Main content

Inhoud

Animal Rights trekt aan de alarmbel: aantal dierproeven daalt niet!

Nieuws: 12 november 2020
Dier­proeven

Ondanks de mooie ambitie van Nederland om ‘internationaal voorloper dierproefvrije alternatieven te worden’ neemt het aantal dierproeven in Nederland niet af. Dit blijkt uit de meeste recente cijfers van 2019.1 In 2019 zijn er meer proefdieren in voorraad gedood dan in 2018. Het gaat hier vooral om genetisch gewijzigde proefdieren, die wel gefokt maar niet in een dierproef werden gebruikt omdat ze overbodig waren of omdat ze niet de gewenste genetische eigenschappen hadden waarvoor proefdiernemers de dieren willen gebruiken. Animal Rights trekt aan de alarmbel: “Er is voorlopig geen spoor van transitie van ouderwetse dierproeven naar moderne dierproefvrije technieken. Politici: maak van afbouw dierproeven een topprioriteit.”

Al jaren schommelt het aantal proeven tussen de 450.000 en 500.000, er zit absoluut geen verbetering in.

Frank Wassenberg, Partij voor de Dieren

Geen spoor van de ambitie

In totaal zijn in 2019 448.656 dierproeven uitgevoerd. In 2018 waren dit er 448.399. In 2016 had het kabinet nog de ambitie om in 2025 ‘wereldwijd koploper dierproefvrije alternatieven’ te zijn.1 Een hoogstaande ambitie, niet alleen vanuit de invalshoek van verminderen dierenleed, maar ook vanuit innovatie, kenniseconomie, exportpositie en betere wetenschap zeer interessant. Inmiddels is de ambitie dus gereduceerd tot ‘internationaal voorloper’. “Al jaren schommelt het aantal proeven tussen de 450.000 en 500.000, er zit absoluut geen verbetering in’’, zegt Tweede Kamerlid Frank Wassenberg van de Partij voor de Dieren,"En dat terwijl het kabinet al jaren roept dat Nederland voorloper wil zijn in proefdiervrij onderzoek. Maar het blijft dus vooral bij woorden.’’

Vandaag op 11 november debatteert de Tweede Kamer over dierproeven.2 Animal Rights heeft in aanloop naar het belangrijke overleg een brief met de belangrijkste punten naar de betrokken politici gestuurd.

De belangrijkste punten:

  • Bouw het apentestcentrum BPRC af naar nul. Volg de aanbeveling van het Rathenau Instituut op uit het eerder genoemde rapport ‘Van aap naar beter’.3

  • Stimuleer het alternatievenbeleid met geld. Momenteel is er amper budget voor alternatievenonderzoek en gaat een flinke hap uit het budget naar dierproeven.Door het onderzoeksbudget anders in te zetten kun je de transitie prikkelen.

  • Bijna een half miljoen proefdieren worden gedood in voorraad. De overheid moet de regie nemen om een structurele afname mogelijk te maken. Zo zou meer focus op preventie, adoptie en herplaatsing moeten worden gelegd.

  • Neem politiek stelling: geen dierproeven toestaan om de ziekmakende en leedvolle vee-industrie in de benen te houden.

  • Ga terug naar de oorspronkelijke ambitie uit 2016 om in 2025 wereldwijd koploper dierproefvrije alternatieven te zijn.

Meer dieren gedood in voorraad

Onder het mom van de wetenschap proberen dierproefnemers ons steeds wijs te maken dat proefdieren nooit onnodig gedood worden. Uit het Jaaroverzicht dierproeven en proefdieren van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) blijkt dat er in 2019 bijna evenveel proefdieren 'in voorraad’ gedood werden dan dat er daadwerkelijk in dierproeven zijn gebruikt. Deze dieren waren wel gefokt, maar niet gebruikt in een dierproef omdat ze overbodig waren of omdat ze niet de gewenste genetische eigenschappen hadden waarvoor proefdiernemers de dieren willen gebruiken.

In 2019 werden 442.767 dieren overbodig gedood zonder dat ze überhaupt voor een dierproef gebruikt werden. Dat is een stijging ten opzichte van een jaar eerder (437.506 in 2018). "Proefdieren worden beschouwd als voorwerpen voor menselijke doeleinden en weggegooid alsof ze niets anders zijn dan levenloos menselijk eigendom”, zegt Jen Hochmuth.

Lees ook: Hoe worden proefdieren gedood

Het genetisch modificeren is een schending van dierenrechten, omdat het manipuleren van dieren voor menselijke doeleinden de intrinsieke waarde van andere dieren ontkent.

Jen Hochmuth, Animal Rights

Genetische manipulatie blijft vors stijgen

Bijna 85% van alle 'in voorraad' gedode proefdieren waren genetisch gewijzigde muizen, ratten en vissen. Deze dieren waren wel gefokt, maar niet gebruikt omdat ze overbodig waren of omdat ze niet de gewenste genetische eigenschappen hadden waarvoor proefdiernemers de dieren willen gebruiken. In 2018 zijn er zo 357.924 genetisch gewijzigde proefdieren gedood. Dat zijn er 5% meer dan de 262.238 dieren in 2019. Het aantal genetisch 'in voorraad' gedode gewijzigde vissen is zelf met 30% gestegen ten opzichte van 2018. Bij de genetische modificatie van een dier wordt het genetisch materiaal gewijzigd op een manier die niet van nature voorkomt.

Lees ook: Dierproeven op vissen.

Volgens Hochmuth beseffen veel proefdiernemers dat andere dieren niet geschikt zijn als modellen voor de mens: "Het feit dat proefdieren eerst genetisch gewijzigd dienen te worden is al een bewijs dat hun voorspellende waarde voor de mens nooit voldoende gaat zijn.” Het creëren van genetisch gemodificeerde dieren en het uitvoeren van experimenten kost miljoenen dieren per jaar het leven en brengt in elke fase veel leed met zich mee. “Het is een schending van dierenrechten, omdat het manipuleren van dieren voor menselijke doeleinden de intrinsieke waarde van andere dieren ontkent, alsof ze niets anders zijn dan menselijk eigendom. Daarom pleiten we ook voor de volledige vervanging van dierproeven”, aldus Hochmuth.

Lees ook: Konijnen genetisch gewijzigd en uitgemolken in absurde dierproeven.

Wat willen wij?

Het standpunt van Animal Rights is dat proefdieren überhaupt niet gebruikt dienen te worden in experimenten. Zet in op moderne dierproefvrije onderzoeken: daar hoeft geen enkel dier onder het mom van de wetenschap of overbodig gedood te worden.

Animal Rights is een petitie gestart en roept de EU op om de wetgeving te herzien en pleit voor een volledig verbod van genetische modificatie van dieren.

Stop de genetische modificatie van dieren Teken de petitie! Dier­proeven

Teken nu de petitie

Ja, je mag mij bellen op het volgende nummer