Main content

Inhoud

Dierenorganisaties willen verbod in 2021 op vergassen van hanenkuikens

Nieuws: 31 januari 2020
Slacht

Comité Dierennoodhulp, Animal Rights, Een DIER Een VRIEND en Rechten voor al wat leeft hebben een brandbrief gestuurd naar premier Rutte en de vaste commissie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). In de brandbrief verzoeken zij de premier en de vaste commissie van LNV dringend om er zorg voor te dragen dat er in 2021 in navolging van Frankrijk en Zwitserland een verbod komt op het vergassen van hanenkuikens op de Nederlandse broederijen.

In ons land worden jaarlijks ruim 40 miljoen kuikens binnen 24 uur, nadat ze met veel moeite uit het ei zijn gekropen, vergast omdat het haantjes zijn en daardoor niet nuttig zijn voor de eierindustrie. Volgens de dierenorganisaties zijn het er mogelijk nog vele miljoenen meer vanwege de leghennenkuikens die geëxporteerd worden. Deze miljoenen haantjes laat men geboren worden enkel om ze te vergassen, terwijl er nu de techniek bestaat om al in een vroeg stadium in het ei te kunnen zien of het een hen of haantje wordt.

De Nederlandse overheid beweert altijd koploper te zijn als het gaat om dierenwelzijn. Helaas loopt zij hier op andere landen achter.

Volgens de Wet dieren hoort bij het opstellen van regels en het nemen van besluiten door de overheid ten volle rekening gehouden te worden met de gevolgen die deze regels of besluiten hebben voor de intrinsieke waarde van het dier, onverminderd andere gerechtvaardigde belangen. Daarbij wordt er in elk geval in voorzien dat de inbreuk op de integriteit of het welzijn van dieren, verder dan redelijkerwijs noodzakelijk, wordt voorkomen en dat de zorg die de dieren redelijkerwijs behoeven is verzekerd. De dierenorganisaties willen dat de overheid zich aan deze wet houdt en vinden een verbod op zijn plaats omdat deze inbreuk op de integriteit en op de intrinsieke waarde van ruim 40 miljoen hanenkuikens jaarlijks nu voorkomen kan worden.

De dierenorganisaties benadrukken dat dit verbod niet het leed van de leghennen in de industrie zal doen verminderen. Maar hun kuikenbroertjes wordt in ieder geval wel een respectloze dood bespaard.

Update

Frank Futselaar van de SP heeft de minister van LNV vragen gesteld naar aanleiding van het Franse besluit om het versnipperen en vergassen van haantjes te verbieden. 1 Hij vraagt de minsister onder andere: "Deelt u de mening dat Nederland, gezien de beschikbare alternatieven, in navolging van Frankrijk moet kiezen voor een verbod op het vroegtijdig vernietigen van kuikens? Zo ja, bent u bereid om hier wetgeving voor te ontwikkelen? Zo nee, waarom niet?"
 En: "Bent u bereid om in EU-verband te pleiten voor een  algeheel verbod op het vroegtijdig vernietigen van hanenkuikens? Zo nee, waarom niet?
"

De brief van de organisaties is op 31 januari ontvangen en door het ministerie van Algemene Zaken ter beantwoording doorgestuurd naar hun collega’s van de directie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. We kunnen binnen 30 werkdagen een reactie verwachten (uiterlijk 19 maart 2020), zo is beloofd.

Op 19 februari liet de griffier van de vaste commissie voor LNV weten dat de brief van de organisatie was behandeld tijdens een procedurevergadering en dat de commissie heeft besloten dat de leden de brief desgewenst kunnen betrekken bij het algemeen overleg Dierenwelzijn op 25 juni.

Dierenrechten in de grondwet TEKEN DE PETITIE! Animal Rights wil dat alle dieren in Nederland, wild en in gevangenschap, als (staats)burgers, (rechts)personen en ingezetenen erkend worden en grondwettelijk verankerde rechten krijgen. Animal Rights

Teken nu de petitie

Ja, je mag mij bellen op het volgende nummer