Main content

Inhoud

Dierproeven vervangen is kiezen voor goede wetenschap over zinloze wreedheid

Blog: 31 juli 2019
Dier­proeven

Proefdiernemers proberen ons wijs te maken dat we geen ziektes kunnen genezen of behandelen zonder dierproeven. Meer en meer wetenschappers beseffen dat het proefdiermodel niet de gouden standaard is. Bij gevolg worden proefdieren op pijnlijke manieren in experimenten ingezet zonder opleverende resultaten voor de mens.

Keuze tussen proefdier of een mens?

Op Wereldproefdierendag maakte Animal Rights bekent dat de KU Leuven en de UCL jarenlang dierproeven op in het wild gevangen bavianen uitvoerden en dit zonder enig resultaat te boeken. Het verhaal zorgde voor grote maatschappelijke onrust en krijg ook aandacht in de media. VRT-weerman Frank Debossere uitte dezelfde avond tijdens een debat over dierproeven in de studio van ‘Van Gils & gasten: “Als ik een kind zie met kanker, dan heb ik liever dat het kind blijft leven dan de hond” 1

Het is geen keuze tussen een mens en een dier maar een keuze tussen goede wetenschap en zinloze wreedheid. En goede wetenschap is op menselijk relevant materiaal.

Jen Hochmuth, Animal Rights

Deze vaak terugkerende uitspraak schept de indruk dat er geen alternatief is voor dierproeven, als we onze dierbaren willen genezen. Volgens Jen Hochmuth van Animal Rights speelt zo een uitspraak in op menselijke emoties, maar is in feite ongegrond: “Ten eerste bestaat er geen directe verband tussen het doden van een dier en de redding van een concreet persoon. Het duurt immers een tiental jaren voordat – indien überhaupt - een nieuw geneesmiddel op de markt komt. Ten tweede gaat het niet om de keuze tussen een mens en een dier - het gaat om de keuze tussen goede wetenschap en zinloze wreedheid. En goede wetenschap is op menselijk relevant materiaal.”

Proefdiervrije wetenschap: Beter voor mens en dier!

We weten ondertussen dat de vertaalslag tussen proefdier en mens niet werkt. “90% van alle geneesmiddelen waarvan blijkt dat ze veilig en effectief zijn in dierproeven, falen in menselijke proeven omdat ze niet werken of gevaarlijke bijwerkingen bij mensen veroorzaken,” vertelt Hochmuth. “Meer nog, wat als er een potentieel geneesmiddel, dat in een dierproef faalt wel effectief en veilig geweest was voor de mens? Dat komen we misschien nooit te weten.”

Dierproeven waarborgen niet de gezondheid van de mens integendeel ze brengen ze zelf in gevaar en staan in de weg van goede wetenschap.

Jen Hochmuth, Animal Rights

Recent hebben onderzoekers in het buitenland een baanbrekende ontdekking in de zoektocht naar de behandeling voor diabetes gemaakt, en dit zonder gebruik van proefdieren. Meer nog, deze ontdekking was niet eens mogelijk geweest met dierproeven. Hochmuth: “Dierproeven waarborgen niet de gezondheid van de mens, integendeel ze brengen ze zelf in gevaar en staan in de weg van goede wetenschap.”

Er wordt tijd dat België kom af maakt met verouderde dierproeven en volop inzet in een transitie naar dierproefvrije technieken. Jen Hochmuth: “Tegenstanders van dierproeven worden vaak als mensvijandig beschouwd, wat in geen geval is gegeven. Integendeel - we willen geen geneesmiddelen of behandelingen van ziektes afschaffen, maar we eisen dat deze op basis van betrouwbare en ethische methoden leidt tot hun doel, namelijk de genezing van ziekten en, beter nog, hun preventie.”