Main content

Inhoud

ANIMAL RIGHTS MAAKT SCHOKKENDE BEELDEN VAN VARKENSSTAL NA BRAND

Nieuws: 26 september 2020
Slacht

In de nacht van vrijdag op zaterdag 26 september brak brand uit in een varkensstal met 2500 biggen aan de Brieversweg in Moerkerke, bij Damme. 1 1000 biggen en nog eens 100 zeugen stierven een gruwelijke dood, zij konden geen kant op. Animal Rights maakte daags na de brand schokkende beelden van de dieren die stierven in de vlammenzee. De karkassen lagen verspreid over de hele stal. “Dat de dieren enorme paniek ervaren hebben en tevergeefs probeerden te ontsnappen spreekt voor zich.” zegt Animal Rights campagnecoördinator Els Van Campenhout.

Dat de dieren enorme paniek ervaren hebben en tevergeefs probeerden te ontsnappen spreekt voor zich

Els Van Campenhout, Animal Rights

Dode dieren verspreid over stalvloer

De stal is één grote ravage. De stalvloer ligt bedekt met neergestorte isolatie, stukken van het dak en dode biggen en zeugen. Sommige dieren zijn zwartgeblakerd. De looproosters zijn weggebrand en de open mestputten zijn zichtbaar. Mogelijk liggen er slachtoffers in de beerputten, die niet zichtbaar zijn op de vloer. Deze dieren zijn al dan niet verdronken in hun eigen mest. Deze dieren komen tijdens hun korte bestaan nooit buiten en weten daardoor ook niet hoe te ontsnappen. Van Campenhout: “Deze dieren moeten ongelofelijke angsten en veel pijn gevoeld hebben toen ze op gruwelijke wijze omkwamen in de vuurzee.”

Zelfs dieren die dit overleven worden vaak afgemaakt: De vleesbiggen sterven sowieso op een leeftijd van 6 maanden in het slachthuis. Dieren in de veehouderij hebben geen leven, maar een kort bestaan dat altijd gruwelijk eindigt.

Gruwelijke dood in vuurzee

De dieren in stalbranden sterven onder meer door verstikking, worden levend verbrand als ze zich bij de brandhaard bevinden of doordat ze neerstortende, brandende isolatie over zich heen krijgen en sommigen zakken door stalvloeren die smelten onder de hitte. Getuigen van een eerdere stalbrand bij een varkensstal beschreven als volgt hoe dat van buitenaf klonk: “het geluid van krijsende varkens dat door merg en been ging”. 1

Het enorme aantal dieren per stal garandeert bij iedere brand opnieuw een massaslachting

Els Van Campenhout, Animal Rights

EVACUATIE MOEILIJK TOT ONMOGELIJK

Het aantal slachtoffers tijdens één brand loopt al snel op door de industriële wijze waarop landbouwdieren gehouden worden. In de stallen zitten dieren vaak ook nog opgesloten in groepskooien, kraamkooien of dekstallen. Dit zijn stuk voor stuk nauwe constructies van stalen pijpen en afscheidingsplaten. De dieren kunnen bijgevolg onmogelijk zelf ontsnappen bij brand en ook voor de boer of brandweer is het moeilijk tot onmogelijk om hen te bevrijden. Daarbovenop zijn vele stallen ook ongelooflijk smerig en dieren leven boven de beerputten die gevuld zijn met hun eigen mest. “Het enorme aantal dieren per stal garandeert bij iedere brand opnieuw een massaslachting,” zegt Van Campenhout.

Slachtoffers stalbranden

Dit jaar kwamen in ons land al minstens 22.310 dieren om in stalbranden. Daarbij gaat het om 20.502 kippen, 1700 varkens, 100 kwartels en een 8-tal runderen. De lijst met alle stalbranden van 2020 die plaatsvonden in België en Nederland kan je hier terugvinden.

De enige manier om de dieren een bestaan vol gruwel in de gewetenloze veehouderij te besparen, is kiezen voor plantaardige alternatieven

Els Van Campenhout, Animal Rights

Kies plantaardig

Animal Rights ziet de stalbrandenepidemie die België nu al jaren teistert als een van de vele aspecten van het door en door verdorven systeem van dierenuitbuiting in de vee-industrie. “De enige manier om de dieren een bestaan vol gruwel in de gewetenloze veehouderij te besparen, is kiezen voor plantaardige alternatieven,” besluit Van Campenhout.

Animal Rights staat achter een volledige transitie naar plantaardige voeding. Veiligere stallen zijn geen oplossing voor het vele leed dat de industriële veeteelt met zich meebrengt. Om een diervriendelijke toekomst te kunnen garanderen moeten we niet streven naar steeds veiligere stallen, maar naar lege stallen en vervolgens geen stallen.

Dierenrechten in de grondwet Animal Rights wil dat alle dieren in Nederland, wild en in gevangenschap, als (staats)burgers, (rechts)personen en ingezetenen erkend worden en grondwettelijk verankerde rechten krijgen. TEKEN DE PETITIE! Animal Rights

Teken nu de petitie

Ja, je mag mij bellen op het volgende nummer