Main content

Inhoud

Bij de aanvallen op schapen in anti-wolf gemeente Reimerswaal ging het in de helft van de gevallen niet om een wolf

Nieuws: 19 februari 2024
Slacht

In december 2023 kwam het bizarre plan van de coalitie in Reimerswaal (Zuid-Beveland, Zeeland) naar buiten om te voorkomen dat wolven zich vanuit Brabant in Zeeland vestigen. Er werd een motie aangenomen om het dier buiten de gemeentegrens te houden door middel van wolfwerende rasters bij dijken en weilanden. 1 2

Sinds december 2021 werd bij BIJ12, de organisatie die onder meer schadeafhandelingen regelt voor de provincies, 11 keer melding gemaakt van een aanval op schapen door mogelijk een wolf. In alle gevallen waren de dieren onbeschermd. Dat blijkt uit de taxatierapporten die dierenrechtenorganisatie Animal Rights opvroeg via de Wet open overheid.

Zes van deze aanvallen vonden plaats in de gemeente Reimerswaal, éénmaal in Kruiningen en vijfmaal in Rilland. Ook hier werden geen maatregelen genomen om te voldoen aan de wettelijke beschermplicht. In Kruiningen was sprake van 2 kunststof schrikdraden van 53 cm hoog. In januari 2022 bij twee aanvallen in Rilland noteert de taxateur beide keren: “schapen lopen in natuurgebied van SBB met hoofdzakelijk water als omheining. De rest is schapengaas zonder stroom.” En in maart 2022, ook in Rilland: “Zeer matige afrastering. Voldoende om schapen binnen te houden, maar zeker niet om wolf buiten te houden.“

Dat was ook meteen de laatste aanval op schapen in Reimerswaal waarbij een wolf betrokken was. In Kruiningen in juni 2022 werd schadevergoeding geweigerd, omdat de “diersoort onbekend” is. Er is geen keelbeet, mogelijk ging het om een vos.
Bij de dood van een schaap in juni 2022 in de Vijdtpolder bij Rilland wijst het DNA-onderzoek uit dat het om een hond als ‘dader’ ging. Bovendien vermeldt het taxatierapport: “Dit is al de 5e melding die de veehouder gedaan heeft.” Een dierhouder die dus hardnekkig blijft weigeren zijn dieren te beschermen tegen roofdieren.
Ook in juli 2023 gaat het in Rilland om een aanval door een hond, zo wijst het DNA uit.

Van de laatste twee aanvallen in Zeeland in december 2023 in Sint-Maartensdijk en Poortvliet, beide op Tholen, is er nog geen DNA-uitslag beschikbaar. De anekdoten doen vermoeden dat het hier wel om een wolf of wolven gaat. Eigenaar Ronnie Pot van het zwaar gewonde schaap in Sint-Maartensdijk vertelt aan Omroep Zeeland geen extra maatregelen te nemen om de rest van zijn schapen te beschermen. 3
Jan den Boer, eigenaar van de twee dode schapen in Poortvliet, was te traag. “Toen wij daar in de loop van zondag over hoorden [de aanval in Sint-Maartensdijk], besloten we het hok maandag meteen klaar te maken en de schapen naar binnen te doen, [m]aar we waren al te laat.” 4

Deze houding is typerend voor zowel schapenboeren als de Nederlandse overheid. De NVWA weigert nog altijd de wettelijke beschermplicht te handhaven.

De plannen van Reimerswaal zijn absurd. Wat SGP, Leefbaar/BBB en CDA ook vinden, de wolf maakt zelf wel uit of er plaats voor hem of haar is in Zeeland. Dierhouders hebben een wettelijke beschermplicht, laat de gemeente eerst zorgen dat daar aan voldaan wordt. De wolf is een strikt beschermde soort en een nulstand in Reimerswaal, of waar dan ook, is niet toegestaan. Mocht deze gemeente deze idiote plannen doorzetten dan zal Animal Rights daar bezwaar tegen maken.

Dierenrechten in de grondwet TEKEN DE PETITIE! Animal Rights wil dat alle dieren in Nederland, wild en in gevangenschap, als (staats)burgers, (rechts)personen en ingezetenen erkend worden en grondwettelijk verankerde rechten krijgen. Animal Rights

Teken nu de petitie

Ja, je mag mij bellen op het volgende nummer