Main content

Inhoud

Crowdfunding: Kennis is kracht!

Nieuws: 4 december 2023
Animal Rights

Dieren zijn in deze maatschappij slechts een product. In de veehouderij worden ze gefokt, verhandeld, gebruikt en gedood voor menselijke doeleinden. Proefdieren worden gedwongen hun lichaam af te staan voor gruwelijke testen. En in het wild worden duizenden dieren onder het mom van faunabeheer of schadebestrijding doodgeschoten. Onderzoek door Animal Rights maakt dit dierenleed keer op keer zichtbaar.

In 2024 willen we meer dan een miljoen mensen informeren over verborgen dierenleed en motiveren om diervriendelijke keuzes te maken. Dit kunnen we alleen samen! Help jij ook mee?

Verborgen dierenleed

GRUWELIJK LEVEN IN DE VEE INDUSTRIE

Dieren die hun leven opgesloten in stallen doorbrengen eindigen doorgaans in het slachthuis. Sommige dieren sterven een vroegtijdige dood door ziekte en het gebrek aan individuele medische zorg. Maar ook uitvallende ventilatiesystemen, stalbranden, transportongelukken en stalverzakkingen zijn gruwelijke gebeurtenissen die kunnen plaatsvinden tijdens het korte bestaan van dieren in de vee-industrie. Zo waren er in 2023 in België en Nederland, tot nu toe, in totaal 119 stalbranden met 136.072 dieren die daarbij omkwamen.

AFSCHUWELIJKE EXPERIMENTEN

Proefdieren zitten opgesloten in laboratoria waar je als gewone burger niet of moeilijk binnenkomt. Ondanks de stijgende bezorgdheid over dierproeven blijkt uit recente cijfers dat het aantal dierproeven aan de KU Leuven voor het derde opeenvolgende jaar is toegenomen. Het is de enige universiteit in België die nog vreselijk ingrijpende experimenten op apen uitvoert. Tientallen aapjes met elektroden in hun schedel ingeplant zitten vast in de laboratoria van de universiteit. Op 28 augustus 2023 ontving Animal Rights documenten van Abolición Vivisección, een Spaanse dierenrechtenorganisatie. Uit deze documenten bleek dat de Nederlandse apenhandelaar Hartelust in 2022 makaken heeft geleverd aan het afschuwelijke dierproefcentrum Vivotecnia in Spanje. Twee jaar geleden onthulde een klokkenluider gruwelijke undercoverbeelden van dit commerciële dierproefcentrum. Hierop was te zien hoe medewerkers de dieren ruw bij de vacht vastgrepen, hard door elkaar schudden en zwaar mishandelden. Ondanks de unanieme goedkeuring van een motie in de Tweede Kamer vorig jaar om het aantal dierproeven op apen snel af te bouwen naar nul, krijgt apenhandelaar Hartelust nog steeds vrij spel. Dit is onbegrijpelijk.

DOORZEEFD MET HAGEL

Dieren die op de Rode Lijst staan, een lijst met soorten die dreigen te verdwijnen, worden voor het plezier doodgeschoten. Sinds 2014 staan de haas en het konijn op de Vlaamse Rode Lijst in België, terwijl de patrijs zelfs onder een nog hogere bedreigingsstatus valt. Maar in 2021 (dit zijn de meest recente beschikbare cijfers) werden er 46.690 hazen, 17.780 konijnen en 4.354 patrijzen met hagel doorzeefd in België, onvoorstelbaar! De afgelopen jaren kwamen we in Nederland veel jachtpartijen gericht op de gans tegen. Ook dit jaar weer, bijvoorbeeld in de Krimpenerwaard. Ganzen staan zelfs op nummer 1 in de lijst van de 10 meest gedode diersoorten. Gemiddeld worden ganzen twaalf jaar, bij een leven zonder risico’s kunnen ze ook gemakkelijk twintig jaar halen. Jacht is de belangrijkste doodsoorzaak. Ganzen zijn trouwe dieren. Ze zijn trouw aan hun partner, de plekken die ze bezoeken en ze gebruiken veel dezelfde slaap- en broedplaatsen. Het willekeurig afschieten van ganzen uit een groep zorgt voor stress, angst en verstoring van de harmonie binnen de groep.

Campagne: Kennis is kracht!

Door onderzoek van Animal Rights hebben we de afgelopen jaren veel dierenleed zichtbaar gemaakt. We informeerden mensen door middel van informatieve artikelen en video’s. En dat is zinvol! Mensen delen bijvoorbeeld met ons dat ze niet weten dat dieren in de veehouderij op jonge leeftijd en na een akelig bestaan naar de slacht gaan. Met daarop de vraag “hoe kan ik helpen?”. Kennis delen kan echt het verschil maken voor de dieren. In 2024 willen we nog meer middelen gaan benutten om zo nóg meer mensen te bereiken. Want, kennis is kracht!

Crowdfunding

Alleen samen kunnen we opkomen voor dieren in gevangenschap en wilde dieren. Als we onze kennis delen over wat er mis is dan bundelen we onze krachten om er echt wat aan te doen! Daarom willen we komend jaar meer dan een miljoen mensen informeren over verborgen dierenleed en motiveren om diervriendelijke keuzes te maken.

We hebben 20.000 euro nodig voor de campagne ‘Kennis is kracht’. Hiermee kunnen we komend jaar onder andere:

  • Dierenleed onder de aandacht brengen op grote stations.
  • Gastlessen, lezingen en presentaties geven.
  • Actiepakketten met posters en flyers beschikbaar maken om zelf actief te worden.
  • Samen mensen voorzien van informatie door middel van artikelen met tips en weetjes.
Help de dieren
Help de dieren
Ideal
Visa
Mastercard
Paypal