Main content

Inhoud

Animal Rights vraagt Minister Weyts om onmiddellijke sluiting van VanDrie België

Nieuws: 17 december 2018
Slacht

VanDrie België erkende uiteindelijk dat er misstanden te zien zijn in de beelden uit hun slachthuis in Hasselt, maar valt er iets te verwachten van hun interne onderzoek?

Logo VanDrie Group

Donderdag nog legde VanDrieGroup op FaceBook hun logo uit: “Het VanDrie Group logo bevat een herkenbare hand en kalf, die respect uitdrukken voor mensen en dieren. Het is een symbool dat ten grondslag ligt aan onze garantie voor kwaliteit en vakmanschap.”

Schokkende beelden

De vrijdag erna toonde Animal Rights wat dat “respect”, “kwaliteit” en “vakmanschap” in werkelijkheid inhoudt. Animal Rights bracht verborgen camera beelden naar buiten waarin te zien is hoe kalfjes worden geschopt, aan de oren en staart getrokken en mishandeld met elektrische veedrijvers, veedrijfstokken en het pneumatisch penschiettoestel.

“Allemaal illegale handelingen die komen bovenop de vreselijke, helaas nog legale, realiteit van het slachthuis zelf,” zegt Animal Rights directeur Susan Hartland.

Ontkenning

VanDrie ontkende in de media echter tot in de middag stellig dat er in het slachthuis dieren mishandeld worden. “Daar klopt helemaal niks van”, zei Martijn Van De Wiel, hoofd productie van de vestiging in Hasselt, “Die beelden wil ik wel eens zien. Er wordt niet geslagen bij ons. Wij hebben 24 op 24 camerabewaking om te zorgen dat dit niet gebeurt.” 1 2

“Dit is een indicatie dat camerabewaking in handen van het slachthuis zelf niets hoeft bij te dragen aan dierenwelzijn,” zegt Hartland.

Niet structureel

Na de middag melde Radio2 dat men dan bij VanDrie België zegt dat de beelden een momentopname zijn en dat het niet om een structureel probleem zou gaan. “Maar niemand wou meer uitleg geven.” 1

"Dit is een bekende fase bij het naar buiten brengen van misstanden in de vee-industrie," legt Els van Campenhout, campagnecoördinator van Animal Rights, uit: "Wanneer ontkenning niet langer is vol te houden, volgt bagatellisering."

Mea culpa

Pas laat in de middag had VanDrie het volledige pad van ontkenning naar ‘niet representatief’ tot ‘mea culpa’ afgelegd: “De beelden vertonen inbreuken op dierenwelzijn in de Hasseltse vestiging,” zo leest de reactie op de website van het bedrijf. “VanDrie België neemt dierenwelzijn en het respecteren van de wetgeving zeer ernstig en veroordeelt met klem de inbreuken die op de video te zien zijn. VanDrie België start een intern onderzoek naar de beelden en zal later communiceren over welke stappen er genomen worden om inbreuken naar dierenwelzijn in de toekomst te stoppen.” 1

“Het zou VanDrie sieren om het slachthuis te sluiten zolang het onderzoek loopt,” zegt Van Campenhout.

Het zou VanDrie sieren om het slachthuis te sluiten zolang het onderzoek loopt

Els van Campenhout, Animal Rights

Incident?

’s Avonds echter gebruikt VanDrie bij monde van manager Jaap van Ginkel op TV Limburg weer woorden als “niet bagatelliseren dat het een incident is”. 1 Werkgelegenheid mag in de afweging van sluiting geen excuus zijn; niet alleen omdat enkele van de 80 werknemers daders zijn van dierenmishandeling, maar ook omdat een waarschijnlijk nog veel grotere groep de andere kant heeft opgekeken toen het misbruik plaats vond.

FAVV

Naast het intern onderzoek wil VanDrie België ook nauw samenwerken met de autoriteiten zoals het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV). Vlaams minister voor dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) zei echter in een reactie dat de beelden tonen dat de huidige controle door het FAVV niet volstaat. 1

Het federaal voedselagentschap trekt zijn handen helemaal van de zaak af en zegt dat het sinds 2014 niet meer bevoegd is voor de controles op dierenwelzijn in de slachthuizen. “De controles rond dierenwelzijn worden op basis van instructies van de gewestelijke bevoegde diensten uitgevoerd. Dat hebben de federale en gewestelijke bevoegde ministers afgesproken in een samenwerkingsprotocol”, aldus het FAVV. Ze zeggen verder dat de dierenartsen de gewestelijke diensten moeten inlichten als ze onregelmatigheden vaststellen en dat het de gewesten zijn die corrigerende maatregelen of sancties opleggen. Het FAVV geeft echter wel toe dat het de praktische organisaties op zich neemt en de dierenartsen ter beschikking stelt. 2

In juni 2018 bleek na een doorlichting van de slachthuizen dat zeven op de elf runderslachthuizen de aan hen toevertrouwde dieren niet bij een eerste schot wisten te verdoven. In elke stap van het verwerkingsproces was sprake van “stevige tekortkomingen”. 3

VanDrie

Ondertussen is het vanuit het moederbedrijf in Apeldoorn, Nederland ‘oorverdovend’ stil. De “wereldmarktleider in kalfsvlees”, dat zich normaliter zo laat voorstaan op hun “integrale ketenbeheersing” lijkt nu geen enkele verantwoordelijkheid te willen nemen voor de misstanden. “Uit het zwijgen van de hoofdvestiging blijkt overduidelijk dat dierenmishandeling niet als een serieus probleem wordt gezien,” zegt campagneleider Erwin Vermeulen. “Als er geen erkenning van de misstanden is aan de top van het bedrijf, dan valt er ook niets op te lossen.”

“De leugens gedurende de dag van de openbaring van de beelden en het zwijgen van het moederbedrijf tonen aan dat er van VanDrie geen gewetensvol onderzoek te verwachten is,” zegt Hartland. “De kalveren kunnen alleen beschermd worden door sluiting.”

“Alleen de sluiting van slachthuizen en een overstap op een plantaardig dieet garanderen een stap richting een wereld met respect voor alle levende wezens,” zegt Van Campenhout.

SLUIT DE SLACHTHUIZEN Teken nu de petitie Slacht

Teken nu de petitie

Ja, je mag mij bellen op het volgende nummer