Main content

Inhoud

Animal Rights: Dierproevencommissie is slager die eigen vlees keurt

Nieuws: 6 mei 2021
Dier­proeven

Animal Rights vindt dat de Centrale Commissie Dierproeven, het enige overheidsorgaan dat een dierproevenvergunning mag afgeven, niet objectief is en deels vervangen dient te worden. Van de zes leden zijn er drie direct betrokken bij dierproeven. Animal Rights oprichter Robert Molenaar: “In de dierproevensector is het heel normaal dat de slager zijn eigen vlees keurt; de commissie keurt 97% van alle dierproevenaanvragen goed. Geen wonder dat het aantal dierproeven in Nederland maar niet daalt.”

Foto: BPRC 2021

Slager keurt eigen vlees

De Centrale Commissie Dierproeven bestaat uit zes leden, daarvan hebben drie leden belang bij dierproeven: De voorzitter is directeur van Wageningen Bioveterinary Research, onderdeel van Wageningen UR, een grootgebruiker van proefdieren. Een tweede lid is directeur van de Centrale Dienst Proefdieren van de Rijksuniversiteit Groningen. Een derde lid is Manager Operations & Services bij InnoSer, een commercieel proefdiercentrum. Animal Rights vindt het zeer kwalijk dat de commissie zo onevenwichtig is samengesteld.

97% aanvragen vergund

In cijfers: van 2016 tot en met 2020 heeft de Centrale Commissie Dierproeven 1505 aanvragen goedgekeurd en slechts 43 aanvragen afgekeurd. Een goedkeuringspercentage van 97%. Hier zijn 7.956.773 proefdieren mee gemoeid. “De Wet op de dierproeven (Wod) gaat uit van een ‘Nee, tenzij’ principe. In de praktijk blijkt het ‘Ja, mits je aan de voorwaarden voldoet’ principe op te gaan en dat is absoluut niet de bedoeling,” aldus Molenaar.

Animal Rights wil dat de direct belanghebbenden uit de commissie stappen. De lege plekken dienen ingevuld te worden door onafhankelijke wetenschappers met specifieke kennis over dierproefvrij onderzoek.

Oproep aan minister: Pak fokoverschot proefdieren aan TEKEN NU DE PETITIE Dier­proeven

Teken nu de petitie

Ja, je mag mij bellen op het volgende nummer