Main content

Inhoud

Diabetes Fonds financiert dierproeven

Nieuws: 31 oktober 2016
Dier­proeven

Animal Rights volgt de gezondheidsfondsen die met donateursgeld dierproeven financieren op de voet. Het Diabetes Fonds is zo'n gezondheidsfonds. Zo worden proefdieren vetgemest om obesitas te induceren of ingespoten met schadelijke stoffen die diabetes veroorzaken. De door het Diabetes Fonds gefinancierde experimenten veroorzaken veel stress, angst en pijn bij de proefdieren.

Donateurs worden onwetend gehouden over de dierproeven die zij financieren.

Robert Molenaar, directeur Animal Rights

OBESITAS

Het Diabetesfonds financiert dierproeven 1 rond obesitas (overgewicht) . Dierproefnemers verbonden aan UR Wageningen en UMC Radboud willen meer weten over de ontstekingen in het vetweefsel die veroorzaakt worden door overgewicht. 2 De onderzoekers werken onder meer met transgene muismodellen waarbij obesitas wordt geïnduceerd. In een recente publicatie3 lezen we hoe proefmuizen tien weken lang op vetrijke diëten worden gezet. Zij krijgen glucose en insuline ingespoten in hun buik. Na tien weken worden de proefmuizen gedood door het breken van de nek. De nek breken is in dierproefkundig onderzoek een standaardmethode om muizen af te maken. Het gebeurt zonder enige vorm van verdoving. De dierproefnemers kunnen rekenen op financiële steun van het Diabetes Fonds tot het jaar 2020. 4

HERSENONDERZOEK

Het Diabetes Fonds stopt al geruime tijd donateursgeld in hersenstudies op knaagdieren. 5 Eerder al werd hersenonderzoek gefinancierd op ratten bij de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Een publicatie uit 2009 6 beschrijft hoe ratten aan meerdere chirurgische ingrepen werden onderworpen. De dieren ondergingen een operatie waarbij de buik wordt opengemaakt om zenuwen in de lever te beschadigen. In de halsaders werden katheters aangebracht voor intraveneuze toediening van teststoffen, en om bloed af te tappen. Ook in de hersenen werden katheters en sondes aangebracht.

Om alles op de plaats te houden, werden de hersenkatheters tegen de kop van het dier vast gemetst met cement. Nadat de dieren hersteld waren van de operaties werden teststoffen toegediend via de katheters, en werden er herhaaldelijk bloedstalen genomen. Tenslotte werden de proefratten afgemaakt voor onderzoek van zenuwstelsel en hersenen.

Een publicatie uit 20127 beschrijft dezelfde chirurgische ingrepen bij ratten. Nadat de dieren een tiental dagen bekomen waren van de operaties, werden de testproducten toegediend via de katheters en werden bloedstalen verzameld. Ook deze ratten werden afgemaakt voor verdere hersenstudies.

Aan het AMC Amsterdam financiert het Diabetes Fonds nieuwe hersenexperimenten op knaagdieren tot het jaar 2020. 8 9

OOGSTUDIES

Nog meer dierenleed in het AMC Amsterdam wordt veroorzaakt door experimenten van de afdeling ‘Oogziekten’. 10 Dierproefnemers bestuderen slechtziendheid en blindheid als complicatie van diabetes. 11 In een studie die door het Diabetesfonds gefinancierd werd, komen we te weten hoe de dierproefnemer diabetes induceert bij muizen: een giftige stof wordt geïnjecteerd in de buik waardoor de proefmuizen de ziekte ontwikkelen. Zes maand na de inductie van diabetes werden de proefmuizen gedood om hun oogballen uit hun hoofd te verwijderen voor onderzoek. 12 Voor de voortzetting van het onderzoek kan de dierproefnemer rekenen op financiële steun van het diabetesfonds tot eind 2018.

GEEF NIET AAN DIERPROEVEN

Animal Rights heeft een lijst opgesteld met gezondheidsfondsen die dierproeven financieren. We geven hiermee donateurs van gezondheidsfondsen een handvat om een bewuste keuze te maken. Bovendien kun je in onze webshop een deursticker 'ik geef niet aan dierproeven' en deurhanger bestellen. We willen dat de gezondheidsfondsen dit signaal oppakken en niet langer onderzoek op proefdieren financieren.