Main content

Inhoud

Animal Rights voert opnieuw actie tegen apentesten KU Leuven

Nieuws: 5 maart 2021
Dier­proeven

Een twintigtal leden van Animal Rights zijn gisteren opnieuw samengekomen op de Oude Markt in Leuven om te protesteren tegen de dierenproeven van de KU Leuven.1

Als dat niet mag bij mensen, waarom dan wel bij primaten?

Jen Hochmuth, Animal Rights

APEN HERSENBESCHADIGD EN GEDOOD

Uit onderzoek van Animal Rights and Action for Primates blijkt dat de unversiteiten van Oxford en Leuven gezonde apen geestesziek maakt om verdere experimenten op hen uit te voeren. Hierna moesten ze allerlei gedragstesten uitvoeren. Tijdens operaties wordt ook een hoofdsteun in de schedel geimplanteerd, zodat de dieren gedwongen kunnen worden in een vaste positie te blijven. Dit zijn vreselijke dierproeven die ernstig dierenleed veroorzaken en niet eens wettelijk verplicht zijn. Na de proeven zijn alle apen gedood.

Dit zijn vreselijke dierproeven die ernstig dierenleed veroorzaken en niet eens wettelijk verplicht zijn. “Als dat niet mag bij mensen, waarom dan wel bij primaten?”, verdedigt Jen Hochmuth, campagnecoördinator bij Animal Rights. “Waarom kunnen er geen vrijwilligers gevonden worden die al van nature met deze letsels kampen, die dan deelnemen aan het onderzoek? Zo moeten er geen wreede dierproeven op apen worden uitgevoerd.”

ALLE DIERPROEVEN LUKRAAK GOEDGEKEURD

Animal Rights kaart aan dat de ethische commissie van KU Leuven te weinig alternatieven voor apenproeven zoekt. Uit jaarverslagen van 2018 en 2019 blijkt dat 100 procent van alle dierproeven goedgekeurd is aan de KU Leuven. De samenstelling van de ethische commissies verklaart grotendeels waarom al die proeven goedgekeurd worden: het zijn collega’s die elkaars aanvraag moeten beoordelen. Dit leidt wel tot discussie, maar zelden tot afkeuring van een experiment.

GEEN REACTIE VAN DE KU LEUVEN

Animal Rights eiste eerder al dat de KU Leuven meer transparant is over haar apenexperimenten, en kaartte nu de samenstelling van de ethische commissies aan, die beslissen over het al dan niet doorgaan van dierenproeven. “Er is niemand die echt geeft om de bescherming van dierenrechten”, zegt Jen Hochmuth.

ANIMAL RIGHTS BLIJFT ACTIE VOEREN

Animal Rights houdt sinds oktober vorig jaar maandelijks protesten tegen apenexperimenten aan de KU Leuven.

We demonstreren maandelijks bij de KU Leuven. Zo staat het volgend protest al gepland op Wereldproefdierendag op 24 april.

Red de KU Leuven apen! Teken de petitie Dier­proeven

Teken nu de petitie

Ja, je mag mij bellen op het volgende nummer