Main content

Inhoud

Vlees uit Duits horror-slachthuis ook in Nederlandse & Belgische supermarkten?

Nieuws: 18 oktober 2018
Slacht

De Duitse dierenrechtenorganisatie SOKO Tierschutz heeft verbijsterende opnamen gemaakt in ‘Schlachthof Karl Temme’ in Bad Iburg, Nedersaksen. De undercoverbeelden tonen hoe afgedankte melkkoeien zo ziek of verzwakt zijn dat ze stelselmatig met een lier uit de transportwagens het slachthuis ingesleept moeten worden.

“Sinds de inval bij runder- en kalverslachterij Griendtsveen in Hoogeveen vorige week, weten we dat dit ook in Nederland nog steeds gebeurt,” zegt Animal Rights campagneleider Erwin Vermeulen.

Het Duitse slachthuis levert aan vleesgroothandel Dierickx in Zele, België dat op zijn beurt naar heel de EU exporteert waardoor het vlees mogelijk ook in de Nederlandse schappen ligt.

Akelige beelden

Naast het verslepen van levende koeien met een lier tonen de beelden ook hoe er met elektrische veedrijvers op de dieren wordt ingestoken, maar zelfs elektrische schokken kunnen deze dieren niet meer overeind brengen.

Het geweld treft ook pasgeboren kalveren. In de beelden is te zien hoe ze als gebruiksvoorwerpen uit de wagens worden gegooid en aan hun oren worden voortgesleept. Ook worden reeds dode dieren aangeleverd, noodgeslacht op de boerderijen van herkomst of onderweg gecrepeerd.

Sinds de inval bij runder- en kalverslachterij Griendtsveen in Hoogeveen, weten we dat dit ook in Nederland nog steeds gebeurt

Erwin Vermeulen, Animal Rights

Slachthuis dicht

“De beelden zijn niet alleen een aanklacht tegen het slachthuis, de transporteurs en de boeren-eigenaars, maar ook tegen de vlees- en zuivelindustrie in zijn geheel,” zegt Vermeulen. SOKO Tierschutz werkt samen met de Duitse autoriteiten om dit criminele netwerk op te rollen. Het slachthuis is inmiddels gesloten.

Zwakke dieren

“De zuivelindustrie produceert voortdurend zieke, gewonde en uitgeputte dieren,” zegt Vermeulen. Melkkoeien die door de voortdurende extreme melkproductie, afgewisseld met zwangerschappen en jongen-werpen, opgebruikt zijn. Daarnaast creëert de zuivelindustrie jonge kalveren als restproduct.

VERORDENING (EG) Nr. 1099/2009 inzake de bescherming van dieren bij het doden, zegt in bijlage III 1.1:

De welzijnsomstandigheden van elke zending dieren worden systematisch bij aankomst beoordeeld door de functionaris voor het dierenwelzijn of door een persoon die rechtstreeks aan die functionaris rapporteert om de prioriteiten in kaart te kunnen brengen, met name door te bepalen welke dieren specifieke welzijnsbehoeften hebben en welke maatregelen genomen dienen te worden om in die behoeften te voorzien.

VERORDENING (EG) Nr. 1099/2009 inzake de bescherming van dieren bij het doden, zegt in bijlage III 1.11:

Dieren die niet kunnen lopen, mogen niet naar de slachtplaats worden gesleept maar moeten ter plaatse worden gedood.

Horror-vlees in Nederland & België?

Het vlees van dit slachthuis werd niet alleen in Duitsland afgezet. SOKO Tierschutz vond ook bewijs voor export naar een Pools en Belgisch vleesbedrijf. De Duitse organisatie heeft Animal Rights gevraagd de beelden in het Nederlandse taalgebied naar buiten te brengen, omdat slachthuis Karl Temme ook vlees leverde aan vleesgroothandel Dierickx NV, baaikensstraat 12 in Zele, België.

Volgens de exporteursdatabank van het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM), een promotie organisatie voor de Vlaamse overheid, exporteert Dierickx vervolgens zijn rundvleesproducten naar bijna alle landen van de EU, inclusief Nederland. 1

VERORDENING (EG) Nr. 1099/2009 inzake de bescherming van dieren bij het doden, zegt in bijlage III 1.9:

Het gebruik van apparaten waarmee elektrische schokken worden toegediend, moet zoveel mogelijk worden vermeden. Deze instrumenten mogen in elk geval alleen worden gebruikt voor volwassen runderen en volwassen varkens die weigeren zich te verplaatsen, en uitsluitend op voorwaarde dat de dieren vóór zich ruimte hebben om zich voort te bewegen. De schokken mogen niet langer duren dan één seconde, moeten voldoende worden gespreid en mogen uitsluitend op de spieren van de achterpoten worden toegediend. Wanneer de dieren niet reageren, mogen de schokken niet herhaaldelijk worden toegediend.

Dit gebeurt ook in Nederland

Europese slachthuizen moeten zich houden aan Europese regels dus landsgrenzen spelen een beperkte rol. 1 Bij eerdere beelden van Animal Rights met misstanden uit buitenlandse slachthuizen, zoals die van Izegem en Tielt, werd door de politiek-verantwoordelijken in Den Haag geroepen dat dit soort taferelen zich in Nederland niet afspelen.

Inval in Hoogeveen

Vorige week vond bij runder- en kalverslachterij Griendtsveen in Hoogeveen een inval plaats vanwege het slachten van dieren die eigenlijk te ziek waren om vervoerd te worden, dus dit is ook een Nederlandse realiteit. In 2008 werd Friesland Vlees gesloten vanwege de beschuldiging dat het bedrijf zieke en gewonde dieren zou slachten. 1

VERORDENING (EG) Nr. 1099/2009 inzake de bescherming van dieren bij het doden, zegt in bijlage III 1.8:

Het is verboden:

a) de dieren te slaan of te schoppen;

b) op een bijzonder gevoelig deel van het lichaam op zodanige wijze druk uit te oefenen dat het de dieren vermijdbare pijn of vermijdbaar lijden berokkent;

c) de dieren bij kop, oren, horens, poten, staart of vacht op te tillen of voort te trekken, of ze zodanig te behandelen dat het hun pijn of vermijdbaar lijden berokkent;

Erkenning en maatregelen?

Na de uitzending van RTL Nieuws in juni van dit jaar over misstanden in Nederlandse slachthuizen 1 beloofde de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) meer transparantie, maar de minister laat bijvoorbeeld cameratoezicht over aan de vrijwillige medewerking van de slachthuizen en speelt de belangenverstrengeling van de keuringsdierenartsen nog steeds. Ook blijft vervolging van individuele dierenmishandelaars uit en zijn martelwerktuigen zoals de elektrische veedrijver nog steeds niet verboden.

Animal Rights

Animal Rights heeft de Nederlandse voedsel- en warenautoriteit (NVWA) en het Belgische federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) om informatie en uitleg gevraagd.

Animal Rights roept iedereen op om niet bij te dragen aan dit leed: Zie af van vlees én zuivel! Kies een plantaardig alternatief!