Main content

Inhoud

Animal Rights beantwoordt jullie vragen over konijnen

Nieuws: 6 november 2019
Animal Rights

Op Wereldkonijnendag organiseerde Animal Rights een livestream om antwoord te leveren aan al jullie vragen over konijnen die gevangen zitten in de bontindustrie, neergeschoten worden tijdens jachtpartijen, gebruikt worden als proefkonijnen of eindigen als diner in het slachthuis. We hebben hieronder voor jullie alle vragen en antwoorden op een rijtje gezet.

1. JACHT

V: Mag er heel het jaar op konijnen gejaagd worden?

A: Wat betreft de jacht op konijnen: de plezierjacht gaat van 15 augustus tot eind februari, maar dan is nog "bijzondere jacht" dit wil zeggen jacht wanneer de konijntjes volgens sommige mensen schade veroorzaken en die is van 1 maart tot 14 augustus. In de praktijk kunnen konijnen dus het hele jaar worden afgeschoten.

2. BONT

V: Moeten bontwinkels zich houden aan reglementering? Worden er überhaupt maatregelingen getroffen om bontwinkels te controleren? Of mag iedereen gewoon zo’n gruwelshop openen?

A: Voor konijnenbont is er geen bepaalde wetgeving in Nederland en België, behalve dan de Nederlandse verplichte labeling voor bont en andere stoffen van dierlijke oorspring zoals leer. Dan moet er dit vermeld worden op het label 'Bevat niet uit textiel bestaande delen van dierlijke oorsprong'. Er is amper controle op de verkoop van bont. Het enige wat zou moeten vermeld worden in het label is het bont van dieren afkomstig is. Animal Rights wil dan ook een verbod op zowel het fokken van pelsdieren als op de verkoop van bont in Belgische en Nederlandse winkels.

V: Worden er nog konijnen gebruikt voor bont in België?

A: Neen, in België worden er alleen nog nersten gefokt voor bont. In België gaat het om zo'n 300.000 veelal jonge nertsen die vanaf mei opgesloten zitten in draadgazen kooien op 17 Vlaamse fokkerijen. In Wallonië en in het Brusselse Gewest is de nertsenfokkerij intussen al verboden. Vanaf 1 december 2023 is het ook illegaal om nertsen te fokken in Vlaanderen. Goed nieuws, alleen willen wij zo snel mogelijk een einde aan de fok en ook een nationaal verbod op de verkoop van bont.

3. DIERPROEVEN

V: Wat vinden jullie dat de politiek doet wbt de proefdieren? Ik las in hun nieuwe beleid dat ze wel inspanningen willen doen maar lijkt me meer loze beloftes. Wat kan of moet voor jullie beter?

A: We vinden het proefdierbeleid in België heel teleurstellend. Terwijl onze buren de ambitie hebben om Nederland koploper in de transitie naar proefdiervrije innovatie te maken lijkt het vervangen van dierproeven bij ons geen prioriteit en blijft het voorlopig bij lose beloftes. Zo had de vorige staatssecretaris voor dierenwelzijn in Brussel, Bianca Debaets, het mooie voorstel om dierproeven voor veiligheidstesten en onderwijs volledig te verbieden tegen 2025 en om het aantal dierproeven voor toegepast onderzoek tegen 2025 met 20% te verminderen. Daarnaast had de Brusselse regering ook beloofd om vanaf 2020 proeven op primaten, honden en katten te verbieden. De realiteit ziet er dus momenteel nog heel anders uit en deze ambities schieten voorlopig tekort aangezien het aantal dierproeven voor toegepast onderzoek in Brussel voor 2018 met meer dan 6%, en het aantal dierproeven voor veiligheidstesten met bijna 8% gestegen is ten opzichte van 2017. Opvallend is dat er 2 java-apen gebruikt zijn in experimenten. Het is geleden van 2015, dat er voor het laatst proeven op apen zijn uitgevoerd in Brussel. Wij vinden het onaanvaardbaar dat er nog zoveel proefdieren in België gebruikt worden terwijl er al veelbelovende alternatieven zijn.

V: Wat zijn momenteel de beste vervanging van dierproeven voor medicijnen of algemeen in de medische wereld?

A: Als je meteen kiest voor een model op basis van menselijk gegevens, heb geen proefdier nodig. Zelfs commerciële bedrijven weten dit ondertussen. Zo is het Nederlandse bedrijf Triskelion met dierproeven gestopt en richt nu de pijlen op een zelf ontwikkeld proefdiervrij alternatief voor het testen van geneesmiddelen en voeding. Het gaat om een computergestuurd systeem met gekweekte menselijke cellen dat het spijsverteringskanaal kan nabootsen. Deze innovatie kan niet alleen de verteerbaarheid van voedsel, de opname en de beschikbaarheid van voedingsbronnen, maar ook het vrijkomen van geneesmiddelen voorspellen. Er kunnen ook specifieke condities gesimuleerd worden voor ouderen, kinderen en bepaalde ziektebeelden, iets wat dierproeven niet kunnen. Als we volop inzetten op proefdiervrij onderzoek kunnen we niet alleen proefdierleed beëindigen, maar ook betere resultaten bij de mens boeken. Aan het universitair ziekenhuis Erasmus MC in Rotterdam bijvoorbeeld loopt momenteel een studie naar de behandeling van botkanker. Zonder dierproeven, wel te verstaan. De onderzoekers testen met menselijk botweefsel. De gezonde cellen zelf zullen de kanker bestrijden.

V: Konijnen die geslacht worden wegens dierproeven. Worden deze dan gebruikt voor de voeding of zijn ze dan "afval" zoals kuikentjes?

A: De meeste proefdieren worden na afloop van de dierproef afgemaakt en worden nooit voor de voeding gebruikt. in sommige gevallen worden de konijnen die de dierproef overleven vrijgegeven voor adoptie.

V: Welke dieren worden op de dag van vandaag nog gebruikt in de proefindustrie?

A: Helaas is dit een hele lange lijst en zou de vraag eerder moeten zijn welke dieren er niet meer gebruikt worden in de proefdierindustrie. Zo is er enkel een Europees verbod op het gebruik van mensapen. Hier vind je de meest recente lijst van proefdieren die gebruikt werden in de Belgische proefdierindustrie

4. SLACHT

V: Wat gebeurt er met jonge konijnen die niet verkocht worden in dierenwinkel? Gaan die ook naar de slacht?

A: Over konijnen in de huisdierindustrie én in de vleesindustrie is voor België bitter weinig bekend. Voor Nederland weten we wel dat er meer konijnen in de huisdierindustrie zitten dan in de vleesindustrie. Er worden in Nederland meer dan 1 miljoen konijnen als huisdier gehouden, dat is maar liefst drie keer het aantal dieren die in de konijnenhouderij gebruikt worden. Er worden dus heel veel konijnen verkocht en de kans lijkt daardoor niet heel groot dat er 'overschotten' zijn in de huisdierindustrie.

Omdat het bij vleeskonijnen om specifieke dieren gaat die gefokt worden voor vlees, lijkt het minder voor de hand liggend dat de dieren geslacht en tot voeding verwerkt zouden worden, maar hoeveel dieren er niet verkocht zouden worden en wat er met hen gedaan wordt, is tot nu toe nog onduidelijk.

V: Hoe oud worden konijnen normaal en hoe oud zijn ze als ze geslacht worden?

A: Konijnen kunnen tot tien jaar oud worden. In de vleesindustrie worden ze echter al op een leeftijd van 10 weken – bij een gewicht van 2,5 kilo – afgevoerd naar het slachthuis. Daarbovenop ligt het sterftecijfer in de konijnenhouderij zeer hoog. Konijnen die bij de geboorte ‘te klein’ bevonden worden door de veehouder, worden meteen al afgemaakt door het breken van de nek. De uitval bij vleeskonijnen bedraagt 10 tot 12 %. Bij opgroeiende vleeskonijnen treedt uitval op door spijsverteringsstoornissen en darmontstekingen. Bij oudere vleeskonijnen zijn ademhalingsstoornissen een belangrijke bron van uitval. Ernstig zieke of gewonde dieren krijgen geen behandeling, maar worden door de veehouder gedood met een nekslag. Bij de voedsters (moederkonijnen) bedraagt het ‘vervangpercentage’ 150%, wat betekent dat de meeste voedsters na ongeveer een jaar gedood en vervangen worden, en een gedeelte van de voedsters zelfs al voor het jaar om is.