Main content

Inhoud

Animal Rights houdt slacht OVP konikpaarden voorlopig tegen

Nieuws: 23 oktober 2020
Slacht

Staatsbosbeheer is verworden tot een ordinaire vleeshandel en gebruikt de wetgeving rondom paardenpaspoorten als een trucje om zich van overtollige dieren te ontdoen en er ook nog wat aan te verdienen.

Erwin Vermeulen, Animal Rights

Animal Rights heeft een bezwaarschrift ingediend om het slachten van 150 konikpaarden in de Oostvaardersplassen te voorkomen. De voorzieningenrechter heeft verder transport en slacht van de paarden verboden tot er volgende week een hoorzitting is geweest. Toch zouden er (tot) vandaag al 32 konikpaarden geslacht zijn. Voor de overige 120 dieren is er nu weer hoop.

De dieren staan op dit moment in een vangweide naast het spoor. De dieren zouden deze week gevangen worden en voorzien van een chip en paspoort, noodzakelijk om de dieren te mogen vervoeren en slachten. Staatsbosbeheer wil op deze manier het aantal grote grazers in het natuurgebied verder terugdringen.

Het bezwaarschrift richt zich tegen de afgifte namens het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van de identificatiedocumenten in de zin van de Europese Verordening paardenpaspoort, voor de circa 150 Konikpaarden.

Op grond van artikel 12 van deze Verordening is het niet toegestaan paspoorten te verlenen aan paarden ouder dan twaalf maanden. Dat de Nederlandse regelgeving hier een uitzondering op maakt is volgens Animal Rights in strijd met de EU wetgeving.

Een ander punt is dat de paspoorten worden verstrekt aan Staatsbosbeheer (of haar handlanger Free Nature), terwijl deze houder noch eigenaar van de dieren is. Dit heeft Staatsbosbeheer zelf tot aan de hoogste rechter betoogt om zich te onttrekken aan haar zorgplicht voor deze dieren in bijvoorbeeld strenge winters.

Voor Animal Rights is een en ander relevant omdat zonder deze documenten de paarden, op grond van artikel 39 Regeling identificatie en registratie van dieren, niet mogen worden vervoerd naar het slachthuis. Animal Rights wil de slacht van de dieren voorkomen.

Staatsbosbeheer is verworden tot een ordinaire vleeshandel en gebruikt de wetgeving rondom paardenpaspoorten als een trucje om zich van overtollige dieren te ontdoen en er ook nog wat aan te verdienen,” zegt Animal Rights campagneleider Erwin Vermeulen. “Wij zien echter geen juridische grondslag voor het verlenen van de paspoorten aan deze paarden, wat ook inhoud dat ze niet naar de slacht vervoerd kunnen worden.”

Gelet op het voornemen van Staatsbosbeheer om de Konikpaarden deze of volgende week te slachten heeft Animal Rights zich gewend tot het College van Beroep van het bedrijfsleven en om een voorlopige voorziening gevraagd om allereerst en met de grootst mogelijke spoed te voorkomen dat desbetreffende dieren vervoerd worden. 

“Het is tijd dat we ophouden met het uitzetten van herten, runderen en paarden als grasmaaiers om deze vervolgens weer te slachten en/of af te schieten,” voegt Vermeulen hieraan toe.

Animal Earth, een groep van gedreven dierenvrienden, roept in een video op om de slacht te stoppen

Dierenrechten in de grondwet TEKEN DE PETITIE! Animal Rights wil dat alle dieren in Nederland, wild en in gevangenschap, als (staats)burgers, (rechts)personen en ingezetenen erkend worden en grondwettelijk verankerde rechten krijgen. Animal Rights

Teken nu de petitie

Ja, je mag mij bellen op het volgende nummer