Main content

Inhoud

Animal Rights: BPRC tast fundamentele rechten van apen aan

Nieuws: 27 januari 2021
Dier­proeven

Het apentestcentrum BPRC heeft in 2019 maar liefst 154 apen gebruikt in 14 studies. Na afloop van het experiment werden de apen afgemaakt of hergebruikt in een nieuwe dierproef. Een java-aap, die geïnfecteerd was met een griepvirus, werd dood aangetroffen in de kooi en bleek gestorven te zijn aan een ernstige longinfectie. 1 2

Reactie Animal Rights

  • De experimenten op apen in het BPRC zijn niet wettelijk verplicht. Het BPRC ontwikkeld zelf ook geen medicijnen of vaccins. Wat zij aanbieden, en waar het apentestcentrum veel Europees subsidiegeld voor krijgt, is een apen-infectiemodel om experimentele medicijnen en vaccins op uit te testen. Het BPRC zal niet uit zichzelf met apentesten stoppen omdat dat nu net hun kerntaak is.

  • Het BPRC laat in het eigen jaarverslag weten dat in het afgelopen jaar (2020) al weer meer apen zijn gebruikt dan in 2019. Dat is vreemd omdat minister Engelshoven het BPRC juist de opdracht heeft gegeven om minder apenproeven uit te voeren. Een andere opdracht van de minister aan het apentestcentrum is de verplichting om alternatieven te ontwikkelen. Deze alternatieven zullen echter niet ingezet worden om hun kerntaak (testen op apen) onderuit te halen maar dient slechts ter aanvulling.

  • Het (subsidiegeld voor) alternatievenonderzoek in het BPRC is toegespitst op het verfijnen van de experimenten en voor publieksvoorlichting, om zo meer begrip voor dierproeven te creëren. Het geld voor alternatieven kan beter besteed worden aan centra waar wel wordt ingezet op het vervangen van dierproeven door moderne dierproefvrije technieken. Overigens maakte het BPRC in 2019 een verlies van 643.000 euro op een omzet van 11.8 miljoen euro. Onlangs werd bekend dat het BPRC met succes een beroep heeft gedaan op minister Engelshoven voor extra subsidiegeld.

  • We zien ook weinig lerend vermogen; ondanks de beperkte voorspellende waarde van dit soort onderzoeken voor mensen, blijven deze toch de gouden standaard. We zien keer op keer, en al tientallen jaren lang, dat dezelfde testen worden uitgevoerd in het BPRC. Experimenten waarbij alle fundamentele rechten van apen worden geschonden. We willen hier vanaf. Animal Rights blijft strijden voor de rechten van dieren.

Lange lijdensweg

Het BPRC heeft apen-infectiemodellen opgezet waarbij gezonde resus-en java apen geïnfecteerd worden met virussen, bacteriën of parasieten zoals Zika, knokkelkoorts, malaria of tuberculose. Daar bovenop worden experimentele medicijnen en vaccins op de dieren getest. De apen worden uit fokgroepen gehaald en met zijn tweeën in een kooi gestopt. De dieren krijgen 18 uur niets te eten voor aanvang van de operatie. Onder verdoving wordt een temperatuurmeter geïmplanteerd in de buikholte. 1

Het infecteren kan op verschillende manieren plaatsvinden: via een operatie, ingebracht in de longen, injectie in de huid of via een inhalatiemasker. De symptomen van de infecties zijn koorts, huiduitslag, gewrichtspijn, lusteloosheid en ontstekingen aan de ogen. Het bestrijden van de ziekte in het lichaam kost de apen zoveel energie dat ze slecht eten. Met als gevolg gewichtsverlies en moeilijk ademhalen.

Duf en misselijk

De apen worden regelmatig verdoofd voor bloedafname, het afnemen van monsters, het schoonspoelen van de longen, scans, huidbiopten en het wegen van het lichaamsgewicht. Tijdens deze handelingen worden de apen gedwangvoederd of krijgen ze sondevoeding om het lichaamsgewicht op peil te houden. Omdat de apen zo vaak verdoofd worden voor de vele handelingen verkeren zij vaak in een staat van desoriëntatie, sufheid en misselijkheid.

De duur van de experimenten variëren, afhankelijk van de testopzet, van een aantal weken tot wel 20 weken. Een deel van de dieren wordt na afloop gedood om de weefsels en organen te bestuderen. De overige dieren worden na een rustperiode ingezet in een nieuw experiment. 1