechter veroordeeld in verband met aanvoer van zieke, niet transportwaardige dieren. 1 In Hoogeveen vond een inval plaats voor, naar verluid, dezelfde misdaden, waarin het strafrechtelijk onderzoek nog loopt. 2

Stichting Milieukeur en de Planetproof certificering verliezen door hun omhelzing van bloedmelk iedere geloofwaardigheid.

SLUIT DE SLACHTHUIZEN Teken nu de petitie Slacht

Teken nu de petitie

Ja, je mag mij bellen op het volgende nummer