Main content

Inhoud

Ben Weyts: KU Leuven proefapen staan nog steeds in de kou

Nieuws: 21 april 2022
Dier­proeven

Een jaar geleden overhandigden we 100.000 handtekeningen voor een verbod op apentesten aan minister Ben Weyts, Nieuwe zinloze dierproeven aan de KU Leuven tonen aan dat er op dit moment nog niets is veranderd voor de proefapen. Animal Rights schreef een brief aan de minister om hem aan zijn beloftes van een jaar geleden te herinneren. Jen Hochmuth: “Deze proefapen verdienen na hun leven als gevangenen, een veroordeling die ze zomaar kregen zonder ooit een misdrijf te hebben begaan, een waardig en vreedzaam pensioen."

Nieuwe hersenexperimenten op apen

De KU Leuven publiceerde onlangs nieuwe resultaten uit een onderzoek waarin ze meten hoe verschillende hersencellen van apen op elkaar reageren tijdens voortdurende sociale interacties. Deze interacties werden geforceerd door twee met elektroden geïmplanteerde apen urenlang recht tegenover elkaar in primatenstoelen te fixeren, zoals op de foto hierboven te zien is. 1 Het kost de apen veel moeite om de voor hen onnatuurlijke opdrachten voor het beeldscherm aan te leren en uit te voeren.

Om hen zo ver te krijgen, worden de dieren op een strikt waterdieet gezet. De apen hebben dorst wanneer ze uit hun kooi worden gehaald voor de trainingen en de hersenmetingen. Om een paar druppels water of sap te bemachtigen, moeten ze de opdrachten correct uitvoeren. Het onthouden van een fundamentele basisbehoefte zoals water is een wrede dwangmethode om dieren te onderwerpen aan de eisen van de onderzoekers.

Dierproeven zijn onnodig

Het is ondertussen absoluut mogelijk om op een ethisch verantwoorde manier menselijke hersenen op dezelfde schaal als in dierproeven te bestuderen. De alternatieven zijn er. Zelfs de KU Leuven doet al gelijkaardig onderzoek met menselijke vrijwilligers. 1

Wetenschappelijk gezien is het compleet nutteloos om vast te houden aan dierproeven die niet relevant zijn voor de mens.

Jen Hochmuth, Animal Rights

Hersencellen van de aap verschillen te veel van de mens

Naast de onbetwistbare ethische kwestie van dierproeven, valt de wetenschappelijke relevantie van dierproeven telkens weer in vraag te stellen. In het gerenommeerde tijdschrift Nature werd recent nog gepubliceerd dat menselijke hersencellen heel anders zijn dan die van andere zoogdieren, inclusief apen, waarop de meeste hersenexperimenten gebeuren. 1

Herinnering aan Ben Weyts

Naar aanleiding van Wereldproefdierendag overhandigde Animal Rights op vrijdag 23 april 2021, 100.000 handtekeningen voor een verbod op het gebruik van alle apen in dierproeven aan Ben Weyts, de Vlaamse minister van Dierenwelzijn. "We willen het aantal dierenproeven maximaal naar beneden halen”, klonk het toen.

Van een concreet actieplan is er voorlopig nog geen spoor. Daarom schreef Animal Rights een brief naar de minister om hem te herinneren aan zijn belofte van exact een jaar geleden. “De 40 apen die opgesloten zitten aan de KU Leuven hebben niets aan loze woorden, we willen daden zien”, aldus Hochmuth.

Aapje Fiona na 15 jaar dierproeven aan de KU Leuven op pensioen

In de video hieronder is te zien hoe Fiona samen met 2 andere ex-proefapen in de zomer van 2021 in een Frans opvangcentrum aankomt. Fiona is een resusaap die 15 jaar lang door de KU Leuven in akelige hersenexperimenten is gebruikt. Resusapen worden in het wild ongeveer 30 jaar oud. Fiona heeft dus de helft van haar leven opgesloten gezeten als proefdier.

"Het uitvoeren van dierproeven gaat onherroepelijk gepaard met dierenleed. Vanuit dat oogpunt willen we met Animal Rights dat er een einde komt aan alle dierproeven. Tot dit realiteit is verdienen alle overlevende proefapen tijdig een waardig pensioen. Dat is het minste wat de KU Leuven kan doen", aldus Hochmuth.

Mars op Wereldproefdierendag

Neem jij ook geen genoegen aan loze woorden en wil jij daden zien? Kom dan zondag naar onze mars in Leuven op Wereldproefdierendag.

Link naar het Facebook event

Sinds 1979 is Wereldproefdierendag wereldwijd de dag voor acties en marsen. Het is jullie moment om een stem te zijn voor de stemlozen.