Main content

Inhoud

Dierenbelangenorganisaties dienen klacht in over valse voorlichting door Yvon Jaspers

Nieuws: 29 september 2019
Slacht

Comité Dierennoodhulp, Een DIER Een VRIEND, Animal Rights en stichting Dierennood hebben gisteren een klacht ingediend bij de NPO, de NPO ombudsman, de KRO-NCRV en het commissariaat van de media over Yvon Jaspers en kippenboer Mark in verband met het geven van valse voorlichting in de uitzending van ‘Onze boerderij’ op 22 september. 1

Mevrouw Jaspers lijkt als onvermoeibare propagandamachine van de vee-industrie, het niet zo nauw te nemen met de feiten.

De dierenbelangenorganisaties eisen rectificatie en willen dat onafhankelijke experts de afleveringen die nog uitgezonden gaan worden vooraf toetsen op onjuistheden. Daarnaast hebben de organisaties verzocht om geen publiek geld meer te besteden aan deze volksverlakkerij. Ze vragen ook om opnieuw de belangenverstrengeling van Yvon Jaspers met de vee-industrie en haar gebrek aan objectiviteit onder de loep te nemen. Yvon Jaspers noemt het ”haar missie om burgers te laten zien hoe het er echt aan toe gaat op boerenbedrijven”, maar dat is in tegenspraak met de uitspraken die worden gedaan in de uitzendingen van ‘Onze boerderij’. In de aflevering van 22 september beweren Yvonne Jaspers en kippenboer Mark dat het scharrelsysteem het laagste systeem in Nederland is en dat kippen het niet erger kunnen hebben. De zes miljoen leghennen die hun korte leven doorbrengen op de draadgazen bodems in de nog lagere 'verrijkte kooi'- en 'koloniekooi'-systemen worden hiermee doodgezwegen.

Boer Mark heeft het over hele oude dames die in zijn stal zitten, terwijl de realiteit is dat leghennen na anderhalf tot twee jaar naar de slacht gaan op slechts een fractie van hun natuurlijke levensverwachting. Vervolgens  verkondigt kippenboer Mark nog meer kletspraat en stelt dat zijn scharrelstal het beste systeem is voor kippen omdat ze niet buiten komen. De mensen kunnen daarom volgens hem het beste de eieren kopen op het laagste schap. Zijn kippen worden in de watten gelegd, hebben het perfect en het ontbreekt hen aan niets. Yvon doet er nog een schepje bovenop door aan de in de stal aanwezige pluimveearts Vera te vragen of we de kippen niet vermenselijken… en ja hoor pluimveearts Vera zegt natuurlijk "Ja absoluut”. De mening van deze pluimveearts staat in schril contrast met die van de organisatie van dierenartsen Caring Vets. 1

De kijker krijgt een mooi verhaal vol leugens van Yvon Jaspers, een kippenboer en een pluimveearts voorgeschoteld dat volstrekt niet klopt met de realiteit.  En over het vangen, transporteren en het slachten als ze economisch afgeschreven zijn, wordt al helemaal geen inkijkje gegeven. Deze moedwillige verdraaiing van de feiten komt omdat de betrokken partijen allen betrokken zijn of belangen hebben met de mensonterende bio-industrie.

Dit is dan ook al de tweede keer dat Yvon Jaspers' integriteit in opspraak komt nadat ze zich liet betalen door veevoedermegabedrijf  ForFarmers. 2 "Mevrouw Jaspers lijkt als onvermoeibare propagandamachine van de vee-industrie, het niet zo nauw te nemen met de feiten." aldus de dierenorganisaties.

Het mag niet zo zijn dat een programma van de publieke omroep dat gefinancierd word met publiek geld het publiek vals voorlicht en op die manier gratis reclame voor de boerensector maakt om zo hun imago op te krikken. LNV minister Carola Schouten heeft meermalen aangegeven dat het vooral ook aan de consument zelf is om zich voor te lichten over hoe voedsel geproduceerd wordt en het helpt daarbij niet als de publieke omroep onjuiste informatie verspreidt. Consumenten worden hierdoor op het verkeerde been gezet en kunnen niet meer de juiste keuzes maken.

Dierenrechten in de grondwet Animal Rights wil dat alle dieren in Nederland, wild en in gevangenschap, als (staats)burgers, (rechts)personen en ingezetenen erkend worden en grondwettelijk verankerde rechten krijgen. TEKEN DE PETITIE! Animal Rights

Teken nu de petitie

Ja, je mag mij bellen op het volgende nummer