Main content

Inhoud

Animal Rights en Bont voor Dieren dienen bezwaar in tegen ruimen nertsen

Nieuws: 3 juni 2020
Bont

De met corona besmette nertsenfokkerijen worden in het belang van de volksgezondheid geruimd, melden Haagse bronnen aan de politieke redactie van RTL Nieuws. 1 Het gaat om zes bedrijven met in totaal acht locaties in Gemert-Bakel, Laarbeek, Deurne en Sint-Anthonis. Onduidelijk is nog wat er met een verdacht bedrijf in Venray gebeurt. Het kabinet komt later vandaag met een brief over de nertsen. De verwachting is dat het ruimen van de duizenden nertsen snel begint nadat het besluit officieel bekend is gemaakt. Animal Rights dient samen met Bont voor Dieren bezwaar in tegen de ruimingen.

“De experts hebben voortdurend aangegeven dat corona bij nertsen geen gevaar vormt voor de volksgezondheid,” zegt Animal Rights campagneleider Erwin Vermeulen. “Het besluit tot ruiming lijkt nu vooral gebaseerd op populistische motieven.”

De experts hebben voortdurend aangegeven dat corona bij nertsen geen gevaar vormt voor de volksgezondheid.

Erwin Vermeulen, Animal Rights

De wetenschap aan het woord

Op 25 mei ontving de Tweede Kamer een technische briefing ‘COVID-19 besmettingen op mens en dier’. 1 De briefing bestond uit presentaties van Arjan Stegeman, Hoogleraar Gezondheidszorg Landbouwhuisdieren en Voorzitter Deskundigengroep Dierziekten, en Jaap van Dissel, directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). 2 3

Nertsen hebben het coronavirus initieel waarschijnlijk van medewerkers opgelopen (mens-op-dier), en daarna onderling doorgegeven (dier-op-dier, meerdere weken). Vier medewerkers hebben het virus van nertsen opgelopen (ten minste tweemaal dier-op-mens introductie, daarna verspreiding in huishouden?). Dat besmetting van dier-op-mens heeft plaatsgevonden is voor twee individuen zeer waarschijnlijk maar nooit met 100% zekerheid aan te geven.

Huisdieren en nertsen lijken een verwaarloosbare rol te spelen in de huidige pandemie. In week 21 was de sterfte onder nertsen ook genormaliseerd. Sinds week 19 is geen virus meer waargenomen in stalluchtmonsters. Blootstelling omwonenden via lucht is onwaarschijnlijk.

Beide presentaties geven duidelijk aan dat in luchtmonsters buiten de stallen geen virus RNA is aangetroffen.

Het besluit tot ruiming lijkt nu vooral gebaseerd op populistische motieven.

Erwin Vermeulen, Animal Rights

Bestaande maatregelen

De volgende maatregelen worden genomen: álle nertsenbedrijven worden gescreend (antistof test) en er is een meldplicht voor zieke dieren (virus test). Op besmette bedrijven geldt bovendien: een bezoekersverbod én een afvoerverbod van dieren, mest en boerderijkatten. De medewerkers van besmette bedrijven gebruiken PBM.

Het gevaar voor de volksgezondheid wordt zo gering geacht dat het aanvankelijke wandel-en fietsverbod in een straal van 400 meter werd ingetrokken. Er is géén advies om dieren te ruimen.

Populisme en geldelijk gewin als motivatie voor ruimingen

Netsenhouders zijn voor ruiming omdat ze op dit moment pelsen verkopen onder de kostprijs en de quarantaine maatregelen lastig zijn. Ze hopen op compensatie. Hun motivatie is geldelijk gewin.

De motivatie van politici om nertsen te ruimen lijkt een populistische basis te hebben: het sussen van de gemoederen van een angstige bevolking die slecht geïnformeerd is over de wetenschappelijke feiten. Ministers Hugo de Jonge van Volksgezondheid en Carola Schouten van Landbouw gaven maandag nog aan dat de gemeenten waar de nertsenfokkerijen staan zich grote zorgen maken. Dat geldt ook voor de fokkers zelf. Deze zorgen zijn niet gebaseerd op de feiten of op rationele afwegingen. Het is onverdedigbaar om om deze redenen dieren te doden.

Onrechtvaardig en voorbarig

Dat de nertsen door mensen besmet zijn, maakt 'ruimen’ extra onrechtvaardig en schept daarentegen een verplichting om alles in het werk te stellen deze dieren te helpen.

Er wordt nu nog onderzocht of de infectie snel dood loopt of dat het virus nog langere tijd blijft rondgaan. De rol van dieren in pandemie is nu onbelangrijk, maar we moeten voorkomen dat ze een reservoir vormen. Een ruiming is daarom naast onrechtvaardig ook voorbarig.

Daarom dienen Animal Rights en Bont voor Dieren een bezwaar in tegen de ruimingen in een poging om deze tegen te houden.

Dierenrechten in de grondwet TEKEN DE PETITIE! Animal Rights wil dat alle dieren in Nederland, wild en in gevangenschap, als (staats)burgers, (rechts)personen en ingezetenen erkend worden en grondwettelijk verankerde rechten krijgen. Animal Rights

Teken nu de petitie

Ja, je mag mij bellen op het volgende nummer