Main content

Inhoud

De Misstanden bij slachthuis VanDrie

Nieuws: 15 december 2018
Slacht

De praktijken in slachthuizen zijn altijd verschrikkelijk, ongeacht de legaliteit ervan. Het is echter duidelijk uit de Animal Rights onderzoeken van de afgelopen jaren dat er ook heel veel illegale zaken plaatsvinden. Zo ook bij VanDrie België te Hasselt.

Teken ook onze petitie: Sluit de slachthuizen

Elektrische schokken

In de beelden is te zien hoe kalveren routinematig worden bewerkt met een elektrische veedrijver: op het hoofd - zelfs richting de ogen, het lichaam en tegen de anus. Dieren worden natgespoten om de intensiteit van de schok te vergroten en zelfs met de veedrijver bewerkt als ze onmogelijk vooruit kunnen bewegen.

VERORDENING (EG) NR. 1099/2009 INZAKE DE BESCHERMING VAN DIEREN BIJ HET DODEN, ZEGT IN BIJLAGE III 1.9

“Het gebruik van apparaten waarmee elektrische schokken worden toegediend, moet zoveel mogelijk worden vermeden. Deze instrumenten mogen in elk geval alleen worden gebruikt voor volwassen runderen en volwassen varkens die weigeren zich te verplaatsen, en uitsluitend op voorwaarde dat de dieren vóór zich ruimte hebben om zich voort te bewegen. De schokken mogen niet langer duren dan één seconde, moeten voldoende worden gespreid en mogen uitsluitend op de spieren van de achterpoten worden toegediend. Wanneer de dieren niet reageren, mogen de schokken niet herhaaldelijk worden toegediend.”

Geslagen, aan staart en oren getrokken en geschopt

Daarnaast worden dieren met drijfstokken in het gezicht geslagen en in de anus gepord. Onwillige kalveren worden aan hun oren en hun staart getrokken, en ze worden geschopt.

VERORDENING (EG) NR. 1099/2009 INZAKE DE BESCHERMING VAN DIEREN BIJ HET DODEN, ZEGT IN BIJLAGE III 1.8

"Het is verboden:

a) de dieren te slaan of te schoppen;

b) op een bijzonder gevoelig deel van het lichaam op zodanige wijze druk uit te oefenen dat het de dieren vermijdbare pijn of vermijdbaar lijden berokkent;

c) de dieren bij kop, oren, horens, poten, staart of vacht op te tillen of voort te trekken, of ze zodanig te behandelen dat het hun pijn of vermijdbaar lijden berokkent;

[…]

d) prikstokken of andere puntige voorwerpen te gebruiken;

e) de staarten van dieren om te draaien, te verbrijzelen of te breken of de dieren in de ogen te grijpen."

Mishandeling met het penschiettoestel

Zich verzettende runderen worden mishandeld met het pneumatische penschiettoestel. Het toestel wordt regelmatig verkeerd geplaatst, zodat de dieren ‘enkel’ verwond worden wat herhaald schieten noodzakelijk maakt voor bedwelming.

VERORDENING (EG) NR. 1099/2009 INZAKE DE BESCHERMING VAN DIEREN BIJ HET DODEN, ZEGT IN BIJLAGE II 3.1.

“Fixatie-uitrusting en fixatievoorzieningen zijn zodanig ontworpen, gebouwd en worden zodanig onderhouden dat:

a) de methoden voor het bedwelmen of het doden optimaal kunnen worden toegepast;

b) letsel of kneuzingen bij de dieren worden voorkomen, en

c) eventuele worstelingen om los te komen en het uitbrengen van geluiden tijdens het fixeren van dieren zoveel mogelijk worden beperkt;"

d) het fixeren zo kort mogelijk duurt.

Angst, paniek & stress

De overduidelijke angst, paniek en stress van de kalveren is in de ogen van de dieren af te lezen en in hun pogingen tot verzet.

VERORDENING (EG) NR. 1099/2009 INZAKE DE BESCHERMING VAN DIEREN BIJ HET DODEN, ZEGT IN HOOFDSTUK II, ARTIKEL 3.1

“Bij het doden van dieren en daarmee verband houdende activiteiten wordt ervoor gezorgd dat de dieren elke vermijdbare vorm van pijn, spanning of lijden wordt bespaard.”

VERORDENING (EG) NR. 1099/2009 INZAKE DE BESCHERMING VAN DIEREN BIJ HET DODEN, ZEGT IN HOOFDSTUK II, ARTIKEL 3.2 d)

“[Voor de toepassing van lid 1 nemen bedrijfsexploitanten met name de noodzakelijke maatregelen om te waarborgen dat dieren:] geen tekenen van vermijdbare pijn, angst, of abnormaal gedrag vertonen;"

Normaal

Uit de houding en routinematige handelingen van de VanDrie werknemers in de beelden valt op te maken dat deze praktijken gangbaar en ‘normaal’ zijn binnen dit bedrijf en dat er niet tegen wordt opgetreden.

VERORDENING (EG) NR. 1099/2009 INZAKE DE BESCHERMING VAN DIEREN BIJ HET DODEN, ZEGT IN HOOFDSTUK III, ARTIKEL 17

1.   De bedrijfsexploitanten benoemen voor elk slachthuis een functionaris voor het dierenwelzijn om hen bij te staan bij de naleving van de voorschriften van deze verordening.

2.   Deze functionaris staat onder het rechtstreekse gezag van de bedrijfsexploitant en rapporteert rechtstreeks aan hem over zaken die verband houden met het welzijn van dieren. Hij heeft de bevoegdheid om van het slachthuispersoneel te eisen dat de noodzakelijke corrigerende maatregelen worden genomen om de naleving van de voorschriften van deze verordening te waarborgen.