Main content

Inhoud

De geiten- en schapenhouderij blijven vanwege Q-koorts een gevaar voor de volksgezondheid.

Nieuws: 25 februari 2020
Slacht

De geiten- en schapenhouderij blijven vanwege Q-koorts een gevaar voor de volksgezondheid. Dit komt omdat geiten- en schapenhouders niet goed op de hoogte zijn van de vaccinatieregels rond Q-koorts. Dit blijkt uit gesprekken die de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) met de veehouders heeft gevoerd. Daarom krijgen ze een digitale nieuwsbrief van de NVWA waarin wordt aangedrongen op vaccinatie. 1

Vaccinatie tegen Q-koorts is verplicht voor alle houders van schapen en geiten die bezoekers toelaten bij hun dieren. Denk aan kinderboerderijen, bedrijven die lammetjesaaidagen organiseren en boerencampings. De vaccinatieplicht geldt ook voor bedrijven die vijftig of meer melkschapen of -geiten houden.

Schapen en geiten kunnen Q-koorts overdragen op andere dieren en mensen. Tussen 2007 en 2009 hebben duizenden Nederlanders Q-koorts gekregen. Q-koorts-deskundigen van ziekenhuizen hebben op basis van een database vastgesteld dat sinds de epidemie 95 patiënten zeker of waarschijnlijk aan Q-koorts zijn overleden. Daarvan zijn er 86 patiënten overleden aan de gevolgen van chronische Q-koorts en 9 aan acute Q-koorts.

De verplichte Q-koortsvaccinatie is maximaal twaalf maanden geldig en moet ieder jaar voor 1 augustus uitgevoerd zijn. De verplichte vaccinatie moet ook voor die datum voor ieder dier worden vastgelegd in het identificatie- en registratiesysteem van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland RVO.

Voor publieksbedrijven geldt verder dat zij geen bezoekers bij hun dieren mogen toelaten, als hun dieren niet of niet op tijd zijn gevaccineerd.

De NVWA controleert of aan de vaccinatieplicht is voldaan. Geiten- en schapenhouders die hun dieren niet of niet op tijd hebben laten vaccineren, kunnen een boete krijgen van 2.500 euro. Voor het niet of niet op tijd registreren van de vaccinatie kan de NVWA een boete van 1.500 euro opleggen.

Dierenrechten in de grondwet TEKEN DE PETITIE! Animal Rights wil dat alle dieren in Nederland, wild en in gevangenschap, als (staats)burgers, (rechts)personen en ingezetenen erkend worden en grondwettelijk verankerde rechten krijgen. Animal Rights

Teken nu de petitie

Ja, je mag mij bellen op het volgende nummer