Main content

Inhoud

De aangifte tegen minister van justitie Ferdinand G.

Nieuws: 12 december 2019
Slacht

Jean-Pierre Geelen schreef op 1 december in zijn column ‘De bananenrepubliek Nederland is niet zo heel ver weg’ in de Volkskrant: “Het is dringen aan de balie. Daar dient zich ook te vervoegen verdachte prof. mr. dr. Ferdinand Bernhard Joseph G. (60), werkzaam als minister van Justitie te ’s Gravenhage.” Geelen doelt natuurlijk op de aangifte tegen de Minister van Justitie & Veiligheid door 12 organisaties en 122 personen. De aangifte werd uiteindelijk op 5 december gedaan naar aanleiding van G.’s uitspraken op 25 november 2019 als gastspreker tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Producenten Organisatie Varkenshouderij.

Geelen: “Een bevriend ‘vakblad’ deed op een liveblog verslag. Van de met instemming vermelde citaten steeg een kwalijke damp op.”

Kamervragen en juridische stappen

Tegen de pers beweert G. al snel dat zijn woorden ‘nogal verwrongen weergegeven’ zijn, maar de persoon achter het liveblog bevestigt desgevraagd tegenover de Volkskrant dat de uitspraken van de minister wel degelijk goed zijn weergegeven. 1

Geelen: “G. dacht weg te komen met een vacuüm verpakt vleespakket. Hij kreeg ook Kamervragen 2 en de belofte van dierenorganisaties van juridische stappen.”

Geelen vervolgt: “Het is van het weerzinwekkende dédain jegens tegenstanders van de bio-industrie waarmee G. zijn CDA-genoot Henk B. – als voormalig minister van Landbouw hoofdverdachte in de afbraak van de natuur – naar de kroon steekt, met diens ‘loserige veganisten en dierenactivisten’ waardoor boeren zich niet op de kast moesten laten jagen.

Hoe je ook over dierenactivisme denkt: het gaat hier om een principe, over de staat, de burger, bescherming en vrijheden. Voor ons verschijnen een staatssecretaris wiens Belastingdienst burgers mangelde en een minister van Justitie die oproept tot wapenen tegen andersdenkenden. De bananenrepubliek is niet zo heel ver weg.” 3

"Een dolgedraaide populistische volkstribuun"

Mari de Bijl schreef op 9 december in een opinie stuk in het ED ook over het geval Henk B. en het morele failliet van het CDA: “Ik hoop dat er bij het CDA nog mensen rondlopen die Bleker hebben aangesproken op zijn uitspraken maar heb er weinig vertrouwen in. De politiek als trekker van wantrouwen en haat.” 1

Sytze Faber benoemt Ferdinand G.’s gedrag en de gevolgen ervan in een column in het Friesch Dagblad: “Niet zo gek dat boeren plannen smeden om de voedselvoorziening voor Kerst te blokkeren. Het zal immers wel wat kunnen lijden bij een minister van Justitie, die zich niet gedraagt als dienaar van de Kroon, maar als een dolgedraaide populistische volkstribuun.

Een scharrelaar als Dijkhoff en een demagoog als Grapperhaus ondermijnen de democratische rechtsstaat.” 2

Het moge duidelijk zijn dat niet alleen voor dierenrechten- en klimaatactivisten de morele aftakeling binnen het CDA overduidelijk is; dat het christelijke en democratische uit de partijnaam in de praktijk vervangen zijn door populisme en demagogie.

De kern van de aangifte

De aangifte tegen de minister van justitie & veiligheid gaat echter specifiek over zijn uitlatingen op die 25e november. De aangifte behelst drie klachten. Ten eerste roept de minister op tot het plegen van diefstal (de auto’s van activisten) en ten tweede tot het mishandelen van dierenactivisten (de hogedrukspuit).

Grapperhaus misbruikt feitelijk zijn ministerieel gezag door de indruk te wekken dat de volgens hem te plegen diefstal en mishandeling onbestraft zullen blijven. Anders gezegd doet de minister impliciet de belofte dat varkenshouders die tot diefstal of mishandeling over gaan niet worden vervolgd.

Ten derde zet Grapperhaus met zijn uitspraken aan tot haat tegen, discriminatie van of gewelddadig optreden tegen dierenrechtenactivisten en laat zich bovendien opzettelijk beledigend uit over hen.

De volledige tekst

Geachte heer of mevrouw,

Tot mij hebben zich gewend de in bijlage 1 van deze aangifte genoemde natuurlijke personen, rechtspersonen en informele verenigingen (hierna: cliënten). Het gaat om 12 organisaties en 122 personen.

Op 25 november 2019 was Minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus gastspreker tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Producenten Organisatie Varkenshouderij. De ledenvergadering vond plaats in De Bongerd, Flessestraat 54 te Heteren.

Tijdens de bijeenkomst ging de minister in op de bezetting, door dierenrechtenactivisten, van een varkensstal in Boxtel op 13 mei jl. Het ging toen nadrukkelijk om een geweldloos protest tegen de dierenindustrie. Het vreedzame karakter van het protest wordt onderstreept met de veroordeling van tientallen activisten voor ‘alleen’ lokaalvredebreuk met braak.

Op het twitteraccount van Pigbusiness.nl @VarkensTweet werd door Caroline van der Plas, journalist van het medium Pigbusiness, verslag gedaan het het bezoek. Tegenover de Volkskrant bevestigt zij desgevraagd dat de uitspraken van de minister goed zijn weergegeven (bijlage 2).

 1. Als antwoord op @VarkensTweet @POVarkenshouder en 2 anderen Naar schatting 100 varkenshouders bij #ALVPOV. Minister @ferdgrapperhaus is binnen en zal zo ingaan op #Boxtel en #dierenactivisten en rol van zijn @ministerieJenV
 2. @LindaJanssenV: “Het was een bizar jaar. Activisten kalkten leuzen op huis familie De Jong na stalbrand en daarna stalbezetting #Boxtel. Varkenshouderij kent pré- en post-Boxtel tijdperk.” #ALVPOV
 3. Minister Grapperhaus doet een onthulling: Hij heeft zelf op een varkensboerderij gewerkt. Bij verre familie in Nedersaksen. "Toen leerde ik al dat voor varkensboer een dier heel belangrijk is." #ALVPOV
 4. @ferdgrapperhaus: "In Boxtel was ik onder de indruk dat je als boer opkomt voor je eigen werknemer. Terwijl er 120 ongeremde figuren je komen lastig vallen, wil je redden wat er te redden valt" #ALVPOV
 5. #Boxtel was gewoon extremisme. Zit in situatie dat het enorm uit de hand kan lopen. Dan moet je op dat moment kiezen op elkaar zetten, ook al zou je anders willen. Verstand erbij houden. Maar ook oppassen dat daders zich niet tot slachtoffer gaan maken. Heel lastig." #ALVPOV
 6. Grapperhaus: "Het is heel frustrerend om niet meteen iets te kunnen doen, waarvan we vinden dat het de taak is van de politie om er wél meteen iets aan te doen." #ALVPOV #Boxtel
 7. De dierenextremisten waren niet bepaald armoedzaaiers. Kwamen met dure auto's naar #Boxtel. Zagen we ook bij andere groepering in Amsterdam. Ze komen uit alle windstreken en hebben volop geld en middelen om dit te doen." #ALVPOV
 8. Onze veiligheidsdiensten hebben deze mensen heel erg goed in het vizier en weten hoe en waar zij zich bewegen. (Ferd Grapperhaus heeft het onder meer over de dierenextremisten van #Boxtel) #ALVPOV
 9. Grapperhaus: "Circa jaar geleden kregen we eerste signalen dat er 'iets' stond te gebeuren. We zagen dat het #dierenextremisme weer opkwam. Moest denken aan die gasten die ooit huis van Aad Kosto in de fik staken. #Rara Die tendens kwam weer op." #ALVPOV.
 10. Grapperhaus: "Die dierenextremisten intimideren de werknemers, slopen de boel, besmetten de dieren. Die vragen niet netjes een vergunning aan om te demonstreren. Die doen aan eigenrichting. Sabotage gericht." #Boxtel #ALVPOV
 11. Grapperhaus voorspelt dat de veehouderij en Justitie nog wel even bezig zijn met deze vorm van dierenextremisme. #Boxtel #ALVPOV.
 12. Compliment van de minister aan de varkenshouders en de sympathisanten van de varkenshouders in #Boxtel om destijds niet zelf in te grijpen en zelfbeheersing hebben gehouden. "Zo krijgen we deze figuren namelijk niet tot stilte." #ALVPOV.
 13. Groot aantal aanhoudingen voor relatief 'lichte vergrijpen' Onder meer omdat ze zich niet konden identificeren. Reden dat veel mensen zijn aangehouden, is omdat we deze figuren dan in ieder geval in ons systeem hadden. Veel van die lui hebben neiging zich op achtergrond te houden
 14. Minister heeft begrip voor het onbegrip bij boeren dat extremisten voor lichte vergrijpen werden aangehouden. Maar volgens Grapperhaus zeer belangrijk omdat Justitie ze nu in systeem heeft staan en in beeld heeft. Ook als ze door Europa reizen. #ALVPOV #Boxtel
 15. Grapperhaus: "Als iemand mij op straat bedreigt omdat hij vindt dat ik te dicht bij hem in de buurt kom, is iets anders dan dat iemand wordt bedreigd omdat iemand vind dat boer met boerenbedrijf moet stoppen. Dan wordt #dierenactivisme #extremisme een business-model." #ALVPOV.
 16. Grapperhaus wil daarom toe naar zwaardere straffen voor #dierenextremisten. "Zij bedreigen immers iemand die heel andere motieven heeft voor huisvredebreuk dan een dronken zwerver die je huis binnenloopt." #ALVPOV.
 17. Justitie wil boeren die dit overkomt, helpen om te kijken of zij de schade vergoed kunnen krijgen. En of het denkbaar is dat je in de veehouderijsector een waarborgfonds kan oprichten waar je een schadevergoeding kan uithalen. #ALVPOV.
 18. Grapperhaus: "Wat in #Boxtel is gebeurd, grijpt diep in. Binnen overheid gezegd dat we nu alles weer op scherp moeten zetten, zodat we meteen kunnen optreden als zoiets ook maar dreigt te gebeuren. Daarom hebben we nu ook een handelingskader, zodat iedereen weet watie moet doen"
 19. Grapperhaus: "Jullie vinden wellicht dat overheid af en toe wat sneller moet schakelen." (Zaal lacht. Enkeling mompelt: "Af en toe?"). Grapperhaus: "Maar laten we elkaar opzoeken."Activisten zijn er alleen maar om dingen kapot te maken en te provoceren. #ALVPOV.
 20. @LindaJanssenV: "Boeren zijn heel slimme mensen en wij kunnen nu in korte tijd heel veel mensen via sociale media op de been krijgen om boeren te beschermen bij dreiging bezetting. Hoe gaat minister de boeren beschermen die bedreigd worden met bezetting?" #ALVPOV.
 21. Grapperhaus: "Activisten en extremisten provoceren. Ik snap de emotie, maar we moeten deze figuren weg krijgen. Ofwel achter tralies, ofwel land uit, ofwel zoveel boetes dat ze alleen nog krantenwijk kunnen lopen. Geen heft in eigen hand nemen" #ALVPOV.
 22. "Zorg voor camera's, verboden toegang-bordjes en andere maatregelen die het de activisten moeilijk maakt om iets te proberen in stal of bij een boer. Maak opnames, noteer kentekens. Als je ze zelf in nekvel grijpt, maak je van daders slachtoffers." #Boxtel #ALVPOV.
 23. Sociale media is 'mobiel banditisme'. Via sociale media roepen ze elkaar op om zich te verzamelen om ergens iets te gaan doen." #Boxtel #ALVPOV.
 24. Grapperhaus heeft een tip: "Gooi auto's niet meer om, zoals in Boxtel gebeurde, maar laad de auto's van activisten op een platte kar en neem ze mee. Dan heb je meteen de kentekens en mogen ze de auto zelf komen ophalen. Weten we ook precies wie het zijn."
 25. Grapperhaus: "Deze mensen weten altijd weer wat mazen in de wet te vinden of wekken medelijden op bij rechter. Merendeel is meeloper en als je ze 1 of 2 keer oppakt en schadeclaim geeft, of auto van pa of ma is verbeurd, leren die meelopers het wel af." #ALVPOV.
 26. Grapperhaus: "67 mensen hebben boete van 300 euro en 2 weken voorwaardelijk. Lijkt niks, maar ze zijn nu wel internationaal gesignaleerd. Als ze ooit nog eens worden opgepakt, hebben ze wel iets te verliezen. Merendeel is immers hoog opgeleid en toekomst voor zich." #ALVPOV.
 27. "Als je zelf in de media komt, zorg dat je gewoon je eigen verhaal vertelt als varkenshouder. Dat komt goed over en maakt indruk op mensen. Laat je niet leiden door wat anderen over je zeggen. Merendeel mensen snapt het wel. Laat je niet provoceren. Ook niet door media" #ALVPOV.
 28. Grapperhaus: "Als inlichtingendiensten iemand in de peiling hebben, dan hebben ze die persoon nog niet meteen, maar weten ze wel precies wat die lui doen en waar ze zijn. En ze worden feilloos gevolgd." #ALVPOV.
 29. Elk half jaar komt 'Dreigingsbeeld Terrorisme' uit. Dierenextremisten hebben daar sinds een jaar weer een paragraaf in. Nationaal coördinator Veiligheid heeft dit goed in beeld. Zo houden we extremisme goed in de gaten." Als iemand rare oproep doet op Twitter, meld het bij POV.
 30. Straffen voor (dieren)extremisme worden binnen 5 jaar veel strenger, voorspelt minister @ferdgrapperhaus tijdens #ALVPOV. Bedreiging en belediging zijn bij rechter al zwaarder gaan wegen. Nu met wet bezig dat alleen al een motief om iets te doen strafverzwaring kan betekenen.
 31. Grapperhaus over feit dat dierenextremist en stalinbreker Erwin Vermeulen aan tafel zat bij minister Schouten. "Neem daar onmiddellijk afstand van. Zeg dit deugt niet." #ALVPOV
 32. Grapperhaus: "Iedereen mag een burgeraanhouding doen, maar pas op dat je geen geweld gebruikt. Ik ben trots op onze politie. Wat Justitie doet hebben we geen invloed op. Ik kan alleen wet maken dat straffen omhoog gaan. Maar rechter is onafhankelijk.”#ALVPOV
 33. Grapperhaus denkt ook dat rechters in de toekomst strenger gaan straffen tegen activisten en extremisten. #ALVPOV
 34. Grapperhaus: "Met hogedrukspuit mag je activist wel verjagen. Activisten moet je niet bij de beren in het hok stoppen: Dat is niet goed voor dierenwelzijn." (Zaal lacht). #ALVPOV
 35. Grapperhaus krijgt vleespakket. Zegt: “Hier kan mijn hele ministerie een hele week van eten.” Zaal lacht. “Dat is geen goed teken...”
 36. Einde draad. Bedankt voor het volgen! #ALVPOV

Mijn cliënten benadrukken dat zij grote waarde hechten aan het recht op vrije meningsuiting. Het maatschappelijk debat vindt soms op het scherpst van de snede plaats en daar is op zichzelf niets mis mee. Hier is echter iets anders aan de hand. De hiervoor vermelde uitspraken van minister Grapperhaus gaan namelijk over de grens van wat betamelijk is voor iemand die het ambt van Minister van Justitie en Veiligheid vervult.

De minister schetst een beeld van mijn cliënten ofwel dierenrechtenactivisten dat volkomen bezijden de waarheid is en oproept tot eigenrichting en het plegen van misdrijven. De uitspraken van de minister brengen mijn cliënten, die zich inzetten voor dieren, in gevaar. Het is om deze reden dat mijn cliënten aangifte doen van de hierna te bespreken misdrijven en u verzoeken de minister te vervolgen.

Ten eerste roept de minister op tot het plegen van diefstal. In tweet 24 roept de minister varkenshouders op om auto's van activisten op een platte kar te laden en mee te nemen.

Hij die enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort wegneemt, met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen, wordt, als schuldig aan diefstal, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie, zo bepaalt artikel 310 Sr. Dat de beoogde wederrechtelijke toe-eigening in tijd beperkt is maakt voor de kwalificatie van het delict niet uit. Ook het zich tijdelijk de heerschappij over het goed van een ander verschaffen kan worden gezien als toe-eigening’ (HR 3 november 1964, NJ 1965/120).

Artikel 46a Sr bepaalt dat een poging om een ander door een van de in artikel 47, eerste lid onder 2e Sr, vermelde middelen te bewegen om een misdrijf te begaan, strafbaar is, met dien verstande dat geen zwaardere straf wordt uitgesproken dan ter zake van poging tot het misdrijf of, indien zodanige poging niet strafbaar is, ter zake van het misdrijf zelf kan worden opgelegd.

Artikel 47, eerste lid onder 2e Sr noemt als middelen giften, beloften, misbruik van gezag, geweld, bedreiging, of misleiding of door het verschaffen van gelegenheid, middelen of inlichtingen het feit opzettelijk uitlokken.

Grapperhaus misbruikt feitelijk zijn ministerieel gezag door de indruk te wekken dat de volgens hem te plegen diefstal onbestraft zal blijven. Anders gezegd doet de minister impliciet de belofte dat varkenshouders die tot diefstal over gaan niet worden vervolgd. Weer anders gezegd misleidt de minister zijn toehoorders door hun te laten dwalen over de gevolgen van de door hem aangemoedigde diefstal.

Hoe u het ook wendt of keert, de uitspraak van de minister in tweet 24, waarin hij zijn toehoorders tracht te bewegen tot het stelen van auto’s, die toebehoren aan dierenrechtenactivisten, zoals mijn cliënten, is laakbaar en strafbaar. Om deze reden vragen mijn cliënten u de minister te vervolgen.

Ten tweede roept de minister op tot het mishandelen van dierenactivisten. In tweet 34 vertelt de minister varkenshouders dat het is toegestaan om activisten met een hogedrukspuit te verjagen.

Op de website van agroarbo.nl van het Stigas kennisinstituut staat de “Toolbox, werken met de hogedrukreiniger” met daarin de volgende uitleg:

“Door de felle dunne waterstraal van de hogedrukreiniger wordt van alles en nog wat weer mooi schoon. Diezelfde waterstraal kan echter nare verwondingen veroorzaken als per ongeluk een lichaamsdeel wordt geraakt. Die verwondingen zijn vergelijkbaar met de verwonding door een vuurwapen! (...) Een verwonding door de waterstraal van de hogedrukreiniger ziet er meestal niet spectaculair uit, maar moet altijd door een arts worden beoordeeld. De niet zichtbare verwonding kan aanzienlijk zijn en bovendien dringen lichaamsvreemde stoffen diep het lichaam binnen. Denk daarbij aan zeep, olie, vetten en vuil. Een onzorgvuldige behandeling van een wond door hoge druk kan amputatie tot gevolg hebben.” (bijlage 3)

Ondanks de hiervoor geschetste risico’s moedigt de minister varkenshouders aan om activisten, zoals mijn cliënten, te verjagen met een hogedrukreiniger. Mijn cliënten vinden dit onacceptabel.

Artikel 300 lid 1 Sr bepaalt dat mishandeling gestraft wordt met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van de vierde categorie. Lid 2 bepaalt dat indien het feit zwaar lichamelijk letsel ten gevolge heeft, de schuldige wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie.

Artikel 302 lid 1 Sr bepaalt dat hij die aan een ander opzettelijk zwaar lichamelijk letsel toebrengt, als schuldig aan zware mishandeling, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste acht jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Artikel 46a Sr bepaalt dat een poging om een ander door een der in artikel 47, eerste lid onder 2e Sr, vermelde middelen te bewegen om een misdrijf te begaan, strafbaar is, met dien verstande dat geen zwaardere straf wordt uitgesproken dan ter zake van poging tot het misdrijf of, indien zodanige poging niet strafbaar is, ter zake van het misdrijf zelf kan worden opgelegd.

Artikel 47, eerste lid onder 2e Sr noemt als middelen giften, beloften, misbruik van gezag, geweld, bedreiging, of misleiding of door het verschaffen van gelegenheid, middelen of inlichtingen het feit opzettelijk uitlokken.

Grapperhaus misbruikt feitelijk zijn ministerieel gezag door de indruk te wekken dat de volgens hem te plegen mishandeling onbestraft zal blijven. Anders gezegd doet de minister impliciet de belofte dat varkenshouders die tot mishandeling over gaan niet worden vervolgd. Weer anders gezegd misleidt de minister zijn toehoorders door hun te laten dwalen over de gevolgen van de door hem aangemoedigde mishandeling.

Dat de boodschap van de minister door de doelgroep wordt begrepen blijkt uit de bijgesloten bloemlezing van reacties op de Facebook pagina van de Farmers Defence Force (bijlage 4).

Hoe u het ook wendt of keert, de uitspraak van de minister in tweet 24, waarin hij zijn toehoorders tracht te bewegen tot mishandeling van dierenrechtenactivisten, zoals mijn cliënten, is laakbaar en strafbaar. Om deze reden vragen mijn cliënten u de minister te vervolgen.

Ten derde zet Grapperhaus met zijn uitspraken aan tot haat tegen, discriminatie van of gewelddadig optreden tegen dierenrechtenactivisten.

Mijn cliënten delen en koesteren één geheel aan fundamentele opvattingen over de manier dat mens en niet-menselijke dieren zich tot elkaar verhouden en hoe met alles dat leeft op de aarde door de mens dient te worden omgegaan. Zij delen anders gezegd een levensovertuiging in de zin van artikel 137c e.v. Sr.

Met name in tweet 5, 7, 9, 10, 15, 19, 21, 25, 26 en 31 laat de minister zich uiterst beledigend, laatdunkend en dreigend uit over dierenrechtenactivisten. Met zijn uitlatingen zet de minister aan tot haat tegen, discriminatie van en gewelddadig optreden tegen vreedzame dierenrechtenactivisten.

Mijn cliënten menen dat de minister zich met bovenvermelde onderling samenhangende uitspraken aanzet tot haat tegen, discriminatie van, of gewelddadig optreden tegen dierenrechtenactivisten in de zin van artikel 137d lid 1 Sr. De minister laat zich bovendien opzettelijk beledigend uit over hen, in de zin van artikel 137c Sr. Ook om deze redenen vragen mijn cliënten u de minister te vervolgen.

Hoogachtend,

mr. M. van Duijn

Dierenrechten in de grondwet TEKEN DE PETITIE! Animal Rights wil dat alle dieren in Nederland, wild en in gevangenschap, als (staats)burgers, (rechts)personen en ingezetenen erkend worden en grondwettelijk verankerde rechten krijgen. Animal Rights

Teken nu de petitie

Ja, je mag mij bellen op het volgende nummer